Trong thực tế, bạn có thể gặp các số đo độ dài khác biệt như mm, cm, dm, da, hm, km,.. Các trường hợp, chúng ta phải tìm cách đổi các số đo có 1-1 vị không giống nhau thành tiện thể thống tuyệt nhất dưới dạng thập phân. Cùng tìm hiểu cách thực hiện nhé!


1.Cách viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân1.3. Quá trình thực hiện viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân:2.Giải toán lớp 5 trang 44

1.Cách viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân

1.1. Đổi đơn vị độ dài:

Mỗi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm gấp 10 lần đối kháng vị nhỏ nhiều hơn tiếp liền.

Bạn đang xem: Đổi hỗn số

VD: 1km = 10hm = 100da = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm

Từ đặc điểm trên, ta có phương thức đổi đơn vị chức năng độ lâu năm sang 1-1 vị to hơn tiếp liền:

Muốn thay đổi độ dài sang 1-1 vị lớn hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị chức năng trước phân tách cho mười
Mỗi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm bằng
*
đơn vị to hơn tiếp liền.

Từ tính chất trên, ta có phương pháp đổi đơn vị chức năng độ lâu năm sang đối chọi vị bé nhiều hơn tiếp liền:

Muốn thay đổi độ dài sang đối kháng vị nhỏ hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị trước nhân với mười

1.2. Hỗn số:

Hỗn số là sự kết hợp giữa một số nguyên cùng một phân số. Láo lếu số tất cả phần nguyên với phần phân số, phần phân số luôn bé nhiều hơn 1.

VD:

*
có phần nguyên là 1, phần phân số là
*

Cách đổi hỗn số thành phân số:

Giá trị của láo số bằng phần nguyên cộng với phần phân số.

VD:

*

Từ phương pháp tính giá trị bên trên ta có một nguyên tắc đổi hỗn số thành phân số như sau:

Muốn đổi hỗn số sang trọng phân số, ta mang phần nguyên nhân với mẫu mã của phần phân số, được bao nhiêu ta cùng lên tử số của phần phân số, không thay đổi tử, ta giá tốt trị của lếu láo số.

Ví dụ:

*
ta mang 2 × 4 = 8 + 3 = 11 bởi đó:

*

Cách đổi phân số thành láo lếu số:
Muốn đổi phân số thành láo số, ta rước tử số chia cho mẫu mã số, được yêu thương là phần nguyên, số dư là tử của phần phân sỗ, chủng loại giữ nguyên

Ví dụ:

22

chia 4 được 5 dư 2. Vì chưng đó:

*

Cách đổi hỗn số thành số thập phân:
Muốn thay đổi hỗn số thành số thập phân, ta đổi phần phân số tất cả mẫu là 10 hoặc 100 hoặc 1000 rồi gửi phần phân số yếu tắc thập phân, phần nguyên là phần số.

Lưu ý: Trước khi thực hiện chuyển hỗn số thành số thập phân thì khám nghiệm phần phân số đã nhỏ nhiều hơn 1 tuyệt chưa. Nếu không thì tiến hành “chuyển phân số thành hốn số” được phần nguyên, ta cộng vào phần nguyên cũ.

Xem thêm: Giải Toán 12 Trang 18 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

Ví dụ: thực hiện biến thành hỗn số, ta được:

Vậy:

. Sau đó, tiến hành đổi thành số thập phân như bình thường

1.3. Công việc thực hiện viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân:

Bước 1: Đổi những số đo độ dài đề xuất đổi bên dưới dạng phân số gồm mẫu là 10, 100 hoặc 1000.

VD: 5dm =m

Bước 2: Lập lếu láo số giữa đơn vị độ dài đề nghị đổi đã tất cả (phần nguyên) và đơn vị độ dài đang đổi (phần thập phân)

VD: 6m 5dm = m

Bước 3: Đổi phần thập phân thành phần thập phân trong những thập phân

= 0,5 bởi vì đó:6m 5dm = 6,5m

Vậy: 6m 5dm = 6,5m

2.Giải toán lớp 5 trang 44

Bài 1 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm:

Hướng dẫn: thực hiện theo công việc thực hiện tại viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân

8m 6dm = m = 8,6m2dm 2cm =dm = 2,2dm3m 7cm = m = 3,07m23m 13cm= m = 23,13m

Bài 2 toán lớp 5 trang 44: Viết những số đo sau dưới dạng thập phân:

* Có đơn vị chức năng đo là mét:

3m 4dm = m = 3,4m

2m 5dm = m = 2,5m

21m 36cm = m = 21,36m

Có đơn vị đo là đề-xi-mét:

8dm 7cm = dm = 8,7dm

4dm 32mm = dm = 4,32dm

73mm = dm = 0,73dm

Bài 3 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân tương thích vào khu vực chấm

5km 302m = 5,302km5km 75m = 5,075km302m = 0,302km