pragamisiones.com: thuộc pragamisiones.com tò mò về định nghĩa cũng như các tính chất, vết hiệu nhận biết của hình thang.

Bạn đang xem: Định nghĩa hình thang


Công thức tính diện tích s Hình Thang Công thức tính Chu Vi Hình Thang Công thức tính Đường cao Hình Thang
*

Trong đó:

Tứ giác ABCD bao gồm AB // CD đề xuất tứ giác ABCD là hình thang.Hai cạnh AD, BC được hotline là hai sát bên hình thang.Hai cạnh AB, CB được điện thoại tư vấn là hai lòng hình thang.Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD), AH được gọi là 1 đường cao của hình thang.

2. đặc điểm hình thang:

Tính hóa học về góc: 

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang luôn luôn có tổng bởi 180° (nằm ở phần trong cùng phía của nhì đoạn thẳng tuy nhiên song là hai cạnh đáy)

Ví dụ bài bác tập: đến hình thang ABCD (AB//CD) gồm ∠A = 60°, ∠C = 100°. Tính số đo các góc sót lại của hình thang?

Lời giải tham khảo:

Hình thang ABCD gồm AB//CD buộc phải ta có: 

*) ∠A + ∠D = 180° 

⇔ 60° + ∠D = 180°

⇔ ∠D = 180° - 60° = 120°.

Vậy ta tất cả ∠D = 120°.

*) ∠B + ∠C = 180°

⇔ ∠B + 100° = 180°

⇔ ∠B = 180° - 100° = 80°.

Vậy ta có ∠B = 80°.

Tính chất về cạnh

Một hình thang gồm hai cạnh đáy bằng nhau thì hai ở kề bên của bọn chúng sẽ song song và bởi nhau.

Một hình thang có hai sát bên song tuy vậy thì hai sát bên đó sẽ đều nhau và nhị cạnh đáy của bọn chúng sẽ bởi nhau.

Đường mức độ vừa phải của hình thang:

Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn thẳng được nối thân trung điểm hai bên cạnh của hình thang.

Tính chất: Đường mức độ vừa phải của hình thang song song với hai lòng hình thang và bằng một nửa tổng hai đáy đó.


*

Trong hình thang ABCD (AB//CD) có:

∠A + ∠D = ∠B + ∠C = 180°.AB // EF // CD.EF = (AB + CD) / 2.

Vậy tổng kết tính chất của hình thang bao gồm có đặc điểm về góc, đặc điểm về cạnh và đường trung bình của hình thang như sau:

Hai góc kề một lân cận của hình thang luôn luôn có tổng bởi 180° (nằm tại vị trí trong thuộc phía của nhị đoạn thẳng tuy nhiên song là hai cạnh đáy).Một hình thang có hai cạnh đáy đều nhau thì hai kề bên của bọn chúng sẽ tuy vậy song và bởi nhau.Một hình thang có hai kề bên song tuy nhiên thì hai ở kề bên đó sẽ bằng nhau và nhị cạnh đáy của chúng sẽ bởi nhau.Đường vừa phải của hình thang song song với hai lòng hình thang và bằng một nửa tổng hai lòng đó.

3. Hình thang vuông

a) Định nghĩa với tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. 


*

Tính chất: Hình thang vuông ABCD có:

∠A =∠D = 90° giỏi AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

b) dấu hiệu nhận biết: 

Tứ giác là hình thang có một góc vuông là hình thang vuông:

∠A =∠D = 90° tốt AD ⟂ AB, AD ⟂ DC

4. Hình thang cân:

a) Định nghĩa và tính chất: 

Định nghĩa: Hình thang cân nặng là hình thang có hai góc kề 1 cạnh đáy bằng nhau.


*

Tính chất: Hình thang cân ABCD có:

∠DAB =∠ABC cùng với ∠ADC =∠BCD, AD = BC, AC = BD

b) tín hiệu nhận biết: 

Dấu hiệu nhận ra hình thang cân nặng khi còn chỉ khi:

Hình thang gồm hai góc kề 1 cạnh đáy bởi nhau.Hình thang bao gồm hai sát bên hình thang bằng nhau.Hình thang tất cả hai đường chéo của chúng bởi nhau.

5. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận ra hình thang đó là định nghĩa của hình thang hay: tứ giác tất cả hai cạnh đối song song cùng với nhau.

Ví dụ: Tứ giác ABCD tất cả AB // CD ⇔ Tứ giác ABCD là hình thang.

Xem thêm: Nhà Thở Đức Bà Paris, Gần Ngàn Năm Thăng Trầm Cùng Lịch Sử Nước Pháp

Tổng hợp những dấu hiệu nhận thấy hình thang là:

Hình thang là hình tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy vậy song cùng với nhau.Tứ giác là hình thang tất cả một góc vuông là hình thang vuông.Tứ giác là hình thang có hai góc kề 1 cạnh đáy đều nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang có hai lân cận hình thang bằng nhau thì là hình thang cân.Tứ giác là hình thang nhưng hai đường chéo cánh của chúng đều bằng nhau thì là hình thang cân.