Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn toán, bài thi có đáp án

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Sản phẩm bảy, công ty nhật

B. Trang bị hai, thiết bị ba, thứ tư

C. Sản phẩm hai, sản phẩm công nghệ ba, máy tư, sản phẩm công nghệ năm

D. đồ vật hai, thứ ba, máy tư, sản phẩm công nghệ năm, vật dụng sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 1 Lên Lớp 2, Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Giá Tốt Tháng 3, 2022

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam gồm 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bưởi nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99