MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ bình yên TRUNG ƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 90/HD-HĐGDQPAN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

HƯỚNG DẪN

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG BỒIDƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Căn cứ chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ bao gồm trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninhtrong tình hình mới;

Căn cứ Quyết địnhsố 67/QĐ-TW ngày thứ tư tháng 7 năm 2007 của Bộ chủ yếu trị về việc phát hành quy địnhphân cấp cai quản cán bộ;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CPngày 25 tháng 02 năm năm trước của chính phủ quy định chi tiết và giải pháp thi hànhLuật giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh;

Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và anninh trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng người sử dụng bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng vàan ninh như sau:

I. DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGKIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Đối tượng 1:

a) những cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương:

- Ủy viên Ban Chấphành trung ương Đảng (chính thức với dự khuyết);

- tín đồ đứng đầu, cung cấp phó của ngườiđứng đầu:

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ; học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh; Đại học nước nhà Hà Nội, Đại học tổ quốc Thành phố HồChí Minh;

+ Văn phòng trung ương Đảng, Ủyban soát sổ Trung ương, các Ban Đảng ởTrung ương; Đảng ủy quanh đó nước, Đảng ủy khối các cơ quan liêu Trung ương; Đảng ủy khốidoanh nghiệp Trung ương; Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản; công ty xuất bạn dạng Chính trịQuốc gia sự thật;

+ Đại sứ quán, Lãnh sự quán vn ởnước ngoài;

+ Văn phòng chủ tịch nước; Văn phòngQuốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban vàcác phòng ban của Quốc hội; kiểm toán Nhà nước; toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; Viện kiểmsát nhân dân tối cao;

+ Ủyban trung ương Mặt trận núi sông Việt Nam, những tổ chức đoàn thể chính trị- làng hội sinh hoạt Trung ương.

Bạn đang xem: Đối tượng 4 học kiến thức quốc phòng gồm những ai

- Ủy viên Ủy ban kiểm soát Trung ương; Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đảng ủy khối cơ sở Trung ương, Đảng ủy khốiDoanh nghiệp Trung ương.

- các chức danh: Trợ lý Tổng túng thư, Trợ lý chủ tịch nước, Trợ lý Thủtướng thiết yếu phủ; Trợ lý quản trị Quốc hội; Trợ lý của Ủyviên Bộ bao gồm trị; chuyên gia cao cấp.

- người đứng đầu, cung cấp phó của fan đứngđầu các tổng cục thuộc bộ.

- quản trị và các Thành viên Hội đồngthành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; chủ tịch công ty, túng thư, Phó Bíthư siêng trách các tập đoàn khiếp tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập và hoạt động và những doanh nghiệp công ty nước hạng quánh biệt; người đứngđầu, cấp cho phó của tín đồ đứng đầu: Ngân hàng cơ chế xã hộiViệt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu bốn vàPhát triển Việt Nam, bank Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông xã Việt Nam,Ngân sản phẩm Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phầnCông yêu thương Việt Nam.

b) các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương:

- Phó túng thiếu thư, nhà tịch, Phó công ty tịchHội đồng nhân dân, công ty tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà Nội, thành phố HồChí Minh.

- bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thườngvụ thức giấc ủy, thành ủy trực trực thuộc Trungương;

- công ty tịch, Phó quản trị Hội đồngnhân dân; nhà tịch, Phó quản trị Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.

c) Đại biểu Quốc hội.

d) Sĩ quan cấp Tướng đang công tác làm việc trong Quân nhóm nhân dân, Công an quần chúng. # (cácđối tượng khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân không phải là sĩ quancấp tướng triển khai theo quy định của cục Quốc phòng, bộ Công an).

đ) tín đồ hưởng lương từ túi tiền nhànước có hệ số phụ cung cấp chức vụ từ 1,3 trở lên trên (không thuộccác chức danh tại điểm c, b, c, d Mục này).

2. Đối tượng 2:

a) bạn đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu các cục, vụ, viện, ban, công sở và người dân có hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc các cơ quan, tổchức ở Trung ương; Chánh Thanh tra, Phó Chánh điều tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ, tổngcục cùng tương đương, cục thuộc bộ; Trưởng ban, Phó Trưởngban hoặc Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của tổng cục thuộc bộ; Trưởngban, Phó trưởng ban và tương đương thuộc Viện công nghệ và technology Việt Nam,Viện công nghệ xã hội Việt Nam; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng ban, PhóTrưởng ban, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòngthuộc học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Phó quản trị chuyêntrách, Ủy viên thường xuyên vụ chuyên trách, trưởng phòng ban chuyêntrách công đoàn ngành trung ương và tương đương; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng, Ủy viên sở tại Đoàn quản trị Mặt trận Tổ quốcViệt Nam; Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng đoàn thể trungương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng nghiệp vụ, Viện trưởng, Phó Viện trưởng nghiệp vụ,Cục trưởng, Phó cục trưởng viên Điều tra ở trong Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao;Trưởng ban, Phó trưởng ban và tương tự thuộc đh quốcgia, đh vùng cùng trường đh trọng điểm; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngcác ngôi trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và các chức danh tương đương; Trưởngphòng và tương đương thuộc đh quốc gia, đh vùng với trường đh trọng điểm; Giám đốc, phó giám đốc bệnh viện cấp cho tỉnh và tương đương trởlên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó tổng giám đốc và tương đươngthuộc những tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao thuộc những bộ, ngành sinh hoạt trung ương;Tổng Biên tập, Phó Tổng chỉnh sửa báo ngành; Trưởng ban,Phó Trưởng ban quản lý khu công nghiệp.

b) Kếtoán trưởng, trưởng phòng ban (phòng), Phó trưởng ban (phòng), quản trị Côngđoàn, kiểm soát viên chăm trách thuộc các tập đoàn gớm tế, tổng công ty,thành lập theo ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và tổng doanh nghiệp nhà nước đặcbiệt; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng vàtương đương ở những tổng công ty, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị cấp một thuộc cáctập đoàn gớm tế, tổng công ty thành lập và hoạt động theo đưa ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủvà tổng doanh nghiệp nhà nước quánh biệt; Phó chỉ huy trưởng, chủ yếu trị viên, thiết yếu trịviên phó Ban chỉ đạo quân sự thuộc các cơ quan, tổ chức ởTrung ương; lãnh đạo trưởng, bao gồm trị viên Ban Chỉ huyquân sự những cơ quan đối kháng vị, trực thuộccác cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương; Phó trưởng phòng ban và tương tự Ban quản lí lýkhu công nghiệp.

c) fan đứng đầu và cấp phó của ngườiđứng đầu những ban, sở, ngành và các tổ chức thiết yếu trị, chủ yếu trị - thôn hội, đơn vị chức năng sự nghiệp cấp tỉnh;Bí thư, Phó túng thư cùng Ủy viên Ban hay vụ thị trấn ủy,quận ủy, thị ủy, thành ủy ở trong tỉnh; Chủtịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân, công ty tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Mặttrận đất nước huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh; Chánh Văn phòng, PhóChánh văn phòng và công sở Đảng ủy với Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng công sở Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh; Phó nhà nhiệm và Ủy viên siêng trách Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởngban các Ban của Đảng cấp cho tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban chuyên trách; Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng và công sở đoàn đại biểu Quốc hội; Trưởngban, Ủy viên siêng trách trận mạc và các đoàn thể cung cấp tỉnh; quản trị công đoàn ngành cung cấp tỉnh; Chánhán, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, tòa án nhân dân cấptỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng,Phó Thủ trưởng phòng ban thi hành án cấp tỉnh; Chánh điều tra sở, ngành cung cấp tỉnh;Chi cục trưởng, Phó bỏ ra Cục trưởng thuộc sởcấp tỉnh; Giám đốc, phó tổng giám đốc Đài Phátthanh và Truyền hình cung cấp tỉnh; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập báo địa phương.

d) chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủtịch công ty chuyên trách, tgđ hoặc Giám đốc của những tổng công ty đặc biệt, tổng công ty vàtương đương; Thành viên siêng trách Hội đồng thành viên, kiểm soát và điều hành viên chuyêntrách, Phó tgđ hoặc Phó Giám đốc của những tập đoàn tởm tế, tổng côngty quánh biệt; kế toán trưởng của các tậpđoàn kinh tế.

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh.

e) fan hưởng lương từ túi tiền nhànước có hệ số phụ cấp cho chức vụ từ bỏ 0,7 đến dưới 1,3 (trừ những chức danh trên điểma, b, c Mục này).

3. Đối tượng 3:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng chống vàngười gồm phụ cung cấp chức vụ lãnh đạo, thống trị tương đương thuộccác cơ quan, tổ chức triển khai ở Trung ương; Trưởngban, Phó trưởng phòng ban (thuộc vụ), Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng (thuộc ban) và những tổ chức tương tự thuộc bộ, ban ngành ngang bộ, cơquan thuộc chủ yếu phủ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộccơ quan chiến trường và đoàn thể tw và tương đương; Trưởng ban, Phó Trưởngban chuyên trách công đoàn ngành trung ương và tương đương; Trưởng ban, Phó Trưởngban, Trưởng phòng, Phó Trưởng chống và tương đương thuộc: bên xuất bản Chính trị nước nhà - Sự thật, Báo Nhân dân với Tạp chí cộng sản, Viện Khoa họcvà công nghệ Việt Nam, Viện kỹ thuật xã hội Việt Nam, học viện Chính trị Quốcgia hồ nước Chí Minh, học viện Hành thiết yếu Quốc gia; Trưởngphòng cùng tương đương, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa học việnkhu vực I, II, III, IV thuộc học viện Chính trị quốc gia HồChí Minh và học viện Báo chí Tuyên truyền; Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và tương tự thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao trựcthuộc những bộ, ngành làm việc Trung ương; chủ nhiệm, Phó nhà nhiệm khoa, Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và những chức danh tương tự thuộc những học viện, trường đại học,cao đẳng, cđ nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ngôi trường trung cung cấp chuyênnghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông; Trưởng ban, Phó trưởng ban và tương tự thuộc báo ngành.

b) Trưởng phòng,Phó Trưởng chống và tương tự ở những cơ quan, đơn vị chức năng cấp 1 thuộc những tập đoàn gớm tế, tổng công tythành lập theo ra quyết định của Thủ tướngChính bao phủ và tổng doanh nghiệp nhà nước hạng sệt biệt; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kếtoán trưởng, Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng chống và tương tự ở các cơquan đơn vị chức năng cấp 2, cung cấp 3 thuộc các tập đoàn khiếp tế, tổng công ty thành lậptheo quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủvà tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt; Phó lãnh đạo trưởng, Chínhtrị viên phó, cán bộ chuyên trách công tác quốc phòng Ban chỉ đạo quân sự cáccơ quan solo vị, trực thuộc những cơ quan, tổ chứcở trung ương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng với tươngđương ở trong ban làm chủ khu công nghiệp; người thống trị doanh nghiệp bên cạnh khu vựcnhà nước có quy mô vừa trở lên.

c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cácSở, ngành cùng Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp cho huyện với tương đương; kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng với tương đương của những tổng công ty thành lập theoquyết định của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các Ban Đảng cấp cho tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương tự thuộc TrườngChính trị cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh trathuộc điều tra sở cấp tỉnh; Phó trưởng ban Đảng, ChánhVăn phòng, Phó Chánh Văn phòng cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng chống báo địaphương; Đài phát thanh truyền hình cung cấp tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố trực thuộc tỉnh là đô thị nhiều loại II, III và quận thuộc thành phố Hà Nội, Thành phốHồ Chí Minh; trưởng phòng ban chuyên trách Hội đồng nhân dânthành phố ở trong tỉnh là đô thị các loại II; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở thihành án tp thuộc tỉnh là đô thị các loại II; Chánh án,Phó Chánh án tòa án nhân dân nhân dân cấp cho huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm liền kề nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nhiệm vụ Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân cấptỉnh; Giám đốc, phó giám đốc và tươngđương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cung cấp tỉnh; túng thư, Phó bí thưĐảng ủy cấp cho xã; chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy bannhân dân và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp cho xã.

d) chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủtịch doanh nghiệp chuyên trách, tgđ hoặc Giám đốc của các Công ty cung cấp I,II, III; Thành viên chăm trách Hội đồng thành viên, Kiểmsoát viên chăm trách, Phó tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc của những tổng côngty cùng tương đương, công ty cấp I, II, III; kế toán tài chính trưởngcủa các tổng công ty đặc biệt, tổng công ty và tương đương, công ty cấp I, II, III; Trưởng phòng với tương đương, Phó Trưởng chống vàtương đương Ban cai quản khu công nghiệp.

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp huyện.

e) tín đồ hưởng lương từ túi tiền nhànước có hệ số phụ cấp chức vụ từ dưới 0,7 ko thuộc đối tượng 2 với 4 (từcác chức danh tại điểm a, b, c Mục này).

4. Đốitượng 4:

a) nhân viên không ở trong đối tượng1, 2, 3; chỉnh sửa viên báo, đài Trung ương, địa phương với báo ngành; công ty nhiệm,Phó chủ nhiệm cỗ môn, giảng viên các trường đại học, cao đẳng;chuyên viên, viên chức các sở, ngành, đoàn thể cùng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh,cấp huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng những trường trung học tập cơ sở, trường tiểuhọc, trường mầm non; giáo viên các trường trung học phổthông, trung học tập cơ sở; túng thiếu thư, Phó túng thư đưa ra bộ, fan đứng đầu các doanhnghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính trên địa phận tỉnh, huyện và các chức danhtương đương nằm trong cơ quan, tổ chức ởtrung ương tất cả trụ sở trên địa bàn tỉnh, huyện.

b) Công chức cán bộ không chuyêntrách cung cấp xã (không thuộc đối tượng người sử dụng 3); túng thiếu thư, Phó túng thiếu thư bỏ ra bộ, Trưởng thôn,bản, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố, các dân cư, khu phố (dưới đây call chunglà cấp thôn). Nhà nhiệm, Phó công ty nhiệm hợp tác ký kết xã nằm trong xã; Trưởng các đoàn thểcấp thôn.

c) Người thống trị doanh nghiệp ngoàikhu vực đơn vị nước hoạt động phục vụ quốc phòng cùng an ninh, vận động ở vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo; bạn quảnlý đơn vị chức năng sự nghiệp bên cạnh công lập.

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cho xã.

đ) Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam.

5. Đối tượng là cá thể tiêu biểu,người tất cả uy tín trong cộng đồng dân cư:

a) thành viên Hội đồng triệu chứng minh, Hộiđồng Trị sự tw Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng,Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, ni cô của đạo Phật; thànhviên Ban thường vụ, công ty tịch các Ủy ban Hộiđồng Giám mục Việt Nam; Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mụcphụ tá, Giám quản lí và tín đồ đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; member BanTrị sự Trung ương của những Hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản,Hội đồng Hội thánh, Ban sở tại Hội thánh, Phối sư cùng chức nhan sắc tương đươngtrở lên của những Hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sựTrung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; mọi chức vụ, phẩmtrật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; tín đồ đứng đầu những trường đào tạonhững bạn chuyên vận động tôn giáo không thuộc đối tượng người sử dụng 1, 2, 3, 4 quy địnhtại chỉ dẫn này; các nhà chuyển động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật. Ngườiđứng đầu, cấp cho phó của tín đồ đứng đầu cáctổ chức xóm hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp.

Các đối tượng nêu trong điểm a Mục này, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng và an ninh tại trường chủ yếu trị cấp tỉnh.

b) Chức câu hỏi tôn giáo, già làng, trưởnghọ tộc; cán bộ lãnh đạo làm chủ các cấp(trừ fan đứng đầu, cấpphó của người đứng đầu) của những tổ chức buôn bản hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và công việc và tổchức khác.

Các đối tượng nêu trong điểm b Mụcnày, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng và bình an tại trung tâm tu dưỡng chính trịcấp huyện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quanthuộc chủ yếu phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương, Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninhcác cấp căn cứ hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong quy trình thực hiện trường hợp cógì vướng mắc đề xuất kịp thời bàn bạc với cơ quan sở tại Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn Trung ương(Cục Dân quân trường đoản cú vệ, bộ Tổng Tham mưu) để xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: Top 20 Dân 37 Là Gì - Biển Số 37 Ở Tỉnh Nào

khu vực nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - tỉnh giấc ủy, Thành ủy những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng GDQPAN các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; - Hội đồng GDQPAN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ: TH, KGVX, Công báo; - Lưu: VT, HĐGDQPAN (3b).

Lịch thi đấu World Cup