Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học cắm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 có đáp án


Bạn đang xem: Đề toán cuối kì 2 lớp 5

Đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường tè học gặm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học tập kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Số thập phân phù hợp điền vào vị trí trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương bao gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư vào phép phân tách 7,3 : 6 (thương lấy cho hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: tìm kiếm số mà lại 20% của nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Trường đoản cú luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người quốc bộ từ A thời gian 6 giờ đồng hồ với gia tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 30 phút, một tín đồ đi xe đạp cũng xuất phát từ A xua đuổi theo với tốc độ gấp 3 lần tín đồ đi bộ. Hỏi: a) nhị người chạm mặt nhau thời gian mấy giờ? b) Quãng mặt đường từ điểm xuất phát đến chỗ gặp nhau nhiều năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng từng câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: trường đoản cú luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi một điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người đi dạo đi trước xe đạp điện là: 8 giờ 30 phút – 6 tiếng = 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ gia tốc của fan đi xe đạp điện là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi dạo đi vào 2,5 giờ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời hạn để hai người gặp gỡ nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhị người chạm chán nhau lúc: 6 giờ + 2,5 giờ đồng hồ + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng đường từ điểm xuất hành đến chỗ gặp gỡ nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9h 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe đồ vật đi với gia tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: N Nigger Là Gì Và Những Thông Tin Liên Quan Cần Biết, Nigga Là Gì

2 25. Vào 2 ,5 tiếng là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời hạn để nhì người gặp mặt nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhì người gặp mặt nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2 ,5 tiếng + 1, 25 tiếng