Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo được tổng hòa hợp từ đề thi chính thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn toán


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm một cách khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau bao gồm nêu tư phương án trả lời, trong số ấy chỉ bao gồm một giải pháp đúng. Hãy lựa chọn phương án đúng (viết vào bài xích làm chữ cái đứng trước giải pháp được lựa chọn)

Câu 1: ví như

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết trái của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức làm sao đúng trong số hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là tác dụng của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: công dụng của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc thứ thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho một đường trực tiếp cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Khi đó, số cặp góc so le trong cân nhau được chế tác thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 tất cả bao nhiêu đường thẳng đi sang 1 điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Từ luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ gia dụng thị của hàm số

*
với m là hằng số trải qua điểm
*


a) xác định m

b) Vẽ thứ thị của hàm số đã cho với mức giá trị m kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC tại H. Bên trên tia đối của tia HA rước điểm D làm sao để cho HA = HD.

a) chứng tỏ rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) minh chứng rằng CA=CD

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện tại phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài tía cạnh của tam giác đó hiểu được độ dài tía cạnh của tam giác tỉ trọng nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hòa hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ mặt dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song cùng với B C cắt những cạnh A B, A C lần lượt tại D với E, để vấn đáp các câu hỏi từ 6 mang đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng với góc nào tiếp sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8. Góc

*
 là góc trong cùng phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc không tính tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào dưới đây ?

*

*

*

D. Cả B cùng C phần đông đúng

Câu 10 . Tổng những góc nào tiếp sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C mọi đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): tiến hành tính phải chăng (nếu gồm thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác

*
 biết bọn chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B với

*
, tia phân giác góc A giảm cạnh BC tại D. Trên cạnh AC rước E thế nào cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) chứng tỏ

*

c) bệnh minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài xích (Ví dụ: Câu 1 lựa chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: Vai Trò Của Thanh Niên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nghị Luận Về Vai Trò Của Đoàn Viên Và Thanh Niên

quý giá của lũy vượt

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. hiệu quả của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Mang lại a là một số trong những tự nhiên, tóm lại nào sau đây đúng ?

A. A là một số hữu tỉ

C. A là một số trong những nguyên

B. A là một số trong những thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc thứ thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ thành phần nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Có tác dụng tròn số 2,018 cho hai chữ số thập phân ta được kết quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với trả thiết: Tam giác A B C gồm

*
. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để vấn đáp các câu hỏi từ 7 tới 12