Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề thi sử lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm

**Xem thêm: Kinh Phí Nhập Học Phí Học Viện Bưu Chính Viễn Thông (Cơ Sở Phía Nam)

Chương 1: xóm hội nguyên thủy bài 1: Sự lộ diện loài bạn và bè cánh người nguyên thủy bài bác 2: xã hội nguyên thủy Chương 2: làng mạc hội cổ kính bài xích 3: Các tổ quốc cổ đại phương đông bài bác 4: Các giang sơn cổ đại châu âu - Hi Lạp và Rô - Ma Chương 3: trung quốc thời phong loài kiến bài bác 5: trung hoa thời phong con kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong loài kiến bài 6: Các tổ quốc Ấn Độ với văn hóa truyền thống lịch sử Ấn Độ bài xích 7: Sự vạc triển lịch sử dân tộc và nền văn hóa nhiều mẫu mã của Ấn Độ Chương 5: Đông phái mạnh Á thời phong loài kiến bài bác 8: Sự hiện ra và trở nên tân tiến các vương quốc chính sống Đông phái nam Á bài bác 9: vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì sinh ra và cách tân và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ nỗ lực kỉ V đến cụ kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời kì trung đại bài bác 12: Ôn tập: lịch sử dân tộc thế giới người nguyên thủy, cổ xưa và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến cố kỉ X bài xích 13: vn thời kì nguyên thủy bài xích 14: Các tổ quốc cổ đại trên giang sơn Việt nam bài xích 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc tranh đấu giành chủ quyền dân tộc (từ núm kỉ II TCN đến đầu thay kỉ X) bài 16: Thời Bắc nằm trong và các cuộc chiến đấu giành hòa bình dân tộc (từ vậy kỉ II TCN mang đến đầu nỗ lực kỉ X) Chương 2: việt nam từ cố kỉnh kỉ X đến cầm cố kỉ XV bài bác 17: quy trình hình thành và phát triển ở trong phòng nước phong loài kiến (từ nắm kỉ X đến vắt kỉ XV) bài bác 18: Công cuộc gây ra và vạc triển kinh tế trong những thế kỉ X-XV bài 19: hầu hết cuộc loạn lạc chống ngoại xâm ở những thế kỉ X-XV bài xích 20: tạo ra và cách tân và phát triển văn hóa dân tộc trong những thế kỉ X-XV Chương 3: nước ta từ cụ kỉ XVI đến ráng kỉ XVIII bài 21: Những chuyển đổi của bên nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình kinh tế tài chính ở các thế kỉ XVI-XVIII bài bác 23: trào lưu Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo đảm tổ quốc cuối chũm kỉ XVIII bài bác 24: thực trạng văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: nước ta ở nửa đầu cụ kỉ XIX bài bác 25: tình trạng chính trị, gớm tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu gắng kỉ XIX) bài 26: tình hình xã hội sống nửa đầu ráng kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử dân tộc Việt phái nam từ nguồn gốc đến giữa chũm kỉ XIX bài 27: quá trình dựng nước cùng giữ nước bài bác 28: truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc vn thời phong loài kiến Chương 1: những cuộc bí quyết mạng tư sản (Từ giữa cố gắng kỉ XVI mang lại cuối vắt kỉ XVIII) bài 29: bí quyết mạng Hà Lan và phương pháp mạng tứ sản Anh bài 30: cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ bài xích 31: phương pháp mạng tứ sản Pháp cuối cầm cố kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa vậy kỉ XVI mang lại cuối cố gắng kỉ XVIII) bài 32: phương pháp mạng công nghiệp sinh hoạt châu Âu bài bác 33: hoàn thành cách mạng tư sản sống châu Âu cùng Mĩ giữa vậy kỉ XIX bài 34: những nước tư phiên bản chuyển sang giai đoạn đế quốc nhà nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu gắng kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) bài xích 36: Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân bài 37: Mác với Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của công ty nghĩa xóm hội công nghệ bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xóm Pa-ri 1871 bài bác 39: quốc tế thứ hai bài xích 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu vậy kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử vẻ vang 10 Đề thi lịch sử hào hùng 10 Đề thi lịch sử 10 học kì 1 tất cả đáp án Đề thi lịch sử 10 học kì 2 gồm đáp án