- Chọn bài xích -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: định nghĩa về xà phòng và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Xem toàn thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 12 – bài xích 1: Este góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong những ô trống cạnh bên các câu sau:

a) Este là sản phẩm của bội nghịch ứng giữa axit và ancol.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 1

b) Este là hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm COO–.

c) Este no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) sản phẩm của phản bội ứng giữa axit và ancol là este.

Lời giải:

a) S do có một số este được pha trộn bằng phương thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vày phân tử este không có nhóm COO– (chỉ có RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vị axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng bắt buộc là: “Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với cách làm C4H8O2 bao gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): lúc thủy phân este X gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong những số đó Z bao gồm tỉ khối khá so với H2 bởi 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– bởi Z có tỉ khối hơi so cùng với H2 cần suy ra Z rất có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 buộc phải X là este no solo chức mạch hở. Bởi đó, Z là rượu no solo chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): bội nghịch ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường thiên nhiên bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit là bội phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


*

– phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản ứng một chiều, este làm phản ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối chọi chức chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính trọng lượng của Z.

Xem thêm: Tại Sao Nói Thời Kì Chuyên Chính Giacobanh Là Đỉnh Cao Của Cách Mạng Tư Sản Pháp

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đối chọi chức mạch hở. Call CTPT của este X là CnH2nO2


*

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ phương pháp phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no đối kháng chức cần Y cũng là rượu no đối chọi chức. Gọi CTPT của Y là CmH2m+2O