Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 có đáp án (20 đề). Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 1 học kỳ 2

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số tất cả 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong những số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 tháng 10 là thứ bố thì ngày 14 mon 10 là:

A. Lắp thêm ba

B. Sản phẩm tư

C. Sản phẩm năm

D. Thiết bị sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc cây bút chì dưới đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo lắp thêm tự từ phệ đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

+ Số 23 gồm … chục cùng … 1-1 vị.

+ Số … bao gồm 1 chục cùng 6 solo vị.

+ Số … là số ngay thức thì trước của số 34.

+ Số … là số tức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong số số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé bỏng nhất có hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Hôm nay là vật dụng …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào đồ gia dụng cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) tra cứu số khủng nhất, tìm số nhỏ bé nhất?

b) sắp xếp những số theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 bé tem. Bạn Hùng có trăng tròn con tem. Hỏi cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu nhỏ tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức tốc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, từ bây giờ là ngày:

*

A. Sản phẩm công nghệ tư, ngày 12

B. Thứ hai, ngày 12

C. Trang bị bảy, ngày 15

D. Thiết bị hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Bút dạ bao gồm độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa gồm 10 trái táo. Bạn Hà tất cả 15 trái táo. Cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số ngay tức khắc sau của 23 là 24 .... Số lập tức sau của 84 là 83 .... Số tức thì sau của 79 là 70 .... Số tức tốc sau của 98 là 99 .... Số liền sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 trái táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 con gà với vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi công ty Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào chỗ chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tứ mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà mẹ đã bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có một chục dòng kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tứ : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số có hai chữ số không giống nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số từ bỏ 89 mang đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số tức khắc trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đơn vị Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn công ty em bao gồm bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết các số bao gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai tất cả 25 mẫu kẹo, chị nêm thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:a) Số bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay tắp lự sau của số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi tất cả bi xanh với bi đỏ, trong số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , siêu thị đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đang đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số tương thích vào khu vực chấm: Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ dại nhất trong hàng số bên trên là số nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự tăng cao ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào các tờ lịch cùng điền vào địa điểm trống :

*
a) Nếu lúc này là thứ tứ thì: Ngày ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Sau này là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là thiết bị ……………………………………………………………………….. Ngày tê là đồ vật ……………………………………………………………………….. B) máy năm , ngày ..............., tháng ............. Thứ .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . phái mạnh có một số trong những bi là số lớn nhất có nhì chữ số như thể nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một số trong những gà và một trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy bé gà, mấy bé chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tra cứu số tất cả hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức khắc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức tốc trước số 1.Bài 5. bên Mai gồm 30 mẫu bút, chị em mua thêm một chục dòng nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu bút?Bài 6. nhì hộp cây viết chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm hai gồm bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng gồm chứa cả tứ số trên.Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào nơi chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số bao gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị Số ngay tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục và …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu chiếc nhãn vở?Bài 6. trong đợt thi đua vừa mới rồi bạn nam giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ dại nhất có hai chữ số tương đương nhau cộng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi sản phẩm sau của tuần ngay thức thì sau là ngày làm sao trong tháng?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số tương tự nhau. B) Số béo nhất, bé nhất bao gồm 2 chữ số như là nhau là số nào? c) Số béo nhất, bé bỏng nhất tất cả hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp xếp các số bên trên theo lắp thêm tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số bên trên theo sản phẩm công nghệ tự bớt dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: - Số liền trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức tốc sau số 28 là: ………- Số liền sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay tức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho cha số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?Bài 8. mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) dịp 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời điểm 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Dịp 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ bé bỏng đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B tất cả 21 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo tóm tắt sau:Có : 37 hình tròn trụ Tô màu: 24 hình tròn ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào nơi chấm.

Xem thêm: Nguồn Cung Cấp Chất Đạm - Các Nguồn Cung Cấp Protein Tốt Nhất

*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhị số làm sao cho khi cùng hai số đó thì có công dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về