... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 phát hành kèm theo quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của chủ tịch Học viện technology Bưu ... Suy rộng3PHẦN BDÙNG mang lại ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu loại 2, một câu một số loại 3 và một câu nhiều loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... Ký kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG mang đến ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu loại 2, một câu các loại 3 cùng một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


Bạn đang xem: Đề thi toán cao cấp

*

*

*

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vị A là ma trận vuông cấp 2 bắt buộc để tích AX với XA xác định thì X cũng làma trận cấp 2. Trả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, khi đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 và (1+x) = e Ở số mũ của lũy quá ta vừa nhận được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta chiếm được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... Riêng biệt cấp cao: các đạo hàm riêng biệt f’x, f’y là các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là những hàm hai biến. Xét các đạo hàm riêng của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*Xem thêm: Sinh Năm 1982 Tuổi Con Gì, Hợp Màu Gì, Hướng Nào Tốt? Sinh Năm 1982 Mệnh Gì

... Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG đến ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu một số loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...