Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kì 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án, còn làm các em luyện giải đề, cố kỉnh chắc kết cấu đề thi tương tự như các dạng bài xích tập thường chạm mặt trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới trên đây của pragamisiones.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong số số sau số nào chia hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là cụ kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Người mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ dại nhất trong phép chia có thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là cố kỉnh kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ bỏ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất: có tác dụng đúng từng phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia nhỏ bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 cho câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tứ mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số bé nhỏ là 19 thì số to là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên tất cả …..

A. Tứ góc nhọn, nhì góc tù với hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, nhì góc tù và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết mang lại 2, 3 cùng 5, các chữ số gần như khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được thấp hơn tháng lắp thêm hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng thứ nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thứ hai shop bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhì nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào cầm cố kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số 42 với 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tìm x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc gồm trong hình vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tứ năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn:

a) Theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Soạn Bài Bánh Trôi Nước Lớp 7 Vnen Bài 7: Bánh Trôi Nước, Soạn Bài Bánh Trôi Nước

b) Theo trang bị tự từ khủng đến bé:..............................................................................................