*
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
*
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
*
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

PRESS RELEASE CLICK HERE —DIOCESE OF ORANGE BISHOPS, CALIFORNIA CATHOLIC CONFERENCE, CATHOLIC HEALTH CARE MINISTRIES and CATHOLIC CHARITIES tư vấn COVID-19 VACCINATIONS

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

SAFETY GUIDELINES (from the Pastor)
Bạn đang xem: Hai phong time to et time converter

Chúa Nhật XII thường Niên 6/21 —Cha Ben - giờ đồng hồ Việt 6:30amLễ Thánh trung tâm Chúa Giêsu 6/19 —Cha Ben - tiếng Việt 5:30pmLễ Mình máu Thánh Chúa Kitô 6/14 —Cha Tuấn - giờ đồng hồ Việt 8:00amLễ Mình huyết Thánh Chúa Kitô 6/14 —Cha Danh - giờ đồng hồ Việt 6:30amLễ Mình máu Thánh Chúa Kitô 6/13 —Cha Ben - giờ Việt 7:00pmThe Most Holy toàn thân and Blood of Christ 6/13 —Fr. Tuan - English 5:30pmLễ Mình máu Thánh Chúa Kitô 6/13 —Cha Danh - giờ Việt 4:00pm Lễ Chúa cha Ngôi 6/7 —Tiếng Việt Lễ Chúa bố Ngôi 6/7 —Cha Danh - giờ đồng hồ Việt 8:00amThe Most Holy Trinity 6/7 —EnglishLa Santísima Trinidad 6/7 —Español Lễ Chúa Thánh Thần hiện nay Xuống 5/31 —Tiếng Việt Lễ Chúa Thánh Thần hiện tại Xuống 5/31 —Cha Danh - tiếng Việt 8:00amPentecost Sunday 5/31 —EnglishDomingo de Pentecostés 5/31 —Español Chúa Nhật VII Phục Sinh 5/24 —Tiếng Việt Chúa Nhật VII Phục Sinh 5/24 —Cha Danh - giờ Việt 8:00amSeventh Sunday of Easter 5/24 —EnglishSéptimo Domingo de Pascua 5/24 —EspañolChúa Nhật VI Phục Sinh 5/17 —Tiếng Việt Chúa Nhật VI Phục Sinh 5/17 —Cha Danh - tiếng Việt 8:00amSixth Sunday of Easter 5/17 —EnglishSexto Domingo de Pascua 5/17 —EspañolChúa Nhật V Phục Sinh 5/10 —Tiếng Việt Chúa Nhật V Phục Sinh 5/10 —Cha Danh - tiếng Việt 8:00amFifth Sunday of Easter 5/10 —EnglishQuinto Domingo de Pascua 5/10 —EspañolChúa Nhật IV Phục Sinh 5/3 —Tiếng Việt Chúa Nhật IV Phục Sinh 5/3 —Cha Danh - giờ Việt 8:00amFourth Sunday of Easter 5/3 —EnglishCuarto Domingo de Pascua 5/3 —EspañolChúa Nhật III Phục Sinh 4/26 —Tiếng Việt Chúa Nhật III Phục Sinh 4/26 —Cha Danh - giờ đồng hồ Việt 8:00amThird Sunday of Easter 4/26 —EnglishTercer Domingo de Pascua 4/26 —EspañolChúa Nhật Kính Lòng Chúa yêu mến Xót 4/19 —Tiếng Việt Chúa Nhật Kính Lòng Chúa yêu đương Xót 4/19 —Cha Danh - giờ đồng hồ Việt 8amSunday of Divine Mercy 4/19 —EnglishDomingo de la Divina Misericordia 4/19 —Español Lễ Phục Sinh 4/12 —Tiếng Việt Lễ Phục Sinh 4/12 —Cha Danh - giờ Việt 8:10amEaster Sunday 4/12 —EnglishDomingo De Pascua 4/12 —EspañolLễ Vọng Phục Sinh 4/11 —Tiếng ViệtHoly Saturday Vigil 4/11 —EnglishSábado Santo 4/11 —EspañolThứ Sáu Tuần Thánh 4/10 —Tiếng ViệtGood Friday 4/10 —EnglishViernes Santo 4/10 —EspañolThứ Năm Tuần Thánh 4/9 —Tiếng ViệtHoly Thursday 4/9 —EnglishJueves Santo 4/9 —EspañolChúa Nhật Lễ Lá 4/5 —Cha Danh - giờ đồng hồ Việt Chúa Nhật Lễ Lá 4/5 —Tiếng ViệtPalm Sunday 4/5 —EnglishDomingo De Ramos 4/5 —Español

*
*Xem thêm: Lời Bài Hát Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân (Huy Thục), Lời Bài Hát Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

*
Today"s Reading
*
La lectura del dia
*
The Holy See
*
Diocese of Orange
*
VN Catholic
*
VietCatholic News
*
Child và Youth Protection

Saint Barbara Catholic School