Định lí 1: Điểm nằm tại tia phân giác của một góc thì bí quyết đều hai cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} Rightarrow MA = MB)Định lí 2: Điểm nằm phía bên trong một góc và biện pháp đều hai cạnh của góc thì vị trí tia phân giác của góc đó.

Bạn đang xem: Đường phân giác trong tam giác cân

Tập hợp các điểm nằm bên phía trong một góc và biện pháp đều nhị cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.Định lí 1: trong một tam giác cân, con đường phân giác của góc ngơi nghỉ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến của tam giác đó.


*

(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)Định lí 2: tía đường phân giác của một tam giác thuộc đi sang 1 điểm. Điểm này bí quyết đều bố cạnh của tam giác đó.


*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) có tía đường phân giác giao nhau trên $I$. Lúc đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Sử dụng những tính chất:

+ Ta thực hiện định lý: Điểm nằm trong tia phân giác của một góc thì bí quyết đều hai cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai tuyến phố phân giác của hai góc trong một tam giác nằm trê tuyến phố phân giác của góc sản phẩm ba

+ Giao điểm những đường phân giác của tam giác cách đều tía cạnh của tam giác.

Dạng 2: minh chứng hai góc bằng nhau

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: Điểm nằm bên trong một góc và phương pháp đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Dạng 3: chứng tỏ tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta áp dụng một trong số cách sau:

- sử dụng định lý: Điểm nằm phía bên trong một góc và cách đều nhì cạnh của góc thì nằm trong tia phân giác của góc đó.

Xem thêm: Bê Tông Cốt Thép Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

- thực hiện định nghĩa phân giác

- minh chứng hai góc đều bằng nhau nhờ nhị tam giác bằng nhau

Dạng 4: câu hỏi về đường phân giác với các tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: trong một tam giác cân, con đường phân giác của góc làm việc đỉnh bên cạnh đó là con đường trung đường của tam giác đó.