Một số em hoàn toàn có thể sẽ nhầm với điều kiện khẳng định của hàm (y = an x) hoặc (y = cot x) và chọn nhầm giải đáp sai.

Bạn đang xem: Điều kiện của sinx


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá trị khủng nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá chỉ trị nhỏ nhất, giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá trị bé dại nhất, giá bán trị lớn số 1 của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m nhằm bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với mọi (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Lúc đó (M + m) bởi bao nhiêu?


Có từng nào giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) thừa nhận giá trị bằng 0?


Xét sự biến hóa thiên của hàm số (y = 1 - sin x) bên trên một chu kì tuần trả của nó. Vào các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho những mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) gồm chu kì là (dfracpi 2).

(II): Hàm số (y = an x) có tập giá trị là (mathbbRackslash left dfracpi 2 + kpi ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch biến hóa trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong số mệnh đề trên?


Tìm m nhằm hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) gồm tập xác định là R.

Xem thêm: Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần 2, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần Tác Phẩm


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Gồm bao nhiêu giá trị nguyên của thông số $m$ nằm trong đoạn $<-5 ; 5>$ làm sao để cho giá trị nhỏ nhất của $y$ nhỏ hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của bé kênh tăng lên và giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước vào kênh được xem tại thời điểm (t) trong một ngày bởi công thức (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh tối đa khi


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.