20 đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1 sách mới dưới đây đã tổng hợp những đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học giúp các em học viên tham khảo để gia công quen dần dần với dạng đề thi này. Hy vọng đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, ôn thi học tập kì 1 lớp 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: 13 đề thi học kì 1 môn toán lớp 1


Tổng đúng theo đề thi học tập kì 1 lớp 1 (sách mới)

I. 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc 1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1 2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2 3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 1 4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 2 5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1 6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 2 7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 1 8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách cùng học - Đề 2 II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều pragamisiones.combiên soạn: 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Cánh Diều 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Cánh Diều III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường pragamisiones.combiên soạn: 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách kết nối 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách liên kết 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách kết nối IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo pragamisiones.combiên biên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách chân mây 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách chân trời 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách chân mây V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách thuộc học nhằm phát triển năng lượng pragamisiones.combiên soạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách thuộc học 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách cùng học VI. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vày sự đồng đẳng và dân công ty trong giáo dục và đào tạo pragamisiones.combiên biên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách do sự đồng đẳng 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách vì sự bình đẳng

I. Trăng tròn đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào nơi chấm:

Hình mặt có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết lốt +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính tương thích vào ô trống:

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu , = tương thích vào khu vực chấm:

3 …. 7  6 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2  3 + 5 …. 9 – 4  3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = ….  3 + 4 = ….  1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = ….  6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết lốt +, - vào chỗ chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2  1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số tương thích vào nơi chấm:

Trong hình vẽ, tất cả ….hình tròn và ….hình tam giác.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết lốt +, - vào khu vực chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 tiếp đến tô color để hoàn thành bức tranh:

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số mê thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

9 – 6 = …. 1 + 2 = …. 3 + 4 = …. 5 – 2 = ….
2 + 7 = …. 7 – 6 = … 6 + 2 = ….  10 – 5 = ….

Bài 3 (3 điểm): cho các số 3, 6, 9:

a) sắp đến xếp các số kia theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn.

b) trong số số đó, số nào lớn nhất, số nào nhỏ xíu nhất?

c) trong số số đó, gần như số làm sao vừa lớn hơn 5, vừa bé nhiều hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền vết , = phù hợp vào nơi chấm:

2 + 3 …. 6 8 – 2 …. 5 1 + 3 …. 4

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ 1 tới 10 tiếp đến tô color để hoàn thành bức tranh:

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số phù hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số tương thích vào khu vực chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) sắp đến xếp các số 5, 1, 7, 2 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có từng nào hình tròn, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Bài 2 (2 điểm): Hình sau đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu , = tương thích vào chỗ chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ là 1 đến 10:

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách cùng học - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số ưa thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): cho những số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) sắp xếp những số theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b) trong những số trên, số lớn số 1 là số nào?

c) trong những số trên, số bé xíu nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3  17 + 2 16 – 5  18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số tương thích vào vị trí trống:

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = …..  2 + 16 = ….. 13 + 2 = …..
11 – 1 = …… 18 – 5 = ….. 10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào vị trí chấm:

1 …. 5 8 …. 6 11 … 11
7 …. 4 2 ….. 9 15 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 8 14 + 2 18 – 7 15 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối những số theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn:

(Để coi trọn bộ 5 đề thi kèm đáp án, mời sở hữu tài liệu về)

Các thầy cô cần cho những em rèn luyện cả Toán lẫn giờ Việt, tiếng Anh, cũng chính vì ba môn gần như rất đặc biệt trong Đề thi học tập kì 1 lớp 1. Về phần giờ đồng hồ Việt thì các em đọc thêm Bộ đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 bao hàm chi tiết những bài tập và hướng dẫn những em học sinh ôn tập, luyện tập kĩ năng đọc, viết môn tiếng Việt lớp 1 giúp cho kì thi học tập kì 1 đạt công dụng cao.

Trên trên đây Tìm Đáp Án đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: đôi mươi đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay tinh lọc (sách mới). Để có kết quả cao hơn trong học tập, pragamisiones.comxin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tư liệu về học vần lớp 1 cùng Giải bài tập Toán lớp 1 cơ mà pragamisiones.comtổng hợp với đăng sở hữu cùng các phân mục lớp 1 khác đặc trưng như: Toán lớp 1, giờ Việt lớp 1, giờ đồng hồ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 1, bài xích tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát unique đầu năm lớp 1,....

Xem thêm: Lưu Trữ Tranh Giáo Viên Hình Vẽ, Giáo Viên Png Và Vector

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều pragamisiones.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Cánh Diều

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường pragamisiones.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 2020 - 2021

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách Kết nối

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng chế pragamisiones.combiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học tập 2020 - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách Chân trời

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách thuộc học nhằm phát triển năng lực pragamisiones.combiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách thuộc học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải tiến và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải cách và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải cách và phát triển năm học tập 2020 - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách thuộc học

VI. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vị sự đồng đẳng và dân nhà trong giáo dục pragamisiones.combiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách vì chưng sự bình đẳng

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách bởi vì sự bình đẳng

Trên trên đây Tìm Đáp Án đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 không hề thiếu các môn (Sách mới). Để có kết quả cao hơn trong học tập tập, pragamisiones.comxin trình làng thêm tới chúng ta học sinh tài liệu về học tập vần lớp 1 và Giải bài xích tập Toán lớp 1 mà pragamisiones.comtổng hợp và đăng sở hữu cùng các thể loại lớp 1 khác đặc biệt quan trọng như: Toán lớp 1, tiếng Việt lớp 1, giờ đồng hồ Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Tiếng Việt 1, bài xích tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....