Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm đáp án

Để ôn luyện với làm giỏi các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án gồm những đề bình chọn 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học tập kì 2 cực giáp đề thi bao gồm thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề toán 7 học kì 2 có đáp án


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa kì 2 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu hao của trăng tròn hộ gia đình trong một mon

(tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) tín hiệu ở đó là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và search mốt của vết hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính cực hiếm của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): cho hai nhiều thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tra cứu bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC trên H.

a) chứng tỏ tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến phố thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng tỏ tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) nuốm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) nuốm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm đánh giá một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường trung học cơ sở được mang lại trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) vệt hiệu khảo sát ở đấy là gì? tín hiệu có từng nào giá trị khác nhau?

b) tra cứu mốt. Tính số mức độ vừa phải cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đối chọi thức A. Xác minh phần hệ số và kiếm tìm bậc của đối chọi thức thu gọn, biết:

*

b) Tính quý giá của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) cho hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) kiếm tìm nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm m để đa thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) mang lại vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC cùng chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) đến vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC trên D. Vẽ

*
.

a) hội chứng minh:

*

b) bên trên tia đối của AB rước điểm K làm thế nào để cho AK = HC. Minh chứng ba điểm K, D, H thẳng hàng.

Đáp án và lý giải làm bài

Câu 1.

a) dấu hiệu điều tra: “Điểm đánh giá 1 huyết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số những giá trị khác nhau là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mẫu của dấu hiệu là 7 (vì đây giá trị có tần số bự nhất: 11) (0,25 điểm)

Số mức độ vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của 1-1 thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) cố gắng x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 tại x = 2 với y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của nhiều thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của đa thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của đa thức f(x) phải ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy với đa thức f(x) bao gồm một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhị tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm ở tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) có

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bh + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là con đường cao khởi nguồn từ đỉnh B

=> D là trực trọng điểm của

(Do D là giao của hai tuyến phố cao BD và AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ từ bỏ đỉnh K của cần KH phải trải qua trực trọng tâm D.

Vậy bố điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề bình chọn 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả chất vấn môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần thân thiện là gì?

b. Có bao nhiêu quý hiếm khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của lốt hiệu

e. Vẽ biểu vật cột ứng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần thân thiện là công dụng kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị không giống nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa phải cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu thiết bị cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Xem thêm: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Siêu Hay, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Đề đánh giá 1 huyết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu bên dưới đây, nên lựa chọn phương án vấn đáp đúng:

Câu 1: chọn câu trả lời sai

A. Số toàn bộ các giá trị (không tuyệt nhất thiết yêu cầu khác nhau) của dấu hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Các số liệu tích lũy được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một quý hiếm là số những đơn vị điều tra

D. Số lần mở ra của một quý giá trong dãy quý hiếm của tín hiệu là tần số của cực hiếm đó.

Câu 2: chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là những số liệu thu thập được khi điều tra về một vệt hiệu

B. Tần số của một giá trị là một giá trị của dấu hiệu

C. Cả A và B hồ hết sai

D. Cả A cùng B đầy đủ đúng

BÀI 1: thời hạn giải xong một việc (tính theo phút) của 30 học viên được đánh dấu trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần thân thương là:

A. Thời gian giải chấm dứt một câu hỏi của 30 học tập sinh

B. Thời hạn làm bài kiểm tra của học sinh

C, Số học sinh tham gia giải toán

D. Thời gian làm hoàn thành bài văn của học sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học sinh giải xong xuôi bài toán đó sớm nhất có thể là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán vừa đủ của 30 học viên là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời hạn đi từ nhà cho trường (tính theo phút) của 40 học viên được lưu lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời gian đi tự nhà đến trường mức độ vừa phải của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: gồm bao nhiêu học viên đi trường đoản cú nhà đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: có bao nhiêu giá trị không giống nhau của lốt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số bạn đi trường đoản cú nhà mang đến trường trong 12 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi tự nhà mang lại trường sớm nhất có thể là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: gồm bao nhiêu bạn đi trường đoản cú nhà mang đến trường mất hơn 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi mái ấm gia đình của 40 mái ấm gia đình của một làng được đánh dấu trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: có bao nhiêu quý giá của lốt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số những giá trị khác biệt của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mẫu của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của gia đình có 2 con là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 bé chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không gồm con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải xong một việc (tính theo phút) của 40 học viên được khắc ghi trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: tín hiệu cần vồ cập là:

A. Thời gian làm bài kiểm tra học kì toán

B. Số học sinh nữ trong 40 học tập sinh

C. Thời gian giải kết thúc một câu hỏi của 30 học sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một câu hỏi của 40 học tập sinh

Câu 22: Số trung bình cùng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: có bao nhiêu chúng ta giải ngừng bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số bạn giải xong xuôi bài toán kia trong 5 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số những giá trị khác nhau của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án cùng thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài xích 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài bác 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523