Bạn đang xem văn bản tài liệu Đề thi 8 tuần học kì I môn Toán lớp 11, để sở hữu tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên


Bạn đang xem: Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 11

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO phái mạnh ĐỊNH Trường thpt Nguyễn DuĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008Môn Toán lớp 11Mã đề: 534Thời gian có tác dụng bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)Phần I. Trắc nghiệm khả quan (4,0 điểm)Chọn một giải pháp (hoặc A, hoặc B, hoặc C, hoặc D) và vấn đáp vào bài làm theo mẫu ngơi nghỉ phần chăm chú của đề thi.Câu 1. Xung quanh phẳng Oxy, mang lại đường thẳng d bao gồm phương trình 2x - 3y + 4 = 0. Đường thẳng nào sau đây là ảnh của d qua phép đối xứng trọng tâm O? A. 2x + 3y - 4 = 0 B. -2x - 3y - 4 = 0 C. 2x - 3y - 4 = 0 D. -2x + 3y - 4 = 0 Câu 2. Trong những phương trình sau, cùng với m là tham số. Phương trình như thế nào vô nghiệm? A. Sinx + m2 + 1 = 0 B. Cos2x = cosx C. Tanx = mét vuông + 1 D. 3sinx - 2 = 0 Câu 3. Từ những chữ số 1; 3; 5 ta có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có những chữ số không giống nhau? A. 15 B. 3 C. 6 D. 27 Câu 4. Trong phương diện phẳng với hệ trục tọa độ Oxy mang đến và M(-1;-3). Tọa độ của M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo là: A. (1;-2) B. (-1;2) C. (-2;1) D. (2;-1) Câu 5. Hàm số tất cả tập khẳng định là: A. B. C. D. 1 Câu 6. Vào mp Oxy mang đến điểm M(20; 11). Điểm nào dưới đây là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox? A. M"(-20 ; 11) B. M"(11; 20) C. M"(20; -11) D. M"(-20; -11) Câu 7. Xác định nào sau đó là sai? Trên khoảng A. Hàm số y = cotx nghịch trở nên B. Hàm số y = sinx đồng biến đổi C. Hàm số y = tanx đồng biến đổi D. Hàm số y = cosx đồng biến Câu 8. Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hai tuyến đường tròn bất kì luôn luôn đồng dạng. B. Hai tuyến đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. C. Hai hình vuông vắn bất kì luôn đồng dạng. D. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. Câu 10. Trong những hàm số sau, hàm số làm sao là hàm số lẻ? A. Y = sinx + cosx B. Y = sin3x.cos2x C. Y = -cosx D. Y = sin2x + 2cosx Câu 11. Trong mp Oxy đến đường tròn (C) : (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4. Đường tròn nào trong số đường tròn sau là hình ảnh của (C) qua phép vị tự trọng tâm O tỷ số k = 2? A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 8 B. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 16 C. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 8 Câu 12. Số hạng sản phẩm công nghệ 3 trong khai triển của là: A. -20x B. -20 C. 20x D. đôi mươi Câu 13. Trong những mệnh đề sau, mềnh đề làm sao sai? A. Phép đối xứng chổ chính giữa I là phép quay vai trung phong I, góc xoay -180o. B. Phép vị tự đổi mới mỗi con đường thẳng a thành mặt đường thẳng a" song song cùng với a. C. Phép vị trường đoản cú là phép đối xứng chổ chính giữa khi tỉ số vị từ k = -1. D. Trọng điểm vị từ bỏ của 2 mặt đường tròn nằm trên tuyến đường nối trung ương của 2 con đường tròn. Câu 14. Với , phương trình tất cả nghiệm là: A. B. C. D. Câu 15. Tam giác ABC vuông A gồm AB = 3cm, AC = 4cm. Phép đồng dạng F gồm được bằng phương pháp thực hiện tiếp tục phép tịch tiến theo vectơ cùng phép vị từ bỏ tỉ số k = -3. Phép đồng dạng F trở nên tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Diện tích s tam giác A"B"C" là A. -18cm2 B. 18cm2 C. 12cm2 D. 54cm2 Câu 16. Cho tam giác đều ABC, với O là trung khu đường tròn ngoại tiếp. Phép xoay nào sau đây biến tam giác ABC thành bao gồm nó? A. Q(O,) B. Q(O,) C. Q(O,) D. Q(O,) Phần II. Từ luận (6,0 điểm)Câu 17. Giải những phương trình saua) cos5x + sin5x = 2 b) 2sin2x – 3sinxcosx + 5cos2x = 2Câu 18. Tra cứu GTLN cùng GTNN của hàm số: Câu 19.

Xem thêm: Hôm Nào Ngủ Cũng Mơ Làm Ảnh Hưởng Đến Thần Kinh? Những Rối Loạn Xảy Ra Trong Giấc Ngủ

Kiếm tìm số hạng không cất x trong khai triển .Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy mang lại 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0 Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox.Tìm phép tịnh tiến biến hóa (C) thành (C3): (x – 10)2 + (y + 5)2 =16.-------------------------------- hết --------------------------------Chú ý:Ghi mã đề vào phần phách và phần bài bác làm.Ghi đáp án các câu trắc nghiệm theo mẫu sau:Câu12345678Đáp ánABCDDCBACâu910111213141516Đáp ánBCADCABDĐáp án trắc nghiệm không được tẩy xóa.