Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với vị trí cao nhất 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 học kì 1

*

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có những thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp các ước bình thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): kiếm tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng ở trong nhà mình gồm hình chữ nhật cùng với chiều dài là 8m với chiều rộng là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được thực hiện là gạch men vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà có thể chia nhiều nhất vào từng nào túi làm sao cho số bi đỏ cùng bi tiến thưởng được chia các vào những túi? lúc ấy mỗi túi tất cả bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có làm ra gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình tất cả 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD với AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi vì AB với BC; CD và AD chưa phải các cạnh đối vì thế nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp các ước chung của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 cùng 9 thì tổng các chữ số của nó đề xuất chia hết mang lại 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề xuất ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết cho 3 và phân tách hết cho 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để làm lát mặt sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là đầy đủ nhau yêu cầu 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên x là ước tầm thường của 42 cùng 30.

Mặt không giống x lớn số 1 (chia vào các túi nhất) đề xuất x là ước chung lớn số 1 của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một vài chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) nếu như hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết đến 9.

C) hồ hết số chẵn thì luôn chia hết đến 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: giải pháp viết nào dưới đây được call là phân tích số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác minh nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tứ cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: sản phẩm tự thực hiện phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép chia – phép cộng.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm có 220 người vợ và 280 phái nam dự định chia thành các nhóm thế nào cho số cô gái và số nam ở mỗi nhóm hầu như nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm với không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi gồm thể chia thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A phân chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập hợp ta công thêm theo cách làm tính số số hạng.

Số thành phần của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số chia hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó chia hết cho 9.

C) những số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng bởi vì số phân tách hết đến 9 bao gồm dạng 9k nhưng 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang lại 3

B) sai bởi 6 và 9 phân tách hết đến 3 nhưng lại tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân tách hết mang lại 9.

C) sai do 42 là số chẵn dẫu vậy không chia hết mang đến 5.

D) Sai vị số tất cả tận thuộc là 3 không phân chia hết mang đến 2 ví dụ như 33 không phân chia hết đến 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần đa được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Tải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 1 1 Unit 1 Friendship Có Đáp Án

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của bố đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">