Lý thuyết:

Định nghĩa:Với số

*
số
*
được gọi là căn bậc nhị số học tập của
*
Số 0 cũng khá được gọi là căn bậc nhị số học của 0.

Bạn đang xem: Điều kiện của căn bậc 3

Chú ý:Với

*
ta có: Nếu
*
thì
*
*

Nếu

*
*
thì
*

Ta viết:

*

Phép tra cứu căn bậc nhị số học tập của một số trong những được hotline làphép khai phương.

So sánh:Với hai số

*
*
không âm, ta có

*
là một biểu thức đại số, tín đồ ta gọi
*
là căn thức bậc nhì của
*
còn
*
được hotline là biểu thức mang căn tuyệt biểu thức dưới dấu căn.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Making Arrangements, Unit 2 Lớp 8 Speak

*
xác định (hay có nghĩa) khi
*
lấy cực hiếm không âm.Với đều số
*
ta có
*
Có nghĩa là:

*
nếu
*
(tức là
*
lấy giá trị không âm);

*
nếu
*
*
ta có
*
tức là:

Nếu

*
*
thì
*

Nếu

*
*
thì
*

Với

*
*
*
ta có:

*

Trục căn ngơi nghỉ mẫu:

Với những biểu thức
*
*
0," />ta có:

*

Với những biểu thức
*
*
*
ta có:

*

Với những biểu thức
*
*
,
*
*
ta có:

*

Căn bậc bacủa một số

*
là số
*
sao cho
*
Chú ý:
*
a} ight)}^3}=sqrt<3>a^3=a." /> Căn bậc cha của số dương là số dương, của số âm là số âm và của số 0 là bao gồm số 0.