Diện tích hình tam giác

1. Hình tam giác, quan niệm hình tam giác2. Cách làm tính diện tích tam giác3. Những dạng bài xích tập liên quan đến diện tích hình tam giác

Công thức tính diện tích hình tam giác là tài liệu vị đội ngũ thầy giáo của pragamisiones.com biên soạn với những công thức tính diện tích hình tam giác giúp các bạn học sinh nuốm vững các kiến thức và bí quyết tính diện tích hình tam giác cùng áp dụng đo lường và thống kê trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tìm hiểu thêm bài viết.

Bạn đang xem: Diện tích hình tam giác lớp 4


1. Hình tam giác, tư tưởng hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

+ bố cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ tía đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ tía góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC

Góc đỉnh B, cạnh ba và BC

Góc đỉnh C, cạnh AC với CB

Phân loại hình tam giác

Hình tam giác có ba góc nhọn
Hình tam giác tất cả một góc tù cùng hai góc nhọn
Hình tam giác bao gồm một góc vuông và hai góc nhọn

2. Cách làm tính diện tích tam giác

✩ mong tính diện tích hình tam giác, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = a x h : 2

Trong đó:

+ S là diện tích tam giác.

+ a là độ dài đáy.

+ h là mặt đường cao.

✩ ý muốn tính diện tích hình tam giác vuông, ta rước độ nhiều năm hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

S = b x c : 2


Trong đó:

+ S là diện tích tam giác

+ b, c lần lượt là độ lâu năm hai cạnh góc vuông của tam giác

Bài thơ tính diện tích hình tam giác

Diện tích tam giác sao ta

Chiều cao nhân đáy chia nhỏ ra hai phần.

3. Các dạng bài tập liên quan đến diện tích hình tam giác

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác khi biết độ nhiều năm đáy cùng chiều cao

Ví dụ 1: Tính diện tích tam giác thường cùng tam giác vuông có:

a) Độ lâu năm đáy bởi 32cm và độ cao bằng 25cm.

b) nhị cạnh góc vuông gồm độ lâu năm lần lượt là 3dm và 4dm.

Bài làm

a) diện tích hình tam giác là:

32 x 25 : 2 = 400 (cm2)

b) diện tích s hình tam giác là:

3 x 4 : 2 = 6 (dm2)

Đáp số: a) 400cm2

b) 6dm2

Dạng 2: Tính độ lâu năm đáy khi biết diện tích s và chiều cao

+ Từ cách làm tính diện tích, ta suy ra bí quyết tính độ nhiều năm đáy: a = S x 2 : h

Ví dụ 1: Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có độ cao bằng 80cm và ăn diện tích bằng 4800cm2.

Bài làm

Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là:

4800 x 2 : 80 = 120 (cm)

Đáp số: 120cm

Ví dụ 2: Cho hình tam giác có diện tích 5/8m2 độ cao là một nửa m. Tính độ nhiều năm cạnh đáy của tam giác đó?

Để xem lời giải chi tiết của bài bác toán, mời nhấp vào đường link: bài tập diện tích s hình tam giác

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh lòng của tam giác là:

*
(m)

Đáp số: 5/2m

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích và độ dài đáy

+ Từ bí quyết tính diện tích, ta suy ra phương pháp tính chiều cao: h = S x 2 : a

Ví dụ 1: Tính chiều cao của hình tam giác bao gồm độ lâu năm cạnh đáy bởi 50cm và diện tích bằng 1125cm2.

Bài làm

Chiều cao của hình tam giác là:


1125 x 2 : 50 = 45 (cm)

Đáp số: 45cm

3. Bài tập tính diện tích tam giác

Tham khảo thêm những bài tập về tính diện tích hình tam giác: bài tập diện tích s hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích của hình tam giác có chiều cao bằng 3dm và độ dài cạnh đáy bởi 5dm.

Bài 2: Một thửa ruộng hình tam giác bao gồm chiều lâu năm cạnh đáy bởi 20m và độ cao của thửa ruộng bởi 16m. Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Bài 3: Tính diện tích s hình tam giác vuông bao gồm độ lâu năm hai cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35cm và 20cm.

b) 17dm với 14dm.

Bài 4: Tính độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác có chiều cao bằng 50m và mặc tích bởi 925m2.

Bài 5: Một hình tam giác gồm cạnh đáy bằng 24m và ăn mặc tích bằng diện tích s bằng diện tích s một hình chữ nhật chiều nhiều năm 20m với chiều rộng 12m. Tính chiều cao hình tam giác ấy.

Xem thêm: Phân Biệt Các Loại Cá - 15 Loại Cá Nước Ngọt Phổ Biến

---------

Như vậy, pragamisiones.com đã gửi tới chúng ta học sinh phương pháp tính diện tích hình tam giác. Không tính ra, các bạn học sinh có thể tìm hiểu thêm các tư liệu và các công thức không giống khác do pragamisiones.com soạn để học tốt môn Toán hơn.