Giải cụ thể đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường trung học cơ sở Giảng Võ với phương pháp giải nhanh và để ý quan trọng


Đề bài

Bài 1 (3,0 điểm):

Thực hiện tại phép tính (Tính phải chăng nếu bao gồm thể)

a) (dfrac45 - dfrac76 + dfrac - 615)

b) (dfrac - 59.dfrac713 + dfrac613.dfrac - 59 + 3dfrac79)

c) (6dfrac38 - left( 4dfrac38 - dfrac12 ight))

d) (2dfrac13.1,5 - left( dfrac1110 + 50\% ight):dfrac415)

Bài 2 (2,5 điểm):

Tìm (x) biết:

a) (dfrac32 + x = - dfrac53)

b) (5dfrac23 - left( dfrac32 + x ight) = 4dfrac13)

c) (left| x - dfrac12 ight| + 75\% = dfrac910)

Bài 3 (2,0 điểm):

Trong dịp phát động trào lưu thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ tuổi của chúng ta học sinh một trường THCS, ban tổ chức triển khai tổng kết như sau:

Tổng số giấy vụn chiếm được là 870kg, trong số đó số kg giấy vụn khối 6 thu được bằng (dfrac25) tổng số, số kg giấy vụn khối 7 thu được bởi (50\% ) số kg giấy vụn khối 6 thu được, sót lại là của khối 8 với khối 9 thu được.

Bạn đang xem: De thi cuối học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 2020

a) Tính số kg giấy vụn của cả khối 8 cùng khối 9 thu được

b) Số kilogam giấy vụn khối 6 thu được chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm so cùng với tổng số kg giấy vụn cả trường thu được.

Bài 4 (2 điểm): Cho (widehat xOy = 80^0) với tia (Oz) nằm trong lòng hai tia (Ox,Oy) làm sao cho (widehat xOz = 40^0.)

a) Tính số đo (widehat zOy?)

b) chứng minh rằng: Tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy.)

c) Vẽ tia (Om) là tia đối của tia (Ox.) Tính số đo (widehat mOz?)

Bài 5 (0,5 điểm):

Tính cực hiếm biểu thức:

*

HẾT


LG bài 1

Phương pháp giải:

a) Quy đồng mẫu rồi thực hiện cộng, trừ các phân số thuộc mẫu

b) Sử dụng tính chất (ab + ac = a.left( b + c ight)) 

c) áp dụng quy tắc phá ngoặc rồi tiến hành phép tính tự trái qua phải

d) Đổi những số về phân số, rồi tiến hành theo đồ vật tự trong ngoặc rồi mang lại nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac45 - dfrac76 + dfrac - 615)

(eginarrayl = dfrac4.65.6 - dfrac7.56.5 + dfrac - 6.215.2\ = dfrac2430 - dfrac3530 + dfrac - 1230\ = dfrac24 - 35 + left( - 12 ight)30\ = dfrac - 2330endarray)

b) (dfrac - 59.dfrac713 + dfrac613.dfrac - 59 + 3dfrac79)

(eginarrayl = dfrac - 59left( dfrac713 + dfrac613 ight) + 3dfrac79\ = dfrac - 59.dfrac1313 + dfrac349\ = dfrac - 59.1 + dfrac349\ = dfrac - 59 + dfrac349\ = dfrac - 5 + 349\ = dfrac299endarray)

c) (6dfrac38 - left( 4dfrac38 - dfrac12 ight))

(eginarrayl = 6dfrac38 - 4dfrac38 + dfrac12\ = left( 6 - 4 ight) + left( dfrac38 - dfrac38 ight) + dfrac12\ = 2 + dfrac12\ = dfrac42 + dfrac12 = dfrac52endarray) 

d) (2dfrac13.1,5 - left( dfrac1110 + 50\% ight):dfrac415)

(eginarrayl = dfrac73.dfrac1510 - left( dfrac1110 + dfrac12 ight):dfrac415\ = dfrac72 - left( dfrac1110 + dfrac510 ight).dfrac154\ = dfrac72 - dfrac1610.dfrac154\ = dfrac72 - dfrac85.dfrac154\ = dfrac72 - 6\ = dfrac72 - dfrac122\ = dfrac - 52endarray)


LG bài 2

Phương pháp giải:

a) mong tìm số hạng chưa biết ta mang tổng trừ số hạng đang biết

b) hy vọng tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm kiếm số hạng chưa chắc chắn ta rước tổng trừ số hạng sẽ biết

c) sử dụng (left| A ight| = mleft( m ge 0 ight)) thì (A = m) hoặc (A = - m)

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac32 + x = - dfrac53)

(eginarraylx = - dfrac53 - dfrac32\x = dfrac - 106 - dfrac96\x = dfrac - 10 - 96\x = dfrac - 196endarray)

Vậy (x = - dfrac196.)

b) (5dfrac23 - left( dfrac32 + x ight) = 4dfrac13)

(eginarrayldfrac32 + x = 4dfrac13 - 5dfrac23\dfrac32 + x = dfrac133 - dfrac173\dfrac32 + x = dfrac - 43\x = dfrac - 43 - dfrac32\x = dfrac - 86 - dfrac96\x = dfrac - 8 - 96\x = dfrac - 176endarray)

Vậy (x = - dfrac176.)

c) (left| x - dfrac12 ight| + 75\% = dfrac910)

(eginarraylleft| x - dfrac12 ight| + dfrac75100 = dfrac910\left| x - dfrac12 ight| = dfrac910 - dfrac75100\left| x - dfrac12 ight| = dfrac910 - dfrac34\left| x - dfrac12 ight| = dfrac1820 - dfrac1520\left| x - dfrac12 ight| = dfrac320endarray)

TH1:

 (eginarraylx - dfrac12 = dfrac320\x = dfrac320 + dfrac12\x = dfrac320 + dfrac1020\x = dfrac1320endarray)

TH2: 

 (eginarraylx - dfrac12 = - dfrac320\x = - dfrac320 + dfrac12\x = - dfrac320 + dfrac1020\x = dfrac720endarray)

Vậy (x = dfrac1330;x = dfrac720)


LG bài 3

Phương pháp giải:

Giá trị phân số (dfracmn) của 1 số (a) mang đến trước là (a.dfracmn)

Tỉ số tỷ lệ của hai số (a) với (b) là (dfraca.100b\% )

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Tính số kg giấy vụn của cả khối 8 cùng khối 9 thu được

Số kg giấy vụn của khối 6 chiếm được là: (dfrac25.870 = 348) kg

Số kilogam giấy vụn của khối 7 chiếm được là: (50\% .348 = dfrac12.348) ( = 174) kg

Số kilogam giấy vụn của tất cả khối 8 cùng khối 9 thu được là: (870 - left( 348 + 174 ight) = 318) kg

b) Số kg giấy vụn khối 6 thu được chiếm bao nhiêu tỷ lệ so với tổng số kilogam giấy vụn cả ngôi trường thu được.

Số kg giấy vụn khối 6 thu được chiếm phần số phần trăm so cùng với tổng số kilogam giấy vụn cả trường thu được là:

(dfrac348.100870\% = 40\% )


LG bài 4

Phương pháp giải:

a) minh chứng tia On nằm trong lòng hai tia Ox và Om.

Sử dụng đẳng thức cùng góc (widehat xOn + widehat nOm = widehat xOm).

b) chứng minh tia On nằm trong lòng hai tia Ox với Om cùng góc (widehat xOn = widehat nOm).

c) nhận xét hai góc (widehat xOn) với (widehat nOy) là nhị góc kề bù.

Sử dụng tính chất hai góc kề bù bao gồm tổng số đo bằng (180^0).

d) chứng tỏ tia Ox nằm trong lòng hai tia On cùng Oz.

Sử dụng đẳng thức cùng góc: (widehat xOn + widehat xOz = widehat nOz).

Lời giải đưa ra tiết:

Cho (widehat xOy = 80^0) với tia (Oz) nằm giữa hai tia (Ox,Oy) làm sao cho (widehat xOz = 40^0.)

*

a) Tính số đo (widehat zOy?)

Trên và một nửa mặt phẳng bờ là con đường thẳng chưa tia Ox, tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oy phải ta có:

(eginarraylwidehat xOz + widehat zOy = widehat xOy\ Rightarrow 40^0 + widehat zOy = 80^0\ Rightarrow widehat zOy = 80^0 - 40^0\ Rightarrow widehat zOy = 40^0endarray)

Vậy (widehat zOy = 40^0).

b) chứng tỏ rằng: Tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy.)

Ta có: tia (Oz) nằm giữa hai tia (Ox) với (Oy)

(widehat xOz = widehat zOy = 40^0^0)

Vậy tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy).

Xem thêm: Tater English Definition And Meaning, Tater Meaning

c) Vẽ tia (Om) là tia đối của tia (Ox.) Tính số đo (widehat mOz?)

Tia (Om) là tia đối của tia (Ox) cần (widehat xOm = 180^0).

Hai góc (widehat xOz) với (widehat zOm) là nhị góc kề bù nên

(widehat xOz + widehat zOm = 180^0) (tính hóa học hai góc kề bù)

(eginarrayl Rightarrow 40^0 + widehat zOm = 180^0\ Rightarrow widehat zOm = 180^0 - 40^0\ Rightarrow widehat zOm = 140^0endarray)