Phát biểu định biện pháp bảo toàn rượu cồn lượng. Minh chứng rằng định công cụ đó tương tự định dụng cụ III Newton.
Bạn đang xem: Định luật bảo toàn động lượng phát biểu

Định chế độ bảo toàn hễ lượng: Động lượng của một hệ cô lập là 1 đại lượng bảo toàn.

Biểu thức:$overrightarrowp_1 + overrightarrowp_2 = const$

Chứng minh định luật bảo toàn cồn lượng tương tự với định quy định III Newton:

Từ biểu thức của định luật: $overrightarrowp_1 + overrightarrowp_2 = const$

$Rightarrow $ biến hóa thiên động lượng của hệ là:

$Delta overrightarrowp_1 + Delta overrightarrowp_2 = overrightarrow0$

$Leftrightarrow $ $Delta overrightarrowp_1 = - Delta overrightarrowp_2$

$Leftrightarrow $ $overrightarrowF_1.Delta t = - overrightarrowF_2.Delta t$(Đpcm)

$Leftrightarrow $ $overrightarrowF_1 = - overrightarrowF_2$


Xem toàn bộ: Giải bài bác 23 đồ vật lí 10: Động lượng – Định điều khoản bảo toàn rượu cồn lượng


Trắc nghiệm đồ gia dụng lý 10 bài bác 23: Động lượng - Định pháp luật bảo toàn động lượng
Từ khóa search kiếm Google: giải câu 4 trang 126 sgk đồ vật lý 10, giải bài bác tập 4 trang 126 đồ dùng lí 10 , Lí 10 câu 4 trang 126, Câu 4 trang 126 bài 23: Động lượng - Định phép tắc bảo toàn động lượng

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài tập phần lớn môn khác


Giải SGK 10 Kết nối tri thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải trang bị lí 10 liên kết tri thức
Giải hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học tập 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 10 kết nối tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 liên kết tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng bình yên 10 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế technology 10 kết nối tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo thể chất 10 kết nối tri thức
Giải giờ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng chế
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập một chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải vật dụng lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử vẻ vang 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải giờ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải đồ vật lí 10 cánh diều
Giải chất hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo kinh tế điều khoản 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 10 cánh diều
Giải giờ Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học tập 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm trang bị lý 10
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án thứ lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử vẻ vang 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ đồng hồ Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học tập 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học tập 10
Giải sgk đồ lí 10
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk lịch sử dân tộc 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10 mới
*Xem thêm: Ðoàn Đồng Ấu Bạch Long - Một Thời Đồng Ấu Bạch Long

Kết nối: