Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm ma trận cùng đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, gồm kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục đích đạt tác dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2


1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án làm sao dưới đấy là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 tiếng chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 giờ đồng hồ chiềuC. 19 giờ có nghĩa là 9 tiếng tốiD. Trăng tròn giờ có nghĩa là 8 tiếng tối

b. Tích của phép nhân gồm hai thừa số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì sản phẩm công nghệ 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay thức thì sau của số lớn số 1 có nhị chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số bao gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số nhỏ nhắn nhất là: .................................................


Câu 4:


a. Trong hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau nằm trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài xích tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: nhỏ voi cân nặng 434kg, con gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi con gấu cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)


......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc chắn là hay không thể điền vào khu vực chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 39 : Luyện Tập Chung, Bài 39 : Luyện Tập Chung

Câu 9: Điền dấu (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời những bạn xem thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập ở trong mục Tài liệu.