Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao hàm 6 đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi có kèm theo cả ma trận và đáp án tham khảo để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất xong xuôi HK2. Đề được thiết kế tương xứng với chương trình môn toán cho học viên lớp 3, cân xứng với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời các em xem thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài xích kiểm tra sắp tới.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không tiếp tục và không quá hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, chia số tất cả đến năm chữ số cùng với 9 cho) số có một chữ số. Làm quen cùng với số La Mã với bảng những thống kê số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích s (cm2); ngày, tháng, năm, coi lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một số trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải vấn đề bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số to nhất trong những số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tức thì sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm 2016 là sản phẩm công nghệ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. Sản phẩm công nghệ tư

B. Thiết bị năm

C. đồ vật sáu

D. Vật dụng bảy

Câu 4: Một hình tròn trụ có tâm I có nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD có chu vi là 40 cm. Kiếm tìm cạnh hình vuông vắn đó.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học đều được đính thêm số quạt trần như nhau. Biết 10 chống học đính 40 chiếc quạt trần. Hỏi tất cả 32 cái quạt trần thì gắn được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 50 cm, chiều rộng 40 cm. Bạn ta cắt kéo ra một hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng lớn tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số ngay thức thì trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số phù hợp điền vào chỗ trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp hai bán kính

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: hiệu quả của phép chia 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp tới xếp các số:

a. Theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

b. Theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé.

Câu 3: gồm 30 học sinh được xếp thành 5 hàng mọi nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính cực hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học sinh là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: bây giờ là đồ vật năm. Hỏi 100 bữa sau là đồ vật mấy vào tuần?

A. Trang bị tư. B. đồ vật sáu.

C. đồ vật năm. D. Sản phẩm công nghệ bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: bao gồm 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 mẫu bánh cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 4: tìm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: từng phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 cái bánh cùng một số loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay tức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm tía tư

B. Mười bảy nghìn cha trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín tía tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm cha mươi tư

Câu 3. quý giá của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Trường đoản cú 6 giờ hèn 5 phút mang đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. kiếm tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích s bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một vài biết rằng khi vội số kia lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm kiếm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 con thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức khắc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số phệ nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:


Số tương thích cần điền vào khu vực chấm để 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ béo đến nhỏ nhắn là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân đề xuất sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật kia là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi thiết bị hai đựng được gấp 3 lần túi máy nhất. Hỏi cả nhị túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ lắp thêm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn đề nghị sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi đồ vật hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi vật dụng hai đựng được vội 3 lần túi lắp thêm nhất, nên cả nhị túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi vật dụng nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay lập tức sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số béo nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là sản phẩm sáu. Ngày 4 tháng 5 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Máy tư

B. Thiết bị năm

C. đồ vật bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. đôi mươi cm² D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Tác Phẩm “ Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp Xuất Bản Năm Nào, Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một fan đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ tín đồ đó đi xe hơi đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.