Đối với những bạn chuyên Toán thì việc học những thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh là vấn đề vô cùng yêu cầu thiết. Vậy thuộc xem bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh vì chưng trung trung tâm Anh ngữ pragamisiones.com tổng hòa hợp dưới đây.

*

Bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh số 1 

Phần đông trường hợp như chúng ta học sinh với nhất là đối tượng người sử dụng học sinh cấp Trung Học cơ sở và Trung học tập Phổ Thông lưu ý thì tên tiếng Anh của thuật ngữ toán học tập này xuất hiện rất nhiều trong những tài liệu môn Toán mang đến từ các nhà xuất phiên bản hay tác giả biên biên soạn người quốc tế và hơn thế nữa những ký kết tự giờ Anh còn là một tên viết tắt của rất nhiều ký hiệu Toán học. Chính vì vậy việc học các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh này là điều vô cùng đề nghị thiết. Hi vọng các chúng ta cũng có thể nhập trung khu và hối hả nắm được những kỹ năng này một cách nhanh và tác dụng nhất, tránh việc học thuộc vẹt vị như thế chúng ta sẽ rất nhanh quên cùng không thực thụ hiểu hết tác dụng của nó.

Từ/Phiên âmNghĩa
Addition <ə’di∫n>Subtraction Multiplication <,mʌltipli’kei∫n>Division Total <‘toot>Arithmetic <ə’riθmətik>Algebra <‘ældʒibrə>Geometry Calculus <‘kælkjuləs> Statistics  Integer <‘intidʒə> Even number Odd number Prime number Fraction <‘fræk∫n> Decimal <‘desiməl> Decimal point Percent  Percentage  Theorem <‘θiərəm> Proof  Problem <‘prɔbləm> Solution  Formula <‘fɔ:mjulə> Equation  Graph  Axis <‘æksis> Average <‘ævəridʒ> Correlation <,kɔri’lei∫n> Probability <,prɔbə’biləti> Dimensions  Area <‘eəriə> Circumference  Diameter  Radius <‘reidiəs> Length  Height  Width  Perimeter  Angle <‘æηgl> Right angle Line  Straight line Curve  Parallel <‘pærəlel> Tangent <‘tændʒənt> Volume <‘vɔlju:m> Plus  Minus <‘mainəs> Times hoặc multiplied by Squared  Cubed Square root Equal <‘i:kwəl> To add To subtract hoặc to take away To multiply To divide To calculatePhép cộngPhép trừPhép nhânPhép chiaTổngSố họcĐại sốHình họcPhép tínhThống kêSố nguyênSố chẵnSố lẻSố nguyên tốPhân sốThập phânDấu thập phânPhần trămTỉ lệ phần trămĐịnh lýBằng chứng chứng minhBài toánLời giảiCông thứcPhương trìnhBiểu đồTrụcTrung bìnhSự tương quanXác suấtChiềuDiện tíchChu vi đường trònĐường kínhBán kínhChiều dàiChiều caoChiều rộngChu viGócGóc vuôngĐườngĐường thẳngĐường congSong songTiếp tuyếnThể tíchDươngÂmLầnBình phươngMũ ba, lũy vượt baCăn bình phươngBằngCộngTrừNhânChiaTính

Bảng khối hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh số 2 

STTThuật ngữ Toán học Nghĩa giờ đồng hồ Anh 
1Index form Dạng số mũ
2EvaluateƯớc tính
3SimplifyĐơn giản
4ExpressBiểu diễn, biểu thị
5SolveGiải
6PositiveDương
7NegativeÂm
8EquationPhương trình, đẳng thức
9EqualityĐẳng thức
10Quadratic equationPhương trình bậc hai
11RootNghiệm của phương trình
12Linear equation (first degree equation)Phương trình bậc nhất
13FormulaeCông thức
14Algebraic expressionBiểu thức đại số
15FractionPhân số
16Vulgar fractionPhân số thường
17Decimal fractionphân số thập phân
18Single fractionPhân số đơn
19Simplified fractionPhân số tối giản
20Lowest termPhân số tối giản
21Significant figuresChữ số có nghĩa
22Decimal placeVị trí thập phân, chữ số thập phân
23SubjectChủ thể, đối tượng
24SquareBình phương
25Square rootCăn bậc hai
26CubeLuỹ thừa bậc ba
27Cube rootCăn bậc ba
28PerimeterChu vi
29AreaDiện tích
30VolumeThể tích
31QuadrilateralTứ giác
32ParallelogramHình bình hành
33RhombusHình thoi
34IntersectionGiao điểm
35OriginGốc toạ độ
36DiagramBiểu đồ, đồ thị, sơ đồ
37ParallelSong song
38SymmetryĐối xứng
39TrapeziumHình thang
40VertexĐỉnh
41VerticesCác đỉnh
42TriangleTam giác
43Isosceles triangleTam giác cân
44Acute triangleTam giác nhọn
45Circumscribed triangleTam giác ngoại tiếp
46Equiangular triangleTam giác đều
47Inscribed triangleTam giác nội tiếp
48Obtuse triangleTam giác tù
49Right-angled triangleTam giác vuông
50Scalene triangleTam giác thường
51MidpointTrung điểm
52Gradient of the straight lineĐộ dốc của một đường thẳng, hệ số góc
53DistanceKhoảng cách
54RectangleHình chữ nhật
55TrigonometryLượng giác học
56The sine ruleQuy tắc sin
57The cosine ruleQuy tắc cos
58Cross-sectionMặt cắt ngang
59CuboidHình hộp phẳng, hình hộp thẳng
60PyramidHình chóp
61Regular pyramidHình chóp đều
62Triangular pyramidHình chóp tam giác
63Truncated pyramidHình chóp cụt
64Slant edgeCạnh bên
65DiagonalĐường chéo
66InequalityBất phương trình
67Integer numberSố nguyên
68Real numberSố thực
69Least valueGiá trị bé nhất
70Greatest valueGiá trị lớn nhất
71PlusCộng
72MinusTrừ
73DivideChia
74ProductNhân
75Prime numberSố nguyên tố
76StatedĐươc phát biểu, được trình bày
77DensityMật độ
78MaximumGiá trị cực đại
79MinimumGiá trị cực tiểu
80Consecutive even numberSố chẵn liên tiếp
81Odd numberSố lẻ
82Even numberSố chẵn
83LengthĐộ dài
84CoordinateTọa độ
85RatioTỷ số, tỷ lệ
86PercentagePhần trăm
87LimitGiới hạn
88Factorise (factorize)Tìm thừa số của một số
89Bearing angleGóc định hướng
90CircleĐường tròn
91ChordDây cung
92TangentTiếp tuyến
93ProofChứng minh
94RadiusBán kính
95DiameterĐường kính
96TopĐỉnh
97SequenceChuỗi, dãy số
98Number patternSơ đồ số
99RowHàng
100ColumnCột
101Varies directly asTỷ lệ thuận 
102Directly proportional toTỷ lệ thuận với
103Inversely proportionalTỷ lệ nghịch
104Varies as the reciprocalNghịch đảo
105In term ofTheo ngôn ngữ, theo
106ObjectVật thể
107PressureÁp suất
108ConeHình nón
109Blunted coneHình nón cụt
110Base of a coneĐáy của hình nón
111TransformationBiến đổi
112ReflectionPhản chiếu, ảnh
113Anticlockwise rotationSự quay ngược chiều kim đồng hồ
114Clockwise rotationSự quay theo chiều kim đồng hồ
115EnlargementĐộ phóng đại
116Adjacent anglesGóc kề bù
117Vertically opposite angleGóc đối nhau
118Alt.sGóc so le
119Corresp. sGóc đồng vị
120Int. sGóc trong cùng phía
121Ext.


Bạn đang xem: Dịch thuật ngữ toán học


Xem thêm: Những Bức Thư Giải Nhất Quốc Gia, Viết Thư Quốc Tế Upu Lần Thứ 45

Of 
Góc ngoài của tam giác 
122SemicircleNửa đường tròn
123ArcCung
124BisectPhân giác
125Cyclic quadrilateralTứ giác nội tiếp
126Inscribed quadrilateralTứ giác nội tiếp
127SurdBiểu thức vô tỷ, số vô tỉ
128Irrational numberBiểu thức vô tỷ, số vô tỉ 
129StatisticsThống kê
130ProbabilityXác suất
131Highest common factor (HCF)Hệ số chung lớn nhất
132Least common multiple (LCM)Bội số chung nhỏ nhất
133Lowest common multiple (LCM)Bội số chung nhỏ nhất
134SequenceDãy, chuỗi
135PowerBậc
136Improper fractionPhân số không thực sự
137Proper fractionPhân số thực sự
138Mixed numbersHỗn số
139DenominatorMẫu số
140NumeratorTử số
141QuotientThương số
142OrderingThứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự
143Ascending orderThứ tự tăng
144Descending orderThứ tự giảm
145Rounding offLàm tròn
146RateHệ số
147CoefficientHệ số
148ScaleThang đo
149KinematicsĐộng học
150DistanceKhoảng cách
151DisplacementĐộ dịch chuyển
152SpeedTốc độ
153VelocityVận tốc
154AccelerationGia tốc
155RetardationSự giảm tốc, sự hãm
156Minor arcCung nhỏ
157Major arcCung lớn

Trên đó là 2 bảng khối hệ thống các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh với vừa đủ các vấn đề liên quan tiền đến cỗ môn Toán mà có thể những bạn yêu quý bộ môn thoải mái và tự nhiên cần áp dụng đến. Chúc các bạn áp dụng thành công xuất sắc và bài toán học tập ngày dần tiến bộ!