Một ô tô hoạt động chậm dần đều, trong 2 giây cuối trước lúc dừng hẳn ô tô đi được 2 m. Vận tốc của xe hơi là
Bạn đang xem: Đồ thị vận tốc thời gian

Xe ô tô đang vận động thẳng với tốc độ 20 m/s thì bị hãm phanh vận động chậm dần đều. Quãng mặt đường xe đi được từ thời điểm hãm phanh đến lúc xe dừng hẳn là 100m. Vận tốc của xe pháo là


Một ô tô hoạt động thảng biến hóa đều từ tinh thần nghỉ, đạt tốc độ 20m/s sau 5 s. Quãng mặt đường mà xe hơi đã đi được là


Một fan đi xe đạp lên dốc lờ đờ dần những với tốc độ ban đầu 18 km/h, cùng lúc đó fan khác cũng đi xe đạp điện xuống dốc cấp tốc dần số đông với tốc độ thuở đầu 3,6 km/h. Độ lớn tốc độ của nhì xe bằng nhau và bằng 0,2 m/s2 .Khoảng cách ban đầu giữa nhị xe bằng 120m, vị trí hai xe gặp gỡ nhau cách bạn lên dốc


Đồ thị tốc độ – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới.

Quãng đường vật đã đi được được sau 30s là:


Một vật hoạt động thẳng đủng đỉnh dần hồ hết với tốc độ thuở đầu 20 m/s và tốc độ có độ lớn 2 m/s2. Lựa chọn Ox có gốc trên vị trí ban đầu của vật, chiều dương là chiều đưa động, gốc thời gian là cơ hội vật ban đầu chuyển động. Phương trình vận động của vật là


Chất điểm ban đầu chuyển rượu cồn từ tâm trạng nghỉ, thẳng nhanh dần phần đông với một tốc độ có độ mập không đổi. Sau khoảng thời gian t0, chất điểm bỗng nhiên ngột hoạt động chậm dần hầu như với tốc độ có thuộc độ lớn. Thời gian (tính từ thời gian ban đầu) để chất điểm quay trở lại vị trí ban sơ là


Cùng một cơ hội ở hai điểm bí quyết nhau 300 m, gồm hai ô tô đi ngược hướng nhau. Xe thứ nhất đi trường đoản cú A gồm tốc độ ban sơ là 10 m/s, xe thứ hai đi tự B với tốc độ ban đầu là trăng tròn m/s. Biết xe đi trường đoản cú A hoạt động nhanh dần dần đều, xe cộ đi trường đoản cú B hoạt động chậm dần các và hai xe chuyển động với vận tốc có cùng độ béo 2 m/s2

c,Vị trí nhị xe gặp gỡ nhau biện pháp vị trí ban đầu của xe thiết bị nhất


Một vật gửi động chuyển đổi đều, đi được 10m trong 5 s đầu với 10 m nữa trong 3s tiếp theo. Quãng đường vật sẽ đi được vào 2 s tiếp theo sau nữa là


Một hóa học điểm hoạt động chậm dần với tốc độ có độ khủng 0,1m/s2 trên một mặt đường thẳng. Gia tốc đầu của chất điểm là 2m/s. Thời gian vật đi được 15m kể từ thời điểm xuất phát là


Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đông đảo từ điểm A tới điểm B. Vận tốc tại điểm A bằng vA, tốc độ tại điểm B là vB. Tốc độ của vật tại điểm C là trung điểm của AB là


Một vật chuyển động chậm dần đều, vào 3s cuối trước khi dừng hẳn thứ đi được 9m. Tốc độ của đồ là
Xem thêm: Kho Silô Có Đặc Điểm Của Kho Silo Là Gì? Kho Silo Là Gì? Số Sánh Nhà Kho Và Kho Silô Công Nghệ 10

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam