Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (271.05 KB, 4 trang )


SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONGTỔ: SỬ- GDCDKIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ HAIMƠN Lịch sử – Khối lớp 10Thời gian làm bài : 45 phút(không kể thời gian phát đề)(Đề thi có 04 trang)Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................Câu 1. Ý nào phản ánh nét tương đồng về văn hóa của cư dân nước Văn Lang- Âu Lạc, Champa và Phù Nam ?A. Xây dựng đền tháp để thờ các vị thầnB. Ở nhà sàn, ăn trầu cau , ăn cơm gạo tẻC. Có chữ viết sớm dựa trên chữ Phạn.D. Nhuộm răng, xăm mình, ca múa hátCâu 2. Những nghề thủ cơng mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI- XVIII làA. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, ươm tơ dệt lụaB. Khắc in bản gỗ, làm giấy, thủy tinh, ươm tơ dệt lụa, làm rèn đúc.C. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn màiD. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm giấy, thủy tinh.Câu 3. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nhằm chống ách cai trị củaA. Nhà Tống.B. Nhà LươngC. Nhà Hán.D. Nhà Ngô.Câu 4. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của Quốc gia Phù Nam so với Champa, Văn Lang- Âu Lạc làA. Từng làm chủ phần lớn đất đai Đơng Nam Á.B. Thể chế qn chủ đạt đến trình độ điển hình.C. Trở thành nước giàu mạnh nhất Đơng Nam Á.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra sử lớp 10 học kì 2


D. Ngoại thương đường biển rất phát triển.Câu 5. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh- Tiền Lê ở nước ta gồmA. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính.B. Sáu bộ: Binh, Hình, Cơng, Lễ, Lại, Thư, Hộ.C. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Lễ banD. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Tăng ban.Câu 6. Nét nổi bật của tình hình kĩ thuật ở nước ta trong các thế kỉ XVI- XVIII làA. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây được áp dụng rộng rãi cho sản xuât.B. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới nhất là các kĩ thuât của phương TâyC. Qúa lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giớiD. Được du nhập từ phương Tây nhưng do nhiều hạn chế nên khơng có điều kiện phát triển.Câu 7. Trong các năm 1786- 1788 với việc đánh đổ Trịnh- Nguyễn, đóng góp của phong trào Tây Sơn làA. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.B. Mở ra một giai đoạn mới cho dân tộc: thống nhất đất nước và cả nước tiến lên xây dựng đất nước.C. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.D. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và thiết lập vương triều Tây Sơn chung trong cả nước.Câu 8. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh của nông dân dưới triều Nguyễn ở nước ta vào nửa đầuthế kỉ XIX làA. Diễn ra từ đầu và chấm dứt khi triều Nguyễn có chính sách “sát đạo”, “đóng cửa”B. Diễn ra từ đầu và tiếp tục phát triển rầm rộ khắp nước cho đến giữa thế kỉ XIX.C. Diễn ra từ đầu và kéo dài đến khi phong trào Cần vương chống Pháp chấm dứt.D. Diễn ra liên tục lúc đầu chống triều Nguyễn về sau chống cả quân Pháp xâm lượcCâu 9. Nhận xét nào sau đây đúng về Kiều Công Tiễn, Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống trong lịch sử Việt Nam ?A. Đều cho người sang Trung Quốc xin cầu cứu để giúp đỡ mình.B. Đều rước quân giặc ngoại xâm về giày xéo quê hương đất nước.C. Đều là những người nắm chức vụ cao nhất trước khi bị lật đổ.D. Cả ba đều có một kết cục bi thảm và bị lịch sử lên án mạnh mẽ.
Câu 10. Nghề nào KHƠNG PHẢI là nghề thủ cơng cổ truyền của nước Đại Việt trong thế kỉ XI- XV ?A. Nghề rèn sắt, đúc trống đồng, nghề mộc dân gian .B. Nghề đúc đồng, nghề làm muối, nghề mộc dân gianC. Nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ.D. Nghề làm đồ gốm dân gian, nghề ươm tơ và dệt lụa.Câu 11. Cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc chiến tranh một cách mềndẻo (giảng hòa) đẻ giữ vững hòa hiếu với các nước láng giềng của dân tộc ta từ thế kỉ X- XVA. Chống Mông- Nguyên.B. Khởi nghĩa Lam Sơn chống MinhC. Chống Tống thời Lý.D. Chống Tống thời Tiền Lê.Câu 12. Nét tương đồng của vua Lê Thánh Tông của Việt Nam và vua Minh Thái Tổ ở Trung Quốc làA. Đưa chế độ phong kiến ở mỗi nước phát triển đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử của mỗi dân tộc mìnhB. Bãi bỏ chức quan đứng đầu hàng quan văn, quan võ và lập ra 6 bộ, tập trung quyền hành vào tay vua.C. Sau khi củng cố quyền lực, tập trung phát triển kinh tế và tiến hành các cuộc chiến tranh ra bên ngoàiD. Đều được lên làm vua sau khi kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của ngoại bang.Câu 13. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ nămA. Năm 179 TCN.B. Năm 179 SCNC. Năm 208 TCN.D. Năm 111 TCN.Câu 14. Cuộc cải cách nào thời phong kiến ở Việt Nam vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay trên đất nước ta?A. Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông.B. Cuộc cải cách kinh tế của vua Hồ Qúy Ly.C. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng.D. Cuộc cải cách mọi mặt của Tiết độ sứ Khúc Hạo.Câu 15. Cơng trình kiến trúc được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV ở nước ta , nay được cơng nhận là Di sảnvăn hóa thế giớiA. Hoàng thành Thăng Long.
B. Kinh thành Thăng Long.C. Kinh thành và lăng tẩm Huế.D. Thành nhà Hồ(Thanh Hóa).Câu 16. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng biện pháp của Quang Trung để xây dựng đất nước sau ngày 5-1-KỉDậu ?A. Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ.B. Quân đội được tổ chức quy củ và được trang bị vũ khí đầy đủ.C. Cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà Thanh ở bên Trung QuốcD. Xây dựng vương triều mớitheo chế độ quân chủ chuyên chếCâu 17. Về tổng thể chính sách kinh tế của triều Nguyễn ở nước ta vào nửa đầu thế kỉ XIX làA. Hạn chế phát triển nghành nghềB. Trọng thương, ức nôngC. Coi trọng phát triểnngoại thươngD. Trọng nông, ức thươngCâu 18. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào đấu tranh của dân ta trong thời kì Bắc thuộc làA. Chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền đô hộ và tinh thần yêu nước của dân ta.B. Dân ta căm ghét chính sách “ lầy người Việt trị người Việt” của chính quyền đơ hộ.C. Ảnh hưởng của phong trào khởi nghĩa vũ trang chống phong kiến nơng dân Trung QuốcD. Chính sách đồng hóa dân tộc của chính quyền đơ hộ gây nên bất bình trong nhân dân.Câu 19. Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX, tên nước ta lần lượt là A. Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Việt và Việt NamB. Vạn Xuân, Đại Việt, Âu Lạc, Việt Nam và Đại NamC. Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu, Việt Nam và Đại NamD. Đại Việt, Đại Ngu, Đại Cồ Viêt, Đại Nam và Vạn XuânCâu 20. Nhà nước Âu Lạc của người Việt cổ ra đời vào thế kỉ III TCN làA. Một nhà nước riêng biệt về chính trị, tổ chức, qn sự, khơng có gì chung so với nhà nước Văn Lang.B. Kế tục nhưng mở rộng hơn về mặt lãnh thổ, hoàn chỉnh hơn về tổ chức so với nhà nước Văn Lang.C. Nhà nước Âu Lạc- một nhà nước của tộc người không phải là tộc người Việt ở phương nam.
D. Nhà nước Âu Lạc- chính là sự thu hẹp quy mơ về lãnh thổ, quyền lực của nhà nước Văn Lang.Câu 21. Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV làA. Lê Nhân Tông.B. Lê Thái Tông.C. Lê Thánh Tông.D. Lê Thái Tổ.Câu 22. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) thắng lợi, lập ra triều Lê sơ làA. Nguyễn Trãi .B. Lê Hoàn .C. Lê Lai .D. Lê Lợi..Câu 23. Nền văn hóa là tiền đề cho sự ra đời quốc gia Văn Lang vào thế kỉ VII TCN ?A. Văn hóa Hoa Lộc.B. Văn hóa Sa huỳnhC. Văn hóa Hịa Bình.D. Văn hóa Đơng Sơn.Câu 24. Phong trào nơng dân Tây Sơn ở nước ta nổ ra vào năm nào ?A. Năm 1775.B. Năm 1791.C. Năm 1771.D. Năm 1789.Câu 25. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào nămA. Năm 1073.B. Năm 1070.C. Năm 1071.D. Năm 1075.Câu 26. Từ sau năm 938 đến thế kỉ XV, nước ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoạixâm làA. Chống Tống, chống Mông- Nguyên, chống Minh và chống XiêmB. Chống Tống, ba lần chống Mông- Nguyên, hai lần chống Minh.

Xem thêm: Eap Là Gì ? Extensible Authentication Protocol (Eap) Là Gì


C. Chống Mông- Nguyên, chống Minh, chống Xiêm và chống Thanh.D. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông- Nguyên và chống Minh.Câu 27. Cuộc sống của cư dân Hịa Bình (6000- 12000 năm trước đây) có điểm khác với cư dân Sơn Vi(khoảng 2 vạn năm trước đây) ở Việt Nam làA. Lấy săn bắt và hái lượm làm nguồn sống chính cho mình.B. Sống thành các thị tộc, bộ lạc với công cụ đá ghè đẽo.C. Sống trong các hang động, mái đá gần nguồn nước.D. Đã có một nền nông nghiệp sơ khai (trồng các loại rau, củ,..)Câu 28. Dấu tích Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảngA. 20- 30 vạn năm.B. 30- 40 vạn năm.C. 40- 50 vạn năm.D. 10- 20 vạn năm.Câu 29. Thành tựu nổi bật của sản xuất thủ công nghiệp ở nước ta dưới triều Nguyễn làA. Đúc được súng đại bác theo kiểu phương Tây.B. Đóng được tàu thủy chạy bằng máy hơi nước.C. Chế tạo được một só máy đơn giản như đồng hồ.D. Nghề gốm sứ, kéo tơ dệt lụa đặc biệt phát triểnCâu 30. Các xưởng thủ công do Nhà nước tổ chức và quản lí trong thế kỉ XI- XV ở nước ta gọi làA. Thiết xưởngB. Quan xưởng.C. Quân xưởng.D. Binh xưởng.Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu làm ngoại thương nước ta phát triển mạnh mẽ trong các thế kỉ XVI- XVIII làA. Do sản phẩm thủ công nước ta ngày càng thu hút các thương nhân nước ngồi đến bn bán. B. Sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chúa Nguyễn, TrịnhC. Do nước ta có nhiều cảng biển thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán với các nước trên thế giới.
D. Do chúa Nguyễn, chúa Trịnh đánh thuế nhẹ đối với các thương nhân nước ngồi đến bn bán.Câu 32. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) và khởi nghĩa của Lý Bí (năm 544) làA. Khởi nghĩa thắng lợi và nền độc lập dân tộc được lâu dài.B. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến.C. Chống ách đô hộ của triều đại nhà phong kiến phương Bắc.D. Khởi nghĩa thắng lợi, lên làm vua và giữ vững nền độc lậpCâu 33. Trong các thế kỉ XVI- XVIII ở nước ta, vị vua/chúa đã đưa văn thơ chữ Nôm vào nội dung thi cử làA. Vua Lê Thánh TơngB. Chúa Nguyễn HồngC. Vua Quang Trung.D. Vua Mạc Đăng Dung.Câu 34. Con sông lịch sử chia đất nước ta thành Đàng trong- Đàng ngồi (thế kỉ XVII- XVIII ) làA. Sơng Gianh.B. Sơng Mã.C. Sông Cả.D. Sông Hiền LươngCâu 35. Thời Bắc thuộc, điểm nổi bật của tình hình văn hóa nước ta là gì ?A. Văn hóa Hán khơng ảnh hưởng nhiều cho lắm đến văn hóa nước ta.B. Nhân dân ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc.C. Bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán truyền thống của dân tộc.D. Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho phù hợp với thực tiễn.------ HẾT ------


*
Đề kiểm tra thi học kì 2 môn lịch sử lớp 6 (đề số 2) 3 2 23
*
Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai 1 653 0