a. Định nghĩa 1 : (Hàm số sin): Quy tắc tương ứng với từng số thực x với số thực sinx.

Bạn đang xem: Định nghĩa hàm số lượng giác

sin: R -> R

x -> y = sinx.

Hàm số y = sinx bao gồm tập xác minh là R, tập quý giá là đoạn <-1;1>.

b.Định nghĩa 2 : (Hàm số cosin): Quy tắc tương xứng với mỗi số thực x với số thực cosx.

cos : R -> R

x -> y = cosx.

Hàm số y = cosx gồm tập xác định là R, tập giá trị là đoạn <-1;1>

c. Định nghĩa 3: (Hàm số tang): Hàm số tang là hàm số được khẳng định bởi công thức

*

tan : D -> R

x -> y = tanx.

Hàm số y = tanx tất cả tập xác định:

*

Tập cực hiếm của hàm số y = tanx là R.

d. Định nghĩa 4 : (Hàm số cotang): là hàm số được xác minh bởi công thức

*

cot : D -> R

x -> y = cotx.

Hàm số y = cotx có tập xác minh D = x ∈ R x ≠ kπ, k ∈ Z. Tập quý hiếm của hàm số y = cotx là tập R.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nêu bí quyết giải phương trình lượng giác cơ bản , biện pháp giải phương trình asinx + bcosx = c.


Câu 2:


Cho biết chu kì của từng hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.


Câu 3:


Viết tất cả các luật lệ tính đạo hàm vẫn học


Câu 4:


Viết bí quyết tính số chỉnh thích hợp chập k của n phần tử, phương pháp tính số tổ hợp chập k của n phần tử. đến ví dụ.


Câu 5:


Viết công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại pragamisiones.com


*

links
thông tin pragamisiones.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


pragamisiones.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


pragamisiones.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


pragamisiones.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
pragamisiones.com