Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 5 đề thi, gồm kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 2 học kỳ 2 môn toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được biên soạn theo sát với ngôn từ chương trình vào sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao nhất.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học kì II môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học cùng phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính vẫn học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; ngươi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài toán đối chọi về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm cha mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn.......................................................................

- Theo vật dụng tự từ mập đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm tía mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo vật dụng tự từ bự đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số bé nhất tất cả 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng số bé nhất tất cả 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số phù hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) các số có ba chữ số kiểu như nhau là: ....................

d) Số bé bỏng nhất có cha chữ số khác nhau là: ....................

Câu 2. Viết những số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. xong bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô màu 1/3 số ô vuông.

Câu 7. search x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. cho hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, team Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn số 1 có cha chữ số cùng số bé nhất có bố chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số tương thích vào địa điểm trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có cha chữ số giống như nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số bé nhỏ nhất có cha chữ số không giống nhau là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm tía mươi lăm935935

Câu 4. Viết số thích hợp vào nơi chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội nhị trồng được số cây là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai đội trồng được số lượng km là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có tía chữ số là: 900

Số nhỏ bé nhất có cha chữ số là: 100

Tổng nhị số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.

a) Số bé nhất trong số số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số khủng nhất trong các số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền dấu (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy bao gồm số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = 20 : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có tía chữ số khác nhau được lập từ bố chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn số 1 là: 543

Số nhỏ nhắn nhất là: 345

Tổng nhị số kia là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. search x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. hai đội người công nhân cùng tham gia làm một nhỏ đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội trang bị hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả nhì đội làm được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác bao gồm số đo những cạnh thứu tự là: 17cm, 20cm, 26cm với 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một trong những bi. Ví như Toàn mang đến Hải một vài bi bằng đúng số bi của Hải đang có thì Hải tất cả 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) tín đồ ta lấy đựng một số trong những lít dầu vào những can nhỏ. Ví như đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can và còn quá lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả hai đội làm được số mét mặt đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + trăng tròn + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) lúc đầu Hải tất cả số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào các số nhỏ nhiều hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền vệt >l, 604

127 > 100 + trăng tròn + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = 20 – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường vội vàng khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên con đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài mặt đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục bé bỏng nhất có hai chữ số là: 10

Số ngay thức thì trước của 3 là: 2

Tích hai số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số ngay thức thì sau của 5 là 6 bắt buộc số chia là 6.

Số lớn nhất có một chữ số là 9 yêu cầu thương của phép chia là 9.

Số bị phân chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng đồng hồ = …… phút, số bắt buộc điền vào địa điểm chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. công dụng của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được kết quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. gồm bao nhiêu số tất cả hai chữ số mà chữ số sản phẩm chục gấp hai chữ số hàng solo vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. mang lại hình vẽ:Chu vi của tam giác bên trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền vết >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = trăng tròn + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 bé thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe bao gồm số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đây là Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án bắt đầu nhất dành cho các em học viên lớp 2 ôn tập, sẵn sàng cho kì thi chấm dứt học kì 2. Những đề thi được chúng tôi lựa chọn kĩ càng, cân xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao hàm luôn lời giải để những em học sinh so sánh kết quả ngay sau khoản thời gian giải đề xong.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lop 2 Hoc Ki 2 9 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2 Hay Chọn Lọc

Mời các bạn xem thêm các thông tin hữu ích không giống trên thể loại Học tập trực thuộc mục Tài liệu.