Bộ bài bác tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp không hề ít đề ôn tập cho những em luyện giải đề, nắm chắc kiến thức môn Toán lớp 2 trong mùa nghỉ hè 2021 này, để sẵn sàng cho năm học 2021 - 2022 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Bộ đề ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3 này, còn làm thầy cô xem thêm dạy thêm hè cho học viên lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3. Câu hỏi luyện tập nhằm mục tiêu giúp các em củng cụ kiến thức, ôn lại toàn bộ những kỹ năng và kiến thức đã học. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:


Bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3


Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

Họ cùng Tên:……………………………………Lớp ………………………..


Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước lời giải đúng.

Câu 1: (1 điểm) trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

A. 354B. 253C. 345D. 235

Câu 2: (1 điểm) dãy tính 4 x 5 – 2 có công dụng là:

A. 22B. 20C.12D.1 8

Câu 3: (1 điểm) trang bị năm tuần này là ngày 10 mon 5. Hỏi trang bị năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9B. 17C. 3

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giácB. 2 hình tam giác cùng 3 hình tứ giácC. 2 hình tam giác cùng 4 hình tứ giác

Câu 5: (0.5 điểm) tra cứu X

X : 2 = 10

A. X = 5B. X = 8C. X = 20

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

342 + 254 789 - 436 68 + 17 92 - 46

....................................................................................................


....................................................................................................

....................................................................................................

Câu 2: Tính (1 điểm)

3 x 8 - 12 = 36 : 4 + 81 =

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Câu 3: (1 điểm)

Mỗi các bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 các bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


Câu 4: (1 điểm) đến hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền số không đủ vào chỗ chấm.

a) 211, 212, ........., .............., .............., 216.

b) 420, 430, ........., .............., .............., 470.

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 257 + 312 b. 629 + 40 c. 318 – 106 d. 795 - 581

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................


Bài 2: Số (1 điểm)

Đọc sốViết số
Một trăm linh chín
321
906
Hai trăm hai mươi hai
Sáu trăm tứ mươi

Bài 3: Tính (2 điểm)


a. 3 x 6 + 41 =

............................................

............................................

............................................

c. 4 x 7 – 16 =

............................................

............................................

............................................


b. 45 : 5 – 5 =

............................................

............................................

............................................

d. 16 : 2 + 37 =

............................................

............................................

............................................


Bài 4: Giải bài toán (2 điểm)

Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kilogam mận. Nhà bác bỏ Thoại thu hoạch nhiều hơn thế nhà chưng Hùng 140 kg. Hỏi nhà chưng Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn Một Lượng Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol, (Đều No, Đa Chức

................................................................................................................................