*
Đặc điểm cấu tạo của Ankađien" width="478">

Cùng đứng đầu lời giải tham khảo thêm về Ankađien nhé

Trong hóa học tập hữu cơ, Ankadien hay Diolefin là tên gọi của các Hydrocarbon không no, mạch hở bao gồm 2 liên kết cùng hóa trị đôi, thường xuyên là giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử. Hoàn toàn có thể hiểu rằng, vì chưng ankadien là 1 trong những phân tử tất cả 2 1-1 vị anken, vị đó, chi phí tố di được áp dụng trước phần en của anken trong tên gọi của hóa chất này. Mặc dù ankadien chỉ các hydrocarbon mạch hở, tên thường gọi này cũng có thể dùng chung cho những hydrocarbon dạng vòng gồm 2 link đôi với ví dụ điển hình là cyclopentadien - một hóa học được sử dụng thông dụng trong phản bội ứng cộng vòng.

Bạn đang xem: Đồng phân ankadien

Ankadiene tồn tại ở những chất trong tự nhiên hoặc hoàn toàn có thể được tổng phù hợp nhờ những phản ứng hóa học. Đồng thời, hóa học này còn đóng vai trò đặc biệt trong một trong những phản ứng tổng vừa lòng trong hóa học hữu cơ.

Ankadien thường là một tiểu đơn vị của một phân tử to và có kết cấu phức tạp hơn. Ví dụ, ankadien liên hợp được sử dụng thoáng rộng như một monome của ngành công nghiệp polyme. Bên cạnh ra, ankadien còn là một trong những phần của các chất khủng không bão hòa đa - một chất đặc biệt trong chính sách dinh dưỡng hằng ngày.

Công thức chung của hàng đồng đẳng Ankadien là:

CnH2n-2 (n ≥ 3)

I. Định nghĩa với phân một số loại Ankađien

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở tất cả hai links đôi C=C trong phân tử.

- phương pháp phân tử chung của các ankađien là CnH2n-2 (n > 3).

* Ví dụ: công thức cấu tạo một số ankađien

 propađien: CH2=C=CH2

 buta-1,2-đien: CH2-C=CH-CH3

 buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2

 2-metylbuta-1,3-đien (isopren).

 Phân một số loại ankađien

a) Ankađien bao gồm hai link đôi cạnh nhau.

* Ví dụ: anlen CH2=C=CH2

b) Ankađien bao gồm hai links đôi biện pháp nhau 1 liên kết đơn được call là ankađien liên hợp.

* Ví dụ: buta-1,3-đien (đivinyl) CH2=CH-CH=CH2

c) Ankađien bao gồm hai link đôi giải pháp nhau tự hai link đơn trở lên.

* Ví dụ: penta-1,4-đien CH2=CH-CH2-CH=CH2

- các ankađien phối hợp như buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều vận dụng thực tế.

II. đặc thù hóa học tập của Ankađien


1. Bội nghịch ứng cùng của ankađien

- tựa như anken, buta-1,3-đien rất có thể tham gia bội phản ứng cộng với hiđro (xúc tác niken), halogen với hiđro halogenua.

a) Ankađien cùng hiđro (ankađien + H2)

 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 CH2-CH2-CH2-CH3

b) Ankađien cùng brom (ankađien + Br2)

- cộng 1,2 (ở ánh sáng -800C)::

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH3-CH2-CHBr-CH2Br (sản phẩm chính)

- cùng 1,4 (ở ánh nắng mặt trời 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH2Br-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- xã hội thời vào hai links đôi:

 CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

c) Ankađien cùng hidro halogenua (Ankađien + HBr)

- cộng 1,2 (ở nhiệt độ -800C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH2-CHBr-CH3 (sản phẩm chính)

- cùng 1,4 (ở ánh sáng 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- phản bội ứng cùng giữa ankadien với HX tuân theo quy tắc Maccopnhicop.

2. Làm phản ứng trùng đúng theo của Ankađien

- Khi xuất hiện kim nhiều loại natri hoặc hóa học xúc tác khác, buta-1,3-đien C4H8 tham gia phản ứng trùng hợp, đa phần trùng hợp theo kiểu 1,4 sinh sản thành polibutađien:

 nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n (polibutađien)

3. Phản ứng thoái hóa của Ankađien

a) bội nghịch ứng oxi hóa trả toàn

* Ví dụ: 2C4H6 + 11O2 8CO2 + 6H2O

b) làm phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

• Ankađien + KMnO4

- Buta-1,3-đien và isopren cũng làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím kali pemanganat (KMnO4) giống như anken.

 3C4H6 + 4KMnO4 + 8H2O → 3CvH6(OH)4 + 4MnO2 + 4KOH

⇒Để phân biệt Ankađien rất có thể dùng thuốc test là hỗn hợp Brom hoặc dung dịch KMnO4 khi đó gồm hiện tượng những dung dịch bị mất color (hoặc nhạt màu).

III. Điều chế ankađien

1. Điều chế buta-1,3-đien từ butan hoặc butilen bằng cách đề hiđro hóa:

 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren bằng phương pháp tách hiđro của isopentan:

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

IV. Ứng dụng của ankađien

- Dùng buta-1,3-đien hoặc isopren nhằm điều chế polibutađien hoặc poliisopren là hầu hết chất có tính bầy hồi cao được dùng để sản xuất cao su thiên nhiên như: cao su thiên nhiên buna (dùng có tác dụng lốp xe, vật liệu bằng nhựa trám thuyền), cao su isopren,...

V. Bài tập về Ankađien

* bài bác 1 trang 135 SGK Hóa 11: Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu trúc và call tên các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8.

Lời giải

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở bao gồm hai link đôi C=C trong phân tử.

- Ankađien bao gồm hai link đôi bí quyết nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

- Công thức kết cấu của ankađien gồm công thức phân tử C4H6:

CH2=CH-CH=CH2: Buta-1,3-đien

- Công thức cấu tạo của ankađien bao gồm công thức phân tử C5H8:

CH2=CH-CH=CH-CH3: Penta-1,3-đien

: 2-metylbuta-1,3-đien isopren.

* Bài 2 trang 135 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học ( ngơi nghỉ dạng bí quyết cấu tạo) của những phản ứng xẩy ra khi :

a) Isopren công dụng với hidro (xúc tác Ni)

b) Isopren công dụng với brom trong (trong CCl4) các chất được mang theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1 chế tạo ra ra thành phầm theo kiểu cộng 1, 4.

c) Trùng đúng theo isopren theo phong cách 1,4.

 * Bài 3 trang 135 SGK Hóa 11: Oxi hóa trọn vẹn 0,680 gam ankađien X nhận được 1,120 lít CO2 (đktc)

a) Tìm phương pháp phân tử của X

b) tìm công thức kết cấu có thể tất cả của X

Lời giải

a) Gọi cách làm phân tử của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

- Theo bài ra, lúc oxi hóa trọn vẹn 0,68g X thu được 1,120 lít CO2 (đktc) nên:

- call a là số mol của ankađien X, Phương trình oxi hóa trả toàn:

CnH2n-2 + <(3n-1)/2>O2 → nCO2 + (n-1)H2O

a a.n(mol)

- Theo bài xích ra, oxi hóa trọn vẹn 0,68g X nên ta có:

mx = (14n - 2).a = 0,68 (*)

- Theo PTPƯ và bài ra, số mol CO2 là: nCO2 = a.n = 0,05 (**)

- từ (*) với (**) ta giải được: n = 5 và a = 0,01.

Xem thêm: Một Số Phương Pháp Chữa Cảm Cúm Dân Gian Đơn Giản Nhất, Các Bài Thuốc Dân Gian Chữa Cảm Mạo, Cảm Cúm

⇒ X tất cả công thức phân tử là: C5H8

b) search công thức kết cấu có thể có của C5H8 là:

CH2=CH-CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2

CH2=C=CH-CH2-CH3

CH3-CH=C=CH-CH3

CH2=C(CH3)-CH=CH2

* Bài 4 trang 135 SGK Hóa 11: Khi mang đến buta-1,3-đien công dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm cho xúc tác, rất có thể thu được

A. Butan

B. Isobutan

C. Isobutilen

D. Pentan.

Lời giải 

• chọn đáp án: A. Butan

- Phương trình bội nghịch ứng:

CH2=CH=CH-CH2 + 2H2 CH3-CH2-CH2-CH3

* bài xích 5 trang 136 SGK Hóa 11: Hợp hóa học nào tiếp sau đây cộng vừa lòng H2 tạo thành isopentan?