Bạn đang xem: Este no đơn chức mạch hở

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đối chọi chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 vẫn phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy este no, solo chức, mạch hở A cần dùng 0,35 mol O2. Sau làm phản ứng nhận được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của A là


Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X nhận được 11,44 gam CO2 với 4,68 gam H2O. Cách làm phân tử của este là


Hỗn phù hợp X gồm những chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X, chiếm được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam tất cả hổn hợp este có metyl propionat và etyl axetat buộc phải V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam các thành phần hỗn hợp hai este đồng phân, nhận được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) cùng 5,4 gam H2O. CTPT của nhị este là


Hỗn vừa lòng X tất cả hai este no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn một lượng X nên dùng toàn vẹn 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X chức năng với hỗn hợp NaOH, chiếm được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Bí quyết phân tử của nhì este vào X là


Hỗn hợp Z gồm nhì este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là


Đốt cháy trọn vẹn a gam lếu láo hợp các este no, đối kháng chức, mạch hở. Thành phầm cháy được đưa vào bình đựng nước vôi trong, thấy trọng lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 cùng H2O hình thành lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo hợp các este no, solo chức, mạch hở. Thành phầm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Trọng lượng kết tủa tạo nên tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp những este no đơn chức mạch hở. Thành phầm thu được đem vào bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy trọng lượng dung dịch bớt 3,8g. Khối lượng kết tủa tạo ra là:


Đốt cháy trọn vẹn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức đề nghị 3,976 lit O2(đktc) nhận được 6,38g CO2. đến lượng este này công dụng vừa đầy đủ với KOH thu được tất cả hổn hợp 2 ancol tiếp nối và 3,92g muối hạt của một axit hữu cơ. CTCT 2 este kia là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có hai este đồng phân buộc phải dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X công dụng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thì nhận được 27,9 gam chất rắn khan, trong số ấy có a mol muối hạt Y và b mol muối hạt Z (MY Z). Các thể tích khí hầu như đo ở điều kiện tiêu chuấn. Tỉ lệ thành phần a : b là


Đốt cháy trọn vẹn 10,58 gam tất cả hổn hợp X chứa tía este đều 1-1 chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, nhận được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Phương diện khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X yêu cầu dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng cục bộ Y cùng với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, nhận được một ancol Z duy nhất với m gam rắn khan. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol tất cả hổn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở phải vừa đầy đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang đến 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng tối đa là:


Đốt cháy trọn vẹn este no, đối chọi chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 nên dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 chế tạo ra. Con số công thức cấu trúc của X là


Hỗn đúng theo E tất cả 3 este X, Y, Z hồ hết no, mạch cacbon hở với không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam E yêu cầu 13,104 lít O2 (đktc), chiếm được 8,82 gam H2O. Mặt khác, nấu nóng 18,26 gam E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 40% so với lượng phản nghịch ứng), cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được chất rắn T và các thành phần hỗn hợp hai ancol no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 với 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 
Xem thêm: Phân Tích Chữ Người Tử Tù Của Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù Siêu Dễ Hiểu

Hỗn vừa lòng X chứa bố este hồ hết no, mạch hở với không đựng nhóm chức khác.Đốt cháy trọn vẹn 0,24 mol X cùng với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 cùng 22,14 gam H2O. Mặt khác, nấu nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp tất cả hai ancol đều solo chức bao gồm tổng khối lượng là 20,88 gam và tất cả hổn hợp Z chứa hai muối bột của nhị axit cacboxylic tất cả mạch ko phân nhánh, trong đó có x gam muối bột X với y gam muối Y (MX Y). Tỉ lệ thành phần gần nhất của x : y là


Hỗn phù hợp X có hai este no, mạch hở, hai chức, đồng phân cấu tạo của nhau. Xà chống hoá hoàn toàn X bởi dung dịch NaOH đầy đủ thu được hỗn hợp hai muối với 19,0 gam tất cả hổn hợp hai ancol. Cho toàn thể ancol thu được qua bình đựng na dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt thấy tạo thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 cùng 1,8 gam nước. Số nguyên tử trong một phân tử este lúc đầu là