20 Đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8 bao gồm đáp án được pragamisiones.com sưu tầm và đăng tải. Nhằm mục tiêu giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn tập lại kỹ năng môn Hóa, tích lũy thêm cho bạn dạng thân bản thân những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài xích sao cho hợp lí để dành được điểm số cao cho kì thi học tập kì 2 lớp 8. Sau đó là đề thi mời các bạn tải về tham khảo. 

A. Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn hóa học số 1

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm cho bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a)

*

b) Zn + HCl → ? + ?

c)

*

d) Ca + H2O → ? + ?

Câu 2 (4,0 điểm).Bạn sẽ xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 gồm đáp án 2018

1. Cho các oxit sau đây: Fe2O3, P2O5, SiO2, Na2O. Oxit như thế nào là oxit bazơ? Viết bí quyết của bazơ tương ứng. Oxit như thế nào là oxit axit? Viết phương pháp của axit tương ứng.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án 2018

2. Có 3 bình đựng cá biệt các chất khí: ko khí, O2, H2. Hãy nhận ra các hóa học khí bên trên bằng cách thức hóa học.

Câu 3 (4,0 điểm).

Cho 10,4g tất cả hổn hợp Mg cùng Fe chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl 0,5M, tạo ra 6,72 lit khí H2 (ở đktc).

a) Viết những phương trình hoá học xảy ra?

b) Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

c) Tính thể tích của hỗn hợp HCl 0,5M đã dùng?

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học tập kì 2 - Đề 1

MÔN: HÓA HỌC 8

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

a)

*

b)

c)

*

d)

*

0,5

0,5

0,5

0,5

2.a

Oxit bazơ (0,5 đ)

Bazơ tương xứng (0,5 đ)

Fe2O3

Fe(OH)3

Na2O

NaOH

Oxit axit (0,5 đ)

Axit tương xứng (0,5 đ)

P2O5

H3PO4

SiO2

H2SiO3

 

1,0

 

 

1,0

2.b

- Dẫn mỗi khí trong bình ra, để que đóm cháy còn tàn đỏ ngơi nghỉ miệng ống dẫn khí thấy:

Khí nào làm cho tàn đỏ bùng cháy là oxi.

Phương trình: C + O2
CO2 (1đ)

- nhì khí sót lại đem đốt, khí làm sao cháy trong ko khí bao gồm ngọn lửa xanh nhạt là H2

Phương trình: 2H2 + O2
2H2O

- Khí sót lại là không khí.

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

3

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) 

0,5

 


(2)

0,5

 

b)

0,5

 

Đặt số mol của Mg cùng Fe trong hỗn hợp lần lượt là x, y (x, y > 0), theo đề bài ta gồm 24x + 56y = 10,4 (*)

0,5

 

Theo PTHH (1), (2) => x+y = 0,3 (**)

0,5

 

Từ (*), (**) => x= 0,2 mol = nMg, y = 0,1 mol = nFe

0,5

 

=> mMg = 0,2.24 = 4,8g; mFe = 0,1.56 = 5,6 g

0,5

 

c) Theo PTHH (1), (2) => nHCl = 2x+2y=0,6 mol, => Vdung dịch HCl = 0,6/0,5=1,2 (lit)

0,5

 

Tổng điểm

10,0

B. Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn chất hóa học số 2

PHÒNG GD&ĐTVĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn: Hóa học- Lớp 8Thời gian làm cho bài: 45 phút (Không kể thời hạn giao đề)

 A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): nên chọn lựa đáp án đúng trong những câu sau:

Câu 1. trong những dãy hóa học sau đây, dãy chất nào làm cho quì tím thay đổi màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét những chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối theo lần lượt là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Mật độ % của một dung dịch cho biết

A. Số gam hóa học tan có trong 100g nước.

B. Số gam hóa học tan gồm trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam hóa học tan gồm trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ tung của KCl sinh sống 300C là 37. Khối lượng nước cất cánh hơi nghỉ ngơi 300C từ 200g hỗn hợp KCl 20% và để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Chấm dứt các phương trình hóa học sau và cho biết thêm chúng thuộc loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu phương thức nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH ví như có?

Câu 7. cho 5,4 gam bột Nhôm công dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

a. Tính độ đậm đặc mol/lít dung dịch HCl vẫn dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được ở trên mang đến qua bình đựng 32g CuO nung lạnh thu được m gam hóa học rắn. Tính % khối lượng các hóa học trong m?

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B D A
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

B. Phần từ bỏ luận: (8đ)

Câu Nội dung Điểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS khẳng định sai mỗi làm phản ứng trừ 0,25đ)

0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

Câu 2 (2đ) sử dụng dung dịch nước vôi trong nhận biết khí CO2 PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O sử dụng tàn đóm đỏ nhận thấy khí O2

Phương trình hóa học: C + O2
CO2

ba khí còn lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm chuyển màu CuO thành đỏ gạch ốp là khí H2

Phương trình hóa học: CuO + H2O
Cu + H2O

Hai khí còn sót lại đem đốt, khí cháy được là CH4, sót lại là Nitơ

Phương trình hóa học: CH4 +2O2
CO2 + 2H2O

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 7 (3đ)

Đổi 400ml = 0,4l

PTHH: 2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2 (1)

nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 3. 0,2 = 0,6 (mol)

CM dd HCl = 0,6/0,4 = 1,5M

Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3 (mol)

nCuO = 32/80 = 0,4 (mol)

Phương trình hóa học: CuO + H2
Cu+H2O

Trước phản nghịch ứng: 0,4 0,3 (mol)

Khi phản nghịch ứng: 0,3 0,3 0,3 (mol)

Sau bội nghịch ứng: 0,1 0 0,3 (mol)

→mCuO dư = 0,1. 80 = 8(g)

mCu = 0,3. 64 = 19,2(g)

Trong m tất cả 8g CuO dư với 19,2g Cu

%CuO = 8/27,2.100% = 29,4%; %Cu = 70,6%

(Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

C. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa học số 2

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. trong các phản ứng hóa học sau, phương trình hóa học thuộc một số loại phản ứng cầm là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

C. CaCO3
2P2O5

Câu 2. Độ rã của chất khí vào nước đang tăng nếu:

A. Hạ nhiệt độ và giảm áp suất

B. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất

C. Giảm nhiệt độ cùng tăng áp suất

D. Tăng ánh sáng và tăng áp suất

Câu 3. hóa học nào dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A. K2O và KMnO4

B. KMnO4 với KClO3

C. H2SO4 cùng H2O

D. KOH và KClO3

Câu 4. các chất nào tiếp sau đây tan được vào nước:

A. NaCl, AgCl.

B. HNO3, H2SiO3.

C. NaOH, Ba(OH)2.

D. CuO, AlPO4.

Câu 5. hài hòa 5 g muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất trọn vẹn là bí quyết hóa học của những oxit:

A. SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B. SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C. CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D. SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với tất cả các chất của group chất nào bên dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) xong xuôi các phương trình hóa học sau:

a. K2O + H2O →

b. Na + H2O →

c. Cu + O2 →

d. CxHy+ O2 →

Câu 2. (1,0 điểm) Hãy dự kiến hiện tượng xẩy ra và lý giải hiện tượng trong những trường thích hợp sau:

a) khi quạt gió vào bếp củi vừa new tắt

b) lúc quạt gió vào ngọn nến đang cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên cần V lít khí oxi đo sống (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi sẽ dùng

c) cục bộ sản phẩm rước hòa tan không còn trong nước thì chiếm được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

Câu 4. (1 điểm) cho 24 gam các thành phần hỗn hợp oxit CuO cùng Fe2O3 chức năng hoàn toàn cùng với hidro tất cả dư nhận được 17,6 gam tất cả hổn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5, fe = 56, H = 1, mãng cầu = 23

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7
A C B C B A A

Phần 2. Từ luận ( 6 điểm)

Câu 1.

a. K2O + H2O → 2KOH

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

c. 2Cu + O2

Câu 4.

Đặt số mol H2O chế tạo thành là x mol

Ta bao gồm số mol H2 bội phản ứng = số mol H2O = x mol

Áp dụng định cơ chế BTKL

24 + 2x = 17,6 + 18x

x = 0,4 mol

Khối số lượng nước là: 0,4 x 18 = 7,2 gam

.............

Xem thêm: Bài Tập Tình Huống Môn Luật Hôn Nhân Gia Đình Có Đáp Án, Xin Một Số Tình Huống Về Luật Hôn Nhân Gia Đình

Trên đây pragamisiones.com đã trình làng tới các bạn 20 Đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 8 tất cả đáp án. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, pragamisiones.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập thiết bị Lí 8, Giải bài bác tập Sinh học 8, Giải bài xích tập chất hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 nhưng pragamisiones.com tổng hợp cùng đăng tải.