Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ pragamisiones.com.Học các từ chúng ta cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Fulfilled là gì

*

*

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu khả năng truy cập pragamisiones.com English pragamisiones.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi cải thiện trải nghiệm về từ Điển pragamisiones.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phân Tích Ý Nghĩa Nhan Đề Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (6 Mẫu)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語