a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tính năng với dung dịch NaOH:

*
b) cao su đặc thiên nhiên tính năng với HCl: 
*
cao su thiên nhiên hiđroclo hóa c) Poli(vinyl clorua) (PVC) công dụng với Cl2: (giả sử cứ 2 mắt xích chũm 1 nguyên tử clo) 

*
Tơ clorin

2. Làm phản ứng phân cắt mạch polime

a) phản ứng thủy phân polieste

*
b) phản bội ứng thủy phân polipeptit hoặc poliamit: 
*
Nilon – 6 c) phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozơ d) làm phản ứng nhiệt phân polistiren 
*

3. Phản nghịch ứng khâu mạch polime

a) Sự giữ hóa cao su: Khi hấp nóng cao su thiên nhiên thô với lưu hoàng thì thu được cao su đặc lưu hóa. Ở cao su thiên nhiên lưu hóa, những mạch polime được nối với nhau bởi những cầu –S–S– (cầu đisunfua)

*
b) vật liệu nhựa rezit (nhựa bakelit): Khi đun nóng nhựa rezol thu được vật liệu nhựa rezit, trong số đó các mạch polime được khâu với nhau bởi những nhóm –CH2– (nhóm metylen)

*

Polime khâu mạch có kết cấu mạng không khí do kia trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền lâu hơn so cùng với polime chưa khâu mạch

V – ĐIỀU CHẾ

Có thể pha trộn polime bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng

1. Bội phản ứng trùng hợp

a) Khái niệm: - Trùng đúng theo là vượt trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), như thể nhau hay tương tự nhau thành phân tử không hề nhỏ (polime) - Điều kiện buộc phải về cấu tạo của monome thâm nhập phản ứng trùng thích hợp phải bao gồm là: + link bội. Ví dụ: CH2 = CH2, CH2 = CH–C6H5 + Hoặc vòng kém bền: Ví dụ: 

*
b) Phân loại: - Trùng hợp chỉ từ một loại monome tạo homopolime. Ví dụ:
*
 - Trùng thích hợp mở vòng. Ví dụ: 
*
Nilon – 6 (tơ capron) - Trùng hợp từ hai hay nhiều loại monome (gọi là đồng trùng hợp) sản xuất copolime. Ví dụ: 
*
Poli(butađien – stiren) (cao su buna – S)


2. Làm phản ứng trùng ngưng

a) Khái niệm: - Trùng ngưng là quá trình phối kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) thành phân tử lớn (polime) mặt khác giải phóng phần lớn phân tử nhỏ khác (như H2O) - Điều kiện cần để sở hữu phản ứng trùng ngưng là: những monome gia nhập phản ứng trùng ngưng yêu cầu có ít nhất hai đội chức có chức năng phản ứng để chế tác được liên kết với nhau b) một trong những phản ứng trùng ngưng: 

*
axit ε-aminocaproic Nilon – 6 (tơ capron) 

*

axit ω-aminoenantoic Nilon – 7 (tơ enan) 

*
*
*
*
Nhựa rezol

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.

Bạn đang xem: Điều chế polime

Hợp hóa học nào sau đây không thể thâm nhập phản ứng trùng đúng theo ?

A. Axit amino axetic B. Caprolactam

C. Metyl metacrylat D. Buta- 1,3-dien

Câu 2. Hợp chất hoặc cặp hợp hóa học nào sau đây không thể gia nhập phản ứng trùng ngưng?


A. Phenol cùng fomandehit B. Buta-1,3-dien với stiren

C. Axit adipic cùng hexammetylen điamin D. Axit - aminocaproic

Câu 3. Loại cao su nào sau đây là kết quả của làm phản ứng đồng trùng phù hợp ?

A. Cao su buna B. Cao su đặc buna – N

C. Cao su đặc isopren D. Cao su thiên nhiên clopen

Câu 4. Polime nào sau đây thức tế không thực hiện làm hóa học dẻo ?

A. Poli(metyl metacrilat) B. Cao su đặc buna

C. Poli(viny clorua ) D. Poli(phenol fomandehit)

Câu 5. loại tơ nào dưới đây thường dùng làm dệt vải vóc may quần áo ấm hoặc bện thành gai “len” dệt áo rét mướt ?

A. Tơ capron B. Tơ nilon 6 – 6

C. Tơ lapsan D. Tơ nitron

Câu 6. Tơ nilon 6 – 6 là:


A. Hexancloxiclohexan

B. Poliamit của axit - aminocaproic

C. Poliamit của axit adipic cùng hexametylendiamin

D. Polieste của axit adipic với etylen glycol

Câu 7. sử dụng Polivinyl axetat hoàn toàn có thể làm được vật liệu nào tiếp sau đây ?

A. Hóa học dẻo B. Cao su C. Tơ D. Keo dán

Câu 8. trong những Polime sau: tơ tằm, gai bông, len, tơ enang, tơ visco, tơ nilon 6 – 6, tơ axetat. Một số loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. Tua bông, len, tơ axetat, tơ visco B. Tơ tằm, sợi bông, nilon 6-6

C. Gai bông, len, nilon 6-6 D. Tơ visdo, nilon 6-6, tơ axetat

Câu 9.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chăm Sóc Cà Chua Và Những Lưu Ý Khi Chăm Sóc Cây Cà Chua

làm phản ứng trùng phù hợp là phản bội ứng:

A. Cùng hợp tiếp tục phân tử nhỏ (Monome) giống như nhau thành một phân tử béo (Polime)

B. Cộng hợp thường xuyên phân tử nhỏ tuổi (Monome) giống nhau thành một phân tử to (Polime) cùng giải phóng phân tử nhỏ


C. Cộng hợp tiếp tục phân tử bé dại (Monome) thành một phân tử lớn (Polime) và giải phóng phân tử nhỏ

D. Cùng hợp liên tục phân tử nhỏ tuổi (Monome) tương tự nhau hoặc tương tự nhau thành một phân tử lớn (Polime).

Câu 10. chất nào tiếp sau đây tạo bội phản ứng trùng dừng ?

A. Acol etylic và hexametylendiamin B. Axit- amino enantoic

C. Axit stearic và etylenglicol D. Axit oleic với glixerol

ĐÁP ÁN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

B

D

C

A

A

D

B


Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay