Chi tiết đề pragamisiones.com tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang năm học tập 2021 - 2022 môn Toán (dành cho toàn bộ các thí sinh) có đáp án.

Đề pragamisiones.com vào lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Hà Giang 2021 môn Toán (chung)

Câu 3 (2,0 điểm):

Hai phân xưởng của một xí nghiệp sản xuất theo kế hoạch buộc phải làm tổng số 300 sản phẩm. Cơ mà khi tiến hành pragamisiones.com phân xưởng I vượt mức 10% so với kế hoạch; phân xưởng II quá mức 20% đối với kế hoạch. Cho nên vì vậy cả nhì phân xưởng đã có tác dụng được 340 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi phân xưởng phải tuân theo kế hoạch.

*

Đáp án đề pragamisiones.com vào lớp 10 thpt Chuyên Hà Giang 2021 môn Toán (chung)

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đề thi chuyên toán lớp 10 hà giang

Tuyển sinh lớp 10 Hà Giang 2022


Đáp án đề pragamisiones.com vào lớp 10 môn Toán 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinh lớp 10 Hà Giang 2022


Đáp án đề pragamisiones.com vào lớp 10 môn Toán 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề pragamisiones.com vào lớp 10 thpt Chuyên Hà Giang 2021 môn Toán (chung)


Các tin mới nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài bác tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
pragamisiones.com.COM


Xem thêm: Unit 5 Lớp 7 Skills 1 Unit 5: Vietnamese Food And Drink, Unit 5 Lớp 7: Skills 1

ĐIỂM pragamisiones.com
*