Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách bắt đầu năm học 2021-2022 được soạn theo cạnh bên với nội dung chương trình trong sách giáo khoa 3 cuốn sách mới: Cánh Diều, liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt kết quả cao nhất. Mời những thầy cô download file về để xem không thiếu nội dung, ship hàng cho công tác biên soạn đề soát sổ cuối học tập kì 2 cho lớp và học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2


Đề thi học kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm cho bài: 35 phút

Họ và tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến mập là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số ngay tắp lự trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) giá trị của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số với phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số trong những yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia có số bị chia bởi 40 và số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số ngay tắp lự trước của số lớn nhất có tía chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng mặt đường từ đơn vị Mai cho trường nhiều năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép so sánh nào dưới đấy là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số thích hợp vào nơi trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Centimet 600 cm =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con trọng lượng 107 kg hổ con trọng lượng hơn sư tử nhỏ là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép bố thẻ số sau đây được các số có tía chữ số nào? Em hãy lập những số đó (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)

3 5 0

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2021 - 2022

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính để tính và tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con trọng lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kg (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

III. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài bác 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án như thế nào dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiềuB. 15 giờ tức là 5 tiếng chiềuC. 19 giờ tức là 9 giờ đồng hồ tốiD. Trăng tròn giờ có nghĩa là 8 giờ tối

b. Tích của phép nhân gồm hai thừa số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì trang bị 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay tắp lự sau của số lớn nhất có hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số nhỏ xíu nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Vào hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi đồ vật sau thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài xích tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi khối lượng 434kg, nhỏ gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi con gấu khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài con đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: lựa chọn từ: Có thể, chắc chắn rằng hay không thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Cách Tìm Số Phức Liên Hợp - Số Phức Liên Hợp, Số Phức Thuần Ảo Là Gì

Câu 9: Điền vết (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời những bạn đọc thêm các tin tức hữu ích không giống trên thể loại Học tập nằm trong mục Tài liệu.