*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

Tài liệu cỗ đề thi Toán học tập 4 cải thiện học kì một năm học 2021 - 2022 bao gồm 5 đề thi tổng hợp từ đề thi môn Toán học tập 4 của các trường thcs trên cả nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi học kì 1 Toán học lớp 4. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 4 học kỳ 2

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số nào trong những số dưới đây có chữ số 8 thể hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Câu 2:Trong các số sau số nào chia hết cho 2 tuy vậy không chia hết mang lại 5

A.48405 B. 46254 C. 90450 D. 17309

Câu 3:Điền số thích hợp vào vị trí chấm. 42dm260cm2= ...............cm2

A. 4206 B. 42060 C. 4260cm2 D. 4260

Câu 4:Trong hình vẽ bên có:

*

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn,

C. 4 góc vuông. 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn,

Câu 5:Mỗi ngăn giá đựng sách xếp được 30 cuốn sách. Hỏi kệ đựng sách cần bao nhiêu ngăn nhằm xếp hết 3210 cuốn?

A. 17 chống B. 170 chống C. 107 ngăn D. 1070 ngăn

Câu 6:Trong túi có 25 tờ giấy màu xanh da trời và đỏ. Số giấy red color nhiều hớn số giấy xanh là 7 tờ. Hỏi tất cả bao nhiêu tờ giấy xanh?

A. 16 B. 9 C. 15 D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính

a) 7673+796

b) 30211-4594

c) 673x408

d) 5674:56

Câu 2:Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi đầu tiên mỗi phút tan được 35 lít nước. Vòi đồ vật hai mỗi phút tung được 40 lít nước. Hỏi sau 1 tiếng 25 phút cả nhì vòi tan được bao nhiêu lít nước.

Câu 3:Cho n=a378blà một số tự nhiên có 5 chữ số không giống nhau. Tìm toàn bộ các chữ số a,b để chũm vao ta được số phân chia hết mang lại 3 với 4.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBDACB

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) mỗi câu đúng được 0.5 điểm

*
*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 25 phút = 85 phút.

Sau 1 tiếng 25 phút, vòi vĩnh 1 chảy được:

35x85 = 2975(l).

Sau 1 giờ đồng hồ 25 phút, vòi 2 rã được:

40x85 = 3400(l)

Sau 1 tiếng 25 phút, cả hai vòi chảy được:

2975+3400 = 6375(l)

Đáp số:6375(l)

Câu 3. (2 điểm)

Vì n chia hết đến 4 đề xuất 8b đề nghị chia hết cho 4. Suy ra, b=0 hoặc 8.

Vì n gồm 5 chữ số khác biệt nên b=0 hoặc b=9

- b = 0,n =a378b

+ Sốa378bchia hết đến 3 thì a=3,6,9

+ Số n tất cả 5 chữ số khác nhau nên a=6 hoặc a=9

Ta được những số 63780 cùng 93780 vừa lòng đề bài.

- b = 4 , n =a378b

+ Sốa378bchia hết mang đến 3 thì a=2,5 hoặc 8.

+ Số n tất cả 5 chữ số không giống nhau nên a=2 hoặc a=5

Ta được những số 23784 và 53784 thỏa mãn đề bài.

Các số đề xuất tìm là 63780; 93780; 23784; 53784.

*

...........................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số tất cả 6 vạn, 5 nghìn cùng 4 chục được viết là:

A.50 640 B.65 040 C.5 640 D. 6 540

Câu 2:Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = ? (với x + y = 20)

A. 600 B. 400 C. 60 D. 40

Câu 3:Có từng nào số x có cha chữ số đồng tình x

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 4:Một hình vuông có chu vi 20 m, diện tích hình vuông vắn đo bởi bao nhiêu m2?

A. 15 mét vuông B. 20 mét vuông C. 25 m2 D. 400 m2

Câu 5:Chọn câu trả lời sai

A. 5t 15 kg = 5015 kg

B. Một nửa vậy kỉ cùng sáu năm = 56 năm

C. 4 phút trăng tròn giây = 420 giây

D. Năm nhuận bao gồm 366 ngày

Câu 6 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Tam giác ABC ( hình bên ) tất cả đường cao là

*

A. đường cao AH

B. Con đường cao AC

C. đường cao BC

D. đường cao AB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính :

a. 372549 + 459521

b. 920460 - 510754

c. 2713 x 205

d. 1980 : 15

Câu 2:Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận nhân thể :

a. Trăng tròn x 190 x 50 =

b. 769 x 85 – 769 x 75

Câu 3:Khối lớp bốn của một trường tè học bao gồm 4 lớp Bốn, trong số ấy có 2 lớp từng lớp bao gồm 35 học tập sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học tập sinh. Hỏi trung bình từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 4:Trung bình cùng của 5 số lẻ thường xuyên là 101. Kiếm tìm 5 số kia ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BCACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm )Mỗi lời giải đúng 0,5 điểm:

*
*

Câu 2 ( 2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm:

a/- 20 x 190 x 50

= đôi mươi x 50 x 190

= 1 000 x 190

= 190 000

b/- 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x ( 85 – 75 )

= 769 x 10

= 7690

Câu 3( 2điểm):

Số HS 2 lớp đầu : 35 x 2 = 70 ( học viên )

Số HS 2 lớp sau : 33 x2 = 66 ( học viên )

Trung bình mỗi lớp gồm số HS là : ( 70 + 66 ) : 4 = 34 ( học viên )

Đáp số : 34 ( học sinh )

Câu 4 ( 1điểm ):

Giải cách 1 : 5 số lẻ liên tục mỗi số phương pháp đều nhau 2 đối chọi vị. Trung bình cùng là số làm việc giữa. Vậy 5 số sẽ là : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Giải bí quyết 2

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số bí quyết đều nhau 2 solo vị

*

5 lần số sản phẩm công nghệ I :

505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2:Tính vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3:Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4:Số phù hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

Câu 5:Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật

*

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với những đoạn trực tiếp ……và .......

b.Đoạn thẳng BC song song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6:Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính

a) 6742+1528

b) 12341-234

c) 265x32

d) 14596:4

Câu 2:Để lát nền một căn phòng, tín đồ ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm . Hỏi hộ gia đình có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích mạch xi măng không đáng kể.

Câu 3:Xe trước tiên chở 25t hàng, xe thiết bị hai trở 35 tấn hàng. Xe pháo thứ tía chở bởi trung bình cộng bố xe. Hỏi xe cộ thứ tía chở được bao nhiêu tấn hàng.

Câu 4:Tích sau bao gồm tận cùng bằng mấy chữ số 0

20x21x....x29

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DBADa,AB,CD ; b,ADD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) mỗi câu đúng được 0.5 điểm:

*
*

Câu 2. (2 điểm):

Diện tích một viên gạch men là:

30x30 = 900(cm2).

Diện tích hộ gia đình là:

200+900 = 180000(cm2)=18(m2)

Đáp số: 18(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Vì xe thứ tía chở bởi trung bình cộng tía xe buộc phải tổng số mặt hàng xe thứ nhất và máy hai chở được gấp gấp đôi số mặt hàng xe thiết bị 3 chở được.

Số mặt hàng xe lắp thêm 3 chở được là

(25 + 35 ) : 2 = 30 (tấn)

Đáp số: 30 tấn

Câu 4. (1 điểm):

Tích 20x21x....x29 có 1 số tròn chục là 20 nên tận cùng bởi một chữ số bằng 0

Ta lại có: 25=5x5 cần hai vượt số này lúc nhân với 2 số chẵn đến tích tận cùng bởi 2 chữ số 0

Vậy tích trên tận cùng bởi 3 chữ số 0

................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số 7635672 được phát âm là:

A. Bảy triệu sáu trăm bố mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

B.Bảy triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

C.Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

D. Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm ngàn sáu bảy hai.

Câu 2:Có từng nào số tất cả 3 chữ số mà lại mỗi chữ số của số này đều giống nhau?

A .7 B. 8 C. 9 D.1

Câu 3:1 tấn = …………kg

A. 100 B. 1000 C. 10000 D.10

Câu 4:Số phù hợp điền vào nơi chấm là: 101113 > 1011…3

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 5:Trung bình cùng của 36 ; 42 và 57 là:

A. 135 B. 45 C. 42 D. 54

Câu 6:Số tự nhiên nào tiếp sau đây chia hết mang đến 2; mang lại 3 và mang đến 5:

A. 12 B. 10 C. 15 D. 30

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a. 9876402 + 1285694

b. 649072 - 178526

c. 1334 x 376

d. 5867 : 17

Câu 2:Cho hình vẽ bên. Biết ABCD cùng BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm.

*

a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn trực tiếp nào?

b) Tính diện tích s hình chữ nhật AMND?

Câu 3:Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Câu 4:Tìm một số trong những có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số kia thì nó tăng thêm 1 004 đơn vị .

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BCBABD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu :

Câu 1. (2 điểm):

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. Công dụng của từng phép tính đúng

a. 9876402 + 1285694 = 11162096

b. 649072 – 178526 = 470546

c. 1334 x 376 = 501 584

d. 5867 : 17 = 345 dư 2

Câu 2. (2 điểm) :

a. (1 điểm)

Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng:

AD, HC, MN

b. (1 điểm)

Diện tích hình chữ nhật AMND là

16 x 8 = 128 (cm2)

Đáp số: 128 cm2

Câu 3. (2 điểm):

Nửa chu vi hình chữ nhật là

256 : 2 = 128 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật dài là

(128 – 20):2= 54 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật dài là

128 – 54 = 74 (m)

Diện tích hình chữ nhật là

54 x 74 = 3996 (m2)

Đáp số: 3996 m2

Câu 4. (1 điểm):

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên bắt buộc số đó thì số đó tăng 9 lần với 5 solo vị

Số đề xuất tìm là

(1004 – 5) : 9 =111

Đáp số: 111.

....................................

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Giá trị của chữ số 5 trong những 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2:Trung bình cộng của các số 24, 30, 45 là:

A. 31 B. 33 C. 32 D. 31

Câu 3:Số tương thích vào địa điểm trống: 6m7cm = …

A. 607 centimet B. 6700 centimet C. 6007 centimet D. 670 cm

Câu 4:Chọn số phù hợp điền vào chỗ trống: 4 giờ 1/2 tiếng = …phút

A. 240 B. 312 C. 720 D. 270

Câu 5:Trong hình lân cận AD vuông với các cạnh là:

*

A. AB với DC

B. AB và BC

C. BD cùng BC

D. AC và CD

Câu 6:Trong những góc sau góc nhọn là:

*
*

A. Góc A B. Góc B C. Góc C D. Góc D

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2:Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 134 , chiều rộng ngắn lại hơn chiều dài 16m . Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 3:Cho biết số tín đồ của một đơn vị bộ nhóm nếu xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3, mặt hàng 5 hoặc mặt hàng 9 hồ hết vừa hết. Hỏi đơn vị bộ đội gồm bao nhiêu người? Biết số người nhiều hơn 425 và thấp hơn 465

Câu 4:Có thể kiếm được 2 số trường đoản cú nhiên làm sao cho hiệu của chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) từng câu đúng được 0.5 điểm.:

*
*

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo đưa thiết ta tất cả số bạn của đơn vị chức năng bộ đội là một trong số phân chia hết đến 2, 3, 5, 9.

+) Số tín đồ chia hết đến 2 với 5 bắt buộc tận cùng là 0.

+) thân 425 với 465 có những số 430, 440, 450, 460 tận cùng là 0.

+) trong các số 430, 440, 450, 460 chỉ gồm số 450 chia hết mang lại 3 với 9.

Vậy số fan của đơn vị là 450 người.

Xem thêm: Đường Lưỡi Bò Là Gì - Âm Mưu “Thôn Tính” Biển Đông Của Trung Quốc

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số như thế nào nhân với số chẵn tích là một trong những số chẵn. 18 là số chẵn nhưng 1989 là số lẻ.