Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán– Có giải thuật hay đã được update trên pragamisiones.com. Mời quý thầy cô và những em học sinh tham khảo


Bộ đề thi vào lớp 10môn Toánbao bồm nhiều đề thi từ những trường khác nhau, gồm bảng ma trận và đề cưng cửng ôn tập hẳn nhiên đáp án chi tiết để chúng ta học sinh hoàn toàn có thể tham khảo tương tự như đối chiếu kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Cỗ đề thi giúp các em học sinh củng thay kiến thức, luyện đề và rèn luyện tài năng cho những kỳ thi đặc biệt sắp tới.

STTĐề thi vào lớp 10
1Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh giấc Thái Nguyên chi tiết
2Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh Kon Tum tất cả đáp án
3Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trình độ chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh giấc Hậu Giang gồm đáp án bỏ ra tiết
4Đề thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 trình độ chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 tỉnh giấc Vĩnh Phúc có đáp án
5Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thcs Cách Mạng mon Tám đưa ra tiết
6Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 THCS an ninh chi tiết
7Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 6
8Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 5
9Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 cụ thể – Đề số 3
10Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 2
11Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 6 chi tiết – Đề số 1
12Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 quận 12 chi tiết – Đề số 1
13Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chi tiết – Mã đề 203
14Đề thi test tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chi tiết – Mã đề 202
155 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 lựa chọn lọc
16Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – nam Định
17Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
18Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
19Đề thi test vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
20Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
21Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng yên ổn (Đề chung)
22Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
23Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – phái mạnh Định
24Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
25Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
26Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
27Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thpt Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
28Đề Toán tuyển sinh vào 10 siêng năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
29Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
30Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – nam Định
31Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
32Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
33Đề thi test vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
34Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
35Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng yên ổn (Đề chung)
36Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
37Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – nam Định
38Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
39Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
40Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
41Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
42Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
43Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
44Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – phái nam Định
45Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
46Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
47Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
48Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
49Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
50Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
51Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – nam Định
52Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
53Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
54Đề thi thử vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
55Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thpt Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
56Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng im (Đề chung)
57Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
58Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – nam Định
59Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
60Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
61Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
62Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
63Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
64Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
65Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – phái mạnh Định
66Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
67Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
68Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
69Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thpt Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
70Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
71Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
72Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – nam giới Định
73Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
74Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
75Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
76Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
77Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sở Hưng lặng (Đề chung)
78Đề Toán tuyển sinh vào 10 siêng năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
79Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – phái mạnh Định
80Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
81Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Hải Phòng
82Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
83Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thpt Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
84Đề Toán tuyển sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng yên (Đề chung)
85Đề Toán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 sở Hưng Yên
86Đề tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2019 – 2020 môn Toán sở Nghệ An
87Đề minh họa vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 sở Vĩnh Phúc
88Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 ngôi trường Lương nạm Vinh – thủ đô hà nội lần 4
89Đề thi test Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 phòng GDĐT Chí Linh – Hải Dương
90Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2019 – 2020 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
91Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 thcs Xuân Canh – Hà Nội
92Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Lộc Bình – lạng Sơn
93Đề thi demo vào lớp 10 năm 2020 – 2021 môn Toán THPT đường chu văn an – Hà Nội
94Đề thi test vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học cơ sở Tam Khương – Hà Nội
95Đề thi test vào lớp 10 môn Toán lần hai năm 2020 – 2021 ngôi trường Lương cầm Vinh – Hà Nội
96Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 lần 1 sở Ninh Bình
97Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 – 2021 thcs Kim Giang – Hà Nội
98Đề thi test vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học cơ sở Phú La – Hà Nội
99Đề Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 – 2020 sở Tây Ninh
100Đề Toán tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt năm 2019 – 2020 sở Hà Nội
101Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán thpt chuyên KHTN được bố trí theo hướng dẫn giải
102Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán trung học phổ thông chuyên KHTN vòng 1 có hướng dẫn giải
103Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán trung học phổ thông chuyên KHTN vòng 2 có hướng dẫn giải
104Đáp án đề toán thi vào lớp 10 siêng Sư phạm thủ đô hà nội năm 2020
1056 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 4 lựa chọn lọc
1065 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 q.7 nâng cao
107Đề thi test vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình
108Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 q6 tuyển chọn
109Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 chọn lọc
110Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs An Thanh
111Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị trấn Hóc Môn new nhất
112Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở An Nhơn
113Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức chọn lọc
114Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức bắt đầu nhất
115Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở An Thới Đông
116Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Ba Đình
117Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức
118Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị xã Hóc Môn hay cùng khó
119Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức tuyển chọn chọn
120Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị trấn Hóc Môn lựa chọn lọc
121Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị trấn Hóc Môn tuyển chọn
122Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức hay với khó
123Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Bá Trạc
124Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 lựa chọn lọc
125Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 q3 hay với khó
126Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 mới nhất
127Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 nâng cao
128Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình
129Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình cơ bản
130Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 hay với khó
131Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận bình thạnh mới nhất
132Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình hay cùng khó
133Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị xã Hóc Môn
134Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận bình thạnh nâng cao
135Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 3 lựa chọn lọc
136Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận bình thạnh chọn lọc
137Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình nâng cao
138Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân đánh giá lọc
139Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 tuyển chọn
140Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận quận bình thạnh tuyển chọn
141Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận bình thạnh hay và khó
142Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 3 new nhất
143Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình new nhất
144Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 q6 cơ bản
145Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Tân Bình tuyển chọn chọn
146Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Tam buôn bản Hiệp
147Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Trần Văn Ơn
148Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Đồng Khởi gồm đáp án
149Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Phan Bội Châu
150Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Kim Đồng
151Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Bình Khánh
152Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Bình An
153Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Chu Văn An
154Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Minh Đức
155Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Ngô tất Tố
156Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Đào Duy Anh
157Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Mạch tìm Hùng
158Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Độc Lập
159Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Tân Phú Trung
160Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Lý Nhơn
161Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Phan Đăng Lưu
162Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Lương nắm Vinh
163Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Phú Hòa Đông
164Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 TPHCM
165Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Tân Thông Hội
166Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trường nước ngoài Á Châu
167Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Lê Lai
168Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Thông Tây Hội
169Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Trần Bội Co
170Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Long Hòa
171Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Nguyễn Trãi
172Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Đồng Khởi
173Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Hồng Bàng
174Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Cầu Kiệu
175Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Phước Lộc
176Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Võ Thành Trang
177Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Cần Thạnh
178Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ
179Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Châu Văn Liêm
180Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Lê Anh Xuân
181Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Tân Thạnh Đông
182Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Gò Vấp
183Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thcs Sương Nguyệt Ánh
184Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 tỉnh giấc Đồng Tháp gồm đáp án
185Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trình độ chuyên môn Toán năm 2020 tỉnh Thái Nguyên gồm đáp án chi tiết
186Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 thcs Nguyễn Văn Tố chi tiết
187Đề thi demo tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 9 chi tiết – Đề số 3
188Đề thi test tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 9 cụ thể – Đề số 2
18997 Đề thi test tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán 2018- 2019 – 2020 trên nước ta chọn lọc
1905 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 quận 7 đưa ra tiết

<Cập nhật tiếp tục …>

Quý thầy cô và các em học viên có thể đọc thêm tại đây – cỗ đề thi vào 10 toàn bộ các mônLịch sử,Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa, Sinh, Công Dân, Địa của các trường bên trên toàn quốc