Trong bài học này chúng ta sẽ được học tập về khái niệmPhương trình đường elip. Với bài học kinh nghiệm này, bọn họ sẽ hiểu tư tưởng về phương trình chính tắc của mặt đường elip, làm ra một elip và contact giữa con đường tròn và đường elip.

Bạn đang xem: Elip toán 10


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa đường elip

1.2. Phương trình chủ yếu tắc của elip

1.3. Mẫu thiết kế của elip

1.4. Contact giữa mặt đường tròn và mặt đường elip

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 3 hình học tập 10

3.1. Trắc nghiệm về phương trình đường elip

3.2. Bài xích tập SGK & nâng cao về phương trình mặt đường elip

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 3 hình học 10


*

Cho nhì điểm cố định F1, F2 và một độ nhiều năm không thay đổi 2a lớn hơn F1F2. Elip là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho

F1M+F2M=2a

Các điểm F1 và F2 điện thoại tư vấn là các tiêu điểm của elip. Độ lâu năm F1F2 gọi là tiêu cự của elip.


*

Cho elip (E) có các tiêu điểm F1 với F2. Điểm M ở trong elip khi và chỉ khi F1M+F2M=2a. Lựa chọn hệ trục tọa độ Oxy sa cho F1=(-c;0) cùng F2=(c;0). Khi đó phương trình chính tắc của elip là:

(fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1)

trong đó b2= a2- c2


*

+ (E) gồm trục đối xứng là Ox, Oy và gồm tâm đối xứng là O

+ những điểm A1, A2, B1, B2 call là những đỉnh của elip

+ Đoạn trực tiếp A1A2 call là trục lớn, đoạn trực tiếp B1B2 call là trục nhỏ tuổi của elip.


+ trường đoản cú hệ thức b2= a2- c2ta thấy trường hợp tiêu cự càng nhỏ thì b càng ngay gần a, có nghĩa là trục bé dại của elip càng ngay gần trục lớn. Thời điểm đó elip tất cả dạng gần như đường tròn.

+ mang đến đường tròn (C) tất cả phương trình(x^2 + y^2 = a^2)

Với từng điểm M(x;y) thuộc đường tròn, xét điểm M"(x";y") sao cho(left{ eginarraylx" = x\y" = fracbayendarray ight.left( {0 (fracx"^2a^2 + fracy"^2b^2 = 1)là một elip (E)

Ta nói đường tròn (C) được co thành elip (E).


Bài tập minh họa


Ví dụ 1: Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ những đỉnh của elip tất cả phương trình

(fracx^29 + fracy^21 = 1)

Hướng dẫn:

Ta bao gồm a2= 9⇒ a = 3, b2= 1 ⇒ b = 1

Vậy c2= a2- b2= 9 - 1 = 8 ⇒ c = (2sqrt 2 )

Độ lâu năm trục bự là A1A2= 2a = 6

Độ dài trục nhỏ dại là: B1B2= 2b = 2

Tiêu điểm là:(F_1left( - 2sqrt 2 ;0 ight),F_2left( 2sqrt 2 ;0 ight))

Tọa độ các đỉnh là(A_1left( - 3;0 ight),A_2left( 3;0 ight),B_1left( 0; - 1 ight),B_2left( 0;1 ight))

Ví dụ 2: Lập phương trình thiết yếu tắc của elip, biết:

a)(E) đi qua điểm (Mleft( frac3sqrt 5 ;frac4sqrt 5 ight)) cùng M chú ý hai tiêu điểm(F_1,F_2) bên dưới một góc vuông.

b)(E) đi qua (Mleft( sqrt 3 ;fracsqrt 6 2 ight)) và một tiêu điểm F nhìn trục nhỏ dưới góc 60o.

Hướng dẫn:

a) bởi vì (E) trải qua M nên(frac95a^2 + frac165b^2 = 1) (1); Lại có(widehat F_1MF_2 = 90^0 Leftrightarrow OM = frac12F_1F_2 = c Leftrightarrow c = sqrt 5 )

Như vậy ta tất cả hệ đk (left{ eginarraylfrac95a^2 + frac165b^2 = 1\a^2 - b^2 = 5endarray ight.). Giải hệ ta được (a^2 = 9;b^2 = 4 Rightarrow (E):fracx^29 + fracy^24 = 1).

b)Tiêu điểmFnhìn trục nhỏ dưới góc 60o nên tam giác FB1B2đều (B1, B2là nhị đỉnh bên trên trục nhỏ), suy ra (c = bsqrt 3 Rightarrow a = 2b), từ đó tìm ra ((E):fracx^29 + fracy^2frac94 = 1)

Ví dụ 3: mang đến elip((E):fracx^24 + fracy^21 = 1).Tìm điểm (M in (E)) làm sao cho (MF_1 = 2MF_2).

Xem thêm: Tổng Hợp Các Môn Thi Đại Học : Các Khối Thi Và Ngành Nghề Tương Ứng

Hướng dẫn:

Gọi(M(x;y) Rightarrow MF_1 = 2 + fracsqrt 3 2x;MF_2 = 2 - fracsqrt 3 2x). Từ(MF_1 = 2MF_2 Rightarrow x = frac43sqrt 3 )

Từ kia tìm ra (y = pm fracsqrt 23 3sqrt 3 ). Vậy gồm hai điểm M nên tìm là (Mleft( frac43sqrt 3 ; pm fracsqrt 23 3sqrt 3 ight)).