Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu dụng mà pragamisiones.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề ôn toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng hòa hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ phiên bản và nâng cao dành cho các bạn học sinh tham khảo, từ bỏ luyện tập nhằm củng cụ lại loài kiến thức, học giỏi môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn bài viết liên quan Tài liệu tự học môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong những đáp án sau:

Kết quả của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tra cứu X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 cùng 316

Bài 6: tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ bỏ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: search tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lạc trong giải mã sau cùng sửa lại vị trí sai:

Bài 12: tìm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. bà mẹ bạn Minh nhờ cất hộ tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Không còn thời hạn 6 tháng, người mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Bài 14. Theo hợp đồng, nhị tổ sản xuất chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng thể lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu tuyên bố đúng trong số câu sau:

a) nhì góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhị góc cân nhau mà bình thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ bố thì nhị góc so le trong bởi nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Vào góc AOB vẽ các tia OM với ON làm sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) triệu chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) trong một tam giác, ko thể bao gồm hai góc tù.

b) Góc xung quanh của tam giác yêu cầu là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bằng cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì nhì tam giác đó bởi nhau.

d) ví như hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh cùng một góc của tam giác tê thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. mang lại tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E ở trong cạnh AC sao cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang lại tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC đem điểm D sao để cho
*
= 600. Gọi H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ lâu năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông giỏi không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a với b.

c. Lập phương của hiệu a và b.


Bài 23. Mang lại tam giác ABC vuông sinh hoạt A, có AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến AM, BN, CE giảm nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang lại tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm các tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi tìm bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

Bài 26. Cho các đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tra cứu một nghiệm của mỗi nhiều thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tìm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. đến hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang lại đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Minh chứng rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với đa số x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng There Is Và There Are Cơ Bản Trong Tiếng Anh Cần Biết

Bài 34. Mang đến tam giác ABC vuông sinh sống A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.