Giới thiệu 2 cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 kì 2 năm 2021 - Phần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, vì chưng đội ngũ chuyên viên giàu tay nghề biên soạn và tổng hợp. Bao gồm file sở hữu về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4


Nội dung bài viết

Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1 Đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chủ yếu thống gồm lời giải chi tiết của các em học sinh là hết sức lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, công ty chúng tôi xin giới thiệu đến những em đọc 2 bộ Đề thi giờ Anh lớp 4 cuối học tập kì hai năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám đít theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học tập sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, bên cạnh đó cũng sẵn sàng tốt đến kì thi tới đây của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vị D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc tranh để hoàn thành các câu sau

Question 3: lựa chọn từ phù hợp trong hộp thoại để điền vào nơi trống


happy England friend dance club


This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong những câu sau cùng sửa lại mang đến đúng


1. She don’t like playing badminton.

_____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school.

_____________________

3. We have English in Friday.

 _____________________

4. My birthday is on the twenty of December.

 _____________________


Question 5: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 (Đề số 1)

Question 1:


1. A

2. D

3. C

4. B


Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:


1. FRIEND

2. ENGLAND

3. CLUB

4. HAPPY


Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went to lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Go B. Travel C. Plane D. Build

2. A. Khổng lồ B. You C. With D. For

3. A. Monkey B. Lion C. Tiger D. Zoo

4. A. Holiday B. Summer C. Winter D. Fall

Question 2: Đọc và tick vào tranh ham mê hợp

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong & Mai go khổng lồ four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books và pens. Then they go lớn the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to lớn the zoo because they want lớn see the animals. Finally, they go lớn the bakery. They want khổng lồ buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places bởi Phong & Mai go?

__________________________________________________.

2. What vày they buy at the pharmacy?

 __________________________________________________.

3. Vị they go to the post office?

__________________________________________________.

4. Why vày they go to lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp tới xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. A/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. Homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. Is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 (Đề số 2)​​​​​​​

Question 1: lựa chọn từ khác loại


1. C

2. B

3. D

4. A


Question 2: Đọc và tick vào tranh say mê hợp


1. B

2. C

3. A

4. B


Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go khổng lồ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals.

Question 4: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to bởi vì homework.

4. He is going khổng lồ Ho đưa ra Minh city.

Tham khảo thêm một số đề thi học kì 2 lớp 4 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn ngữ văn khác được cập nhật liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì, Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để cài đặt về 2 cỗ đề thi giờ đồng hồ anh lớp 4 cuối kì hai năm 2021 phần 1, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.