Tài liệu liên quan

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 7 môn thiết bị lý trường trung học cơ sở Hồng Đà, Phú lâu năm 2020 - 2021
một số ít đề thi cuối học kì 2 1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 PHÒNG GIÁO DUC - ĐÀO TẠO TP.PLEIKU TRƯỜNG TH - trung học cơ sở NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 Thời gian: 90 phút ( Không nói phát đề) Mã đề: bài 1. (2đ). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 hợp tác ký kết xóm được khắc ghi trong bảng sau: 45 45 40 40 35 40 30 45 35 40 35 40 35 45 45 35 45 40 30 40 a) Lập bảng “tần số” b) Tính số trung bình cộng và tìm kiếm Mốt của dấu hiệu Bài 2.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 7

(1đ) Tính cực hiếm của đa thức P(x) = 5x 2 – 4x – 4. Tại x = - 2 bài bác 3. (1,5đ) cho những đa thức A(x)= 5x 3 – 4x 2 – 3x + 2 ; B(x) = x 3 + 3x 2 – 4x – 4 a) Tính A(x) + B(x) b) Tìm đa thức C(x) sao để cho C(x) + A(x) = B(x) bài 4. (1,5đ). Tra cứu nghiệm của các đa thức sau: a) 24 + 4x b) 9 3 4 4 x − bài 5. (1,5đ) mang lại ABC ∆ bao gồm µ µ 0 0 55 , 80A B= = . a) Tính số đo góc C b) So sánh những cạnh của ABC ∆ bài xích 6. (2,5đ) mang lại ∆ABC vuông trên A có cạnh AB = 8cm, cạnh AC = 6cm . bên trên cạnh AB mang điểm D làm thế nào cho AD = AC ( D nằm giữa A; B). Trên tia đối của tia CA mang điểm E làm thế nào để cho AE = AB ( C nằm giữa A; E). Kẻ AH là mặt đường cao của ∆ABC. Đường trực tiếp AH cắt DE trên M ( M nằm trong lòng D; E ) a) Tính độ lâu năm cạnh BC b) minh chứng ∆ABC = ∆AED c) chứng minh AM là trung con đường của ∆ADE hết D C B A 2. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TOÁN LỚP 7 thời hạn : 90 phút ( không nhắc tg phát đề ) PHẦN I: Trắc nghiệm khả quan (3điểm) Khoanh tròn chỉ một vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1: Đơn thức làm sao đồng dạng với đối kháng thức 2x 2 y: A. –5x 2 y B.xy 2 C.2xy 2 D.2xy Câu 2: Đơn thức – 1 2 x 2 y 5 z 3 tất cả bậc: A. 2 B. 10 C. 5 D. 3 Câu 3: Biểu thức : x 2 +2x, tại x = -1 có giá trị là : A. 3 B. –3 C. –1 D. 0 Câu 4: Cho p = 3x 2 y – 5x 2 y + 7x 2 y, tác dụng rút gọn p là: A. 5x 6 y 3 B. 15x 2 y C. X 2 y D. 5x 2 y Câu 5: mang đến hai đa thức:A = 2x 2 + x –1; B = x –1. Công dụng A – B là: A. 2x 2 + 2x B. 2x 2 C.2x 2 +2x+2 D. 2x 2 2 Câu 6: A(x) = 2x 2 + x –1 ; B(x) = x –1. Tại x =1, nhiều thức A(x) – B(x) bao gồm cực hiếm là : A. 0 B. 1 C. 2 D. –1 Câu 7: x = – 1 là nghiệm của nhiều thức như thế nào sau đây: A. X 2 + 1 B. X + 1 C. 2x + 1 2 D. X –1 Câu 8: ba độ nhiều năm nào dưới đấy là độ dài bố cạnh của một tam giác : A. 2cm, 4cm, 6cm B. 1cm, 3cm, 5cm C. 2cm, 3cm, 4cm D. 2cm, 3cm, 5cm Câu 9: ABC∆ bao gồm µ A =90 0 , µ B =30 0 thì quan hệ giới tính giữa ba cạnh AB, AC, BC là: A. BC > AC > AB B. AC > AB > BC C. AB > AC > BC D. BC > AB > AC Câu 10: mang đến hình vẽ bên ( hình 1 ) đối chiếu AB, BC, BD ta được: ( hình 1 ) A . AB BC > BD C. BC > BD > AB D. BD 2 2 3 3 2 2 5 1 1 a . 2x y . Xy .( 3xy) ; b. (-2x y) .xy . Y 4 2 - Câu 15: ( 1,5 điểm ). đến hai đa thức P(x) = 2x 3 - 2x + x 2 +3x +2 . Q(x) = 4x 3 - 3x 2 - 3x + 4x -3x 3 + 4x 2 +1 . A. Rút gọn gàng P(x) , Q(x) . B. Minh chứng x = -1 là nghiệm của P(x) , Q(x) . C. Tính R(x) sao để cho Q(x) + R(x) = P(x) Câu 16: (2,0 điểm) cho ABC ∆ cân nặng tại A ( ) 0 90A CE c/ BÂM > MÂC d/ Biết AM = 20 dm ; BC = 24dm . Tính AB = ? Câu 4 (1đ): a/ khi nào thì a gọi là nghiệm của đa thức Q(x) ? b/ kiếm tìm nghiệm của đa thức : Q(x) = 2x 2 + 3x hết KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Toán 7 (thời gian 90 phút) 7.

Xem thêm: Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Lớp 3 Bài Rễ Cây Có Đặc Điểm Gì, Tnxh Lớp 3: Lá Cây

ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) cho a) Rút gọn A với tìm bậc của A. b) Tính quý hiếm của A cùng với x = -1, y = 2 Câu 2: (1,5 điểm) Điểm chất vấn học kỳ môn toán của học sinh một lớp 7 đến ở bảng sau: Điểm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 3 3 8 5 5 3 1 N = 30 a) tra cứu số trung bình cộng điểm chất vấn của lớp đó? b) search mốt của lốt hiệu? Câu 3: (3điểm) mang đến hai nhiều thức: P(x) = 11 – 2x 3 + 4x 4 + 5x – x 4 – 2x Q(x) = 2x 4 – x + 4 – x 3 + 3x – 5x 4 + 3x 3 a) Thu gọn và chuẩn bị xếp các đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến. b) Tớnh P(x) + Q(x) c) Tỡm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x) Câu 4: (3,5điểm) đến tam giỏc ABC cú AB = AC = 13cm , BC = 10cm; AM là trung tuyến. a) chứng minh: ABM = ACM. b) Tính độ nhiều năm AM. c) gọi H là trực trọng tâm của tam giác. Chứng minh 3 điểm A, H, M thẳng hàng. 2 2 2 2 2 1 A 3x y 2x y 5x.xy x y 1 2 = + − + + ∆ ∆ 8. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II TRƯỜNG trung học cơ sở HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Toán ; Khối : 7 ĐỀ :02 thời hạn làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy tờ thi. đề xuất ghi rõ chúng ta tên, lớp, môn thi cùng mã đề vào tờ giấy làm cho bài.) Câu1: (1 điểm) a. Muốn nhân hai solo thức ta làm như thế nào? b. Áp dụng: Tính tích của -3xy 2 và 6x 3 yz Câu 2: (1 điểm) a. Nêu đặc điểm ba mặt đường trung đường của tam giác. B. Áp dụng: đến MNP, MQ là mặt đường trung đường (QЄNP). G là trọng tâm. Tính MG biết MQ = 12cm. Câu 3: (2,5 điểm) Điểm bình chọn môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau: 7 9 3 6 10 8 9 4 5 6 5 3 5 7 6 6 7 6 8 7 4 5 6 8 7 5 6 7 4 5 a. Dấu hiệu ở đấy là gì? b. Lập bảng tần số? c . Tính số vừa đủ cộng. Câu 4: (2,5 điểm) mang lại hai đa thức: P(x) = 3x 3 –x -5x 4 -2x 2 +5 Q(x) = x 2 –x – 8 + 4x 4 -3x 3 <...>... 9 ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC đôi mươi 12 - đôi mươi 13 MÔN: TOÁN 7 ĐỀ BÀI bài 1 (1,5 điểm) a) search tích của hai solo thức sau rồi cho biết hệ số với bậc của đối kháng thức thu được: 1 2 2 x y 4 cùng 2 − xy 3 5 3x y − 5 x + 1 2 b) Tính giá trị của biểu thức bài 2( 1,5 điểm) tại x = 2 y= , 1 3 thời hạn làm bài xích tập toán (tính bởi phút) của 30 học sinh được lưu lại như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7. .. Phút) của 30 học sinh được đánh dấu như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7 8 9 8 10 10 8 7 5 14 14 5 8 8 14 a) Lập bảng tần số b) search số trung bình cộng và tra cứu mốt của dấu hiệu Bài 3 (3 điểm) đến hai nhiều thức: A( x) = −4 x 5 − x 3 + 4 x 2 + 5 x + 7 + 4 x 5 − 6 x 2 B( x) = −3 x 4 − 4 x3 + 10 x 2 − 8 x + 5 x3 − 7 + 8 x a) Thu gọn gàng mỗi đa thức trên rồi thu xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến b) Tính