Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

Khi khám phá về một hòa hợp chất, họ luôn phải ghi nhận 4 có mang quan trọng: phương pháp phân tử, công thức cấu trúc của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 định nghĩa rất là quan trọng ở trong hóa học hữa cơ. Về 2 quan niệm đầu chúng ta đã được học cùng biết giữa những bài trước, lúc này chúng ta sẽ mày mò về 2 có mang còn lại.

Bạn đang xem: Đồng đẳng, đồng phân là gì? hóa học hữu cơ


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Đồng đẳng là gì?Đồng phân là gì?Đồng phân cấu tạoĐồng phân hình họcCông thức tính nhanh một số trong những đồng phân hay gặpCác nhóm chức thường gặp gỡ và số liên kết của nhóm chứcBài tập vận dụng

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm na một cách đơn giản dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy đúng theo chất bao gồm cùng công thức tổng thể nhưng hơn nhát nhau một đội nhóm CH2, còn đồng phân là hồ hết hợp chất bao gồm cùng bí quyết phân tử nhưng khác biệt về cách làm cấu tạo, dẫn tới đặc thù hóa học khác nhau. Cụ thể như sau:

Bạn đã xem: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?


Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với 1 công thức tổng quát, với các đặc thù hóa học giống như do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và diễn tả các tính chất vật lý thay đổi dần dần do công dụng của việc tăng form size và cân nặng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong và một dãy đồng đẳng không giống nhau bằng một hay những nhóm CH2“

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia định nghĩa “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tựa như như việc xem chúng có công thức cấu trúc (công thức hóa học khai triển) khác nhau. Những chất đồng phân không duy nhất thiết có cùng đặc điểm hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức”.

Đồng phân tất cả 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch những bon ( Mạch không nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân nhóm chức

– Đồng phân địa chỉ ( vị trí link bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một vài đồng phân thường gặp

*

Các nhóm chức thường gặp gỡ và số liên kết của group chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hở hoàn toàn có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất gồm đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tắc một ancol solo chức X vẫn thu được tác dụng là Tổng trọng lượng của cacbon cùng hiđro cấp 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X đã là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: con số ancol bậc hai, no, đối kháng chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau nhưng mà phân tử của bọn chúng có phần trăm theo cân nặng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: chất hữu cơ X cách làm phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi chức năng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: toàn bô hợp hóa học hữu cơ no, đối chọi chức, mạch hở có chung bí quyết phân tử C5H10O2, bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc đãi là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 74 đvC. Con số các chất có cấu trúc mạch hở ứng với bí quyết phân tử của X bội nghịch ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X tất cả chứa 16,28% trọng lượng H trong phân tử. Vậy số đồng phân kết cấu X sẽ là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X bao gồm tỉ khối khá so cùng với hiđro là 28. X có khả năng làm mất màu nước brom. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân cấu trúc có bí quyết phân tử C6H10 công dụng với AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa tiến thưởng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X tất cả công thức phân tử C7H8. đến X chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu trúc có thể gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang đến brom tính năng với hiđrocacbon X ta thu được thành phầm có tỉ khối tương đối so với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là vẫn là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy thêm có từng nào đồng phân kết cấu có cùng bí quyết phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Soạn Văn Vào Phủ Chúa Trịnh, Soạn Bài Vào Phủ Chúa Trịnh Của Lê Hữu Trác

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi đang tìm hiểu xong xuôi 2 có mang cơ phiên bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy ở trong vào từng bài toán ví dụ mà địa thế căn cứ vào đk giả thiết nhằm giới hạn các trường hợp có thể có để giúp đỡ cho việc xác định số đồng phân chính xác và cấp tốc chóng.