Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 có đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 2 lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết mang lại 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: gồm 5 viên bi màu xanh lá cây và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi blue color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ nhiều năm đường chéo cánh thứ độc nhất vô nhị là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bởi độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : search x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của nhị số là 50. Số to gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ trang bị

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + trăng tròn = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm bố mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào nơi chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc vậy kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây giờ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô nhiều năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ dài đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ gia dụng tuổi bé là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà bầu là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 8 tuổi; chị em 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: bao gồm 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài những đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo trang bị tự từ bé đến bự là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sân vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ nhiều năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ thứ nhất 4 quả thì kế tiếp số cam ở nhị rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam ngơi nghỉ rổ trước tiên gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số sao để cho nếu lấy mỗi số cùng với 543 thì được số gồm 3 chữ số tương tự nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn thế rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ thứ hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ máy hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số có 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết mang đến 2, vừa phân chia hết mang lại 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn sót lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại trung bình là

*

Số em xếp loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành có chu vi đều bằng nhau (cùng bởi 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhì hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Năng Suất Lop 8, Bài Tập: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào khu vực chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: kiếm tìm m với n làm thế nào cho

*
, m và n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần đồ vật hai bán tốt bằng
*
lần sản phẩm công nghệ nhất. Sau hai lần bán bao đường sót lại 12kg. Hỏi ban sơ bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):