Khi tìm hiểu về một phù hợp chất, chúng ta luôn phải biết 4 quan niệm quan trọng: cách làm phân tử, công thức kết cấu của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 có mang rất là đặc biệt quan trọng ở trong hóa học hữa cơ. Về 2 có mang đầu chúng ta đã được học cùng biết trong những bài trước, bây giờ chúng ta sẽ tò mò về 2 khái niệm còn lại.

Bạn đang xem: Đồng phân cấu tạo

Đang xem: đồng phân kết cấu là gì

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách đơn giản dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy hòa hợp chất có cùng công thức bao quát nhưng hơn kém nhau một đội CH2, còn đồng phân là hầu hết hợp chất bao gồm cùng bí quyết phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo, dẫn tới đặc điểm hóa học tập khác nhau. Cụ thể như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một hàng các hợp chất (bao bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, cùng với các đặc thù hóa học tương tự như do sự hiện hữu của thuộc một nhóm chức, và thể hiện các đặc điểm vật lý chuyển đổi dần dần dần do công dụng của vấn đề tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong cùng một dãy đồng đẳng không giống nhau bằng một hay nhiều nhóm CH2”

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân cấu trúc là gì?

Theo Wikipedia khái niệm “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tựa như như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức hóa học khai triển) khác nhau. Các chất đồng phân không độc nhất vô nhị thiết bao gồm cùng đặc điểm hóa học tập trừ khi chúng bao gồm cùng nhóm chức”.

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch những bon ( Mạch không nhánh, mạch tất cả nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân địa chỉ ( vị trí link bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

*
*
*

Các nhóm chức thường gặp và số liên kết của tập thể nhóm chức

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong các các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H4O2. Toàn bô đồng phân mạch hở rất có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2- CH=CH2 . Số chất tất cả đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tố một ancol 1-1 chức X đang thu được hiệu quả là Tổng trọng lượng của cacbon cùng hiđro vội 3,625 lần trọng lượng của oxi. Số đồng phân của X đang là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: số lượng ancol bậc hai, no, solo chức, mạch hở là đồng phân kết cấu của nhau mà lại phân tử của bọn chúng có tỷ lệ theo cân nặng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: chất hữu cơ X cách làm phân tử C6H6 mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: tổng cộng hợp chất hữu cơ no, solo chức, mạch hở gồm chung bí quyết phân tử C5H10O2, bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không có phản ứng tráng bội bạc là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: chất hữu cơ X (chứa C, H, O) tất cả phân tử khối bằng 74 đvC. Số lượng các hóa học có cấu tạo mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X phản ứng được cùng với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X bao gồm chứa 16,28% khối lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân cấu tạo X đang là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X gồm tỉ khối tương đối so cùng với hiđro là 28. X có tác dụng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân kết cấu có công thức phân tử C6H10 tính năng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa tiến thưởng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: hóa học X có công thức phân tử C7H8. Mang đến X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân kết cấu có thể tất cả của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi cho brom tác dụng với hiđrocacbon X ta thu được thành phầm có tỉ khối hơi so cùng với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là đã là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy có từng nào đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Square Root - Tại Sao Số Âm Không Có Căn Bậc Hai

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

Sau khi vẫn tìm hiểu xong 2 quan niệm cơ bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy nằm trong vào từng bài xích toán rõ ràng mà căn cứ vào điều kiện giả thiết để giới hạn các trường hợp rất có thể có sẽ giúp cho việc xác định số đồng phân đúng mực và cấp tốc chóng.