Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 mang lại 8 đề thi, có giải đáp kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề và chũm được cấu tạo ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kỳ toán lớp 3

Qua đó, cũng góp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa học kì 1 cho học viên của mình. Lân cận đề thi môn Toán, gồm thể đọc thêm đề thi thân kì 1 môn giờ đồng hồ Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. vào phép chia tất cả dư cùng với số dư là 7, số dư khủng nhất có thể của phép phân chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ nhiều năm của mặt đường gấp khúc ABCD tất cả độ dài như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình mặt có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) tìm kiếm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây đầu tiên dài 18 dm, đoạn dây thứ hai lâu năm gấp 4 lần đoạn dây sản phẩm nhất, đoạn dây máy ba ngắn thêm một đoạn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả tía đoạn dây rất dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) kiếm tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây vật dụng hai lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ ba dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả cha đoạn dây rất dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học ……..Lớp: 3....Họ với tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước lời giải đúng

Câu 1. Số có cha chữ số lớn số 1 là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số đề nghị điền vào khu vực chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu bắt buộc điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số nên điền vào khu vực chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ sụt giảm 6 lần thì còn……...Số đề xuất điền vào khu vực chấm là:

a. 7 giờ đồng hồ b. 8 giờc. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số phải điền vào vị trí chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. mỗi tuần lễ gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ bao gồm bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một siêu thị có 56 mét vải vóc xanh với đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi siêu thị đó đã bán được bao nhiêu mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm nhì số, biết hiệu của nhì số đó bằng 42 cùng số nhỏ xíu gấp đôi hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Mẹo Sơ Chế Nấm Mèo Kỵ Với Gì Sẽ Gây Hại Sức Khoẻ Cho Cả Nhà @Thanh Đồng Vlog

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện đúng các bước và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.