Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 20. Chu vi và mặc tích của một số tứ giác đang học
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo" bài bác 3. Chu vi và mặc tích của một trong những hình trong trong thực tế
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo" bài xích 4. Chuyển động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong trong thực tế
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài bác 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1. Xét các hình A, B, C, D, E vẽ bên trên lưới kẻ ô vuông (h.121)

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1. Từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra phương pháp tính diện tích s hình vuông,

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 2 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 2 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1. Ba đặc thù của diện tích đa giác

Xem giải mã


bài xích 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 6 trang 118 SGK Toán 8 tập 1. Diện tích hình chữ nhật biến đổi như cố gắng nào nếu:

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với size là 4,2m với 5,4m...

Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật lớp 8

Xem giải thuật


bài bác 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1. Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông tiếp sau đây (h.122):

Xem giải mã


bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 9 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. ABCD là một hình vuông cạnh 12cm. AE = x(cm) (h.123).

Xem giải thuật


bài xích 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 10 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Cho 1 tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích của hai hình vuông vắn dựng trên nhị góc vuông với diện tích hình vuông dựng bên trên cạnh huyền.

Xem giải thuật


bài xích 11 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 11 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Cắt hai tam giác vuông bởi nhau xuất phát từ một tấm bìa. Hãy ghép nhì tam giác đó để chế tác thành:

Xem lời giải


bài bác 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 12 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích những hình sau đây (h.124)( mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

Xem giải mã


bài xích 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 13 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình 125, trong những số đó ABCD là hình chữ nhật, E là 1 trong điểm bất kể nằm bên trên đường chéo AC, FG // AD, cùng HK // AB.

Xem giải mã


bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 14 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Một đám đất hình chữ nhật lâu năm 700m, rộng lớn 400m. Hãy tính diện tích s đám khu đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

Xem giải mã


bài xích 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 15 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 5cm, BC = 3cm.

Xem thêm: Khi Độ Lớn Điện Tích Thử Đặt Tại Một Điểm Tăng Lên Gấp Đôi Thì Điện Thế Tại Điểm Đó

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài 2 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 2 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.