- Chọn bài xích -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: các phép toán tập hợpBài 4: những tập phù hợp sốBài 5: Số ngay sát đúng. Không đúng sốÔn tập chương 1

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 bài bác 2: Tập hợp khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 10: Nêu ví dụ như về tập hợp.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài 2

Dùng kí hiệu ∈ cùng ∉ nhằm viết những mệnh đề sau.

a)3 là một vài nguyên;

b)√2 không phải là số hữu tỉ

Lời giải

Ví dụ về tập hợp: toàn thể học sinh lớp 10A

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 10: Liệt kê các thành phần của tập hợp những ước nguyên dương của 30

Lời giải

A = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 11: Tập thích hợp B những nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là B = 2x2 – 5x + 3 = 0

Hãy liệt kê các thành phần của tập phù hợp B.

Lời giải

B = 3/2;1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 11: Hãy liệt kê các bộ phận của tập hợp: A = x2 + x + 1 = 0

Lời giải

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm phải tập đúng theo A không có phần tử nào

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 11: Biểu trang bị minh họa vào hình nói gì về quan hệ tình dục giữa tập hợp những số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? nói theo một cách khác mỗi số nguyên là một trong những hữu tỉ hay là không ?

*

Lời giải

Tập hợp các số nguyên Z nằm trong tập hợp các số hữu tỉ Q

Có thể nói mỗi số nguyên là một vài hữu tỉ

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 2 trang 12: Xét nhị trường hợp


A = n là bội của 4 và 6

B = n ∈ N

Kiểm tra các tóm lại sau

a)A ⊂ B b)B ⊂ A

Lời giải

Kết luận A đúng

Kết luận B đúng

Bài 1 (trang 13 SGK Đại số 10): a) đến A = {x ϵ N | x

Hãy liệt kê các phần tử của A.

b) mang lại B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một đặc thù đặc trưng mang đến các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập đúng theo các học viên lớp em cao hơn 1m60.

Lời giải:

a) Tập hòa hợp A là tập những số tự nhiên chia hết mang lại 3 và nhỏ tuổi hơn 20.

Vậy A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18

b) nhấn thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = x = n(n + 1)

c) Ví dụ: C = Nam, Hoa, Anh, Linh.

Bài 2 (trang 13 SGK Đại số 10): Trong hai tập vừa lòng A, B dưới đây, tập vừa lòng nào là tập hợp bé của tập còn lại? hai tập phù hợp A và B có cân nhau không?

a) A là tập hợp những hình vuông;

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = n ∈ N .

B = n là một trong ước của 6.

Lời giải:

a) vì chưng mỗi hình vuông vắn đều là một trong hình thoi nên A ⊂ B.

Có đông đảo hình thoi không phải là hình vuông vắn nên B ⊄ A.

Vậy A ≠ B.

b) A = n ∈ N = 1; 2; 3; 6.

B = n ∈ N = 1; 2; 3; 6.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Toán 5 Mới - Sơ Đồ Tư Duy Hệ Thống Kiến Thức Môn Toán Lớp 5

Ta thấy A ⊂ B với B ⊂ A đề nghị A = B.

Bài 3 (trang 13 SGK Đại số 10): Tìm toàn bộ các tập bé của tập hợp sau:

a) A = a; b

b) B = 0; 1; 2

Lời giải:

a) A = a; b có các tập con: ∅; a; b; a; b

b) B = 0; 1; 2 có những tập con: ∅; 0; 1 ; 2 ; 0, 1 ; 0, 2 ; 1, 2 ; 0; 1; 2.