Cho tam giác vuông cân nặng (ABC) gồm (AB = AC = a). Tính những tích vô hướng (vecAB.vecAC), (vecAC.vecCB).
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 trang 45

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Cho hai vecto (overrightarrow a) và ( overrightarrow b ) đa số khác vecto ( overrightarrow 0. ) lúc ấy tích vô phía của vecto (overrightarrow a) và ( overrightarrow b ) được khẳng định bởi phương pháp sau:


Lời giải bỏ ra tiết

*

(vecAB ⊥vecACRightarrow vecAB.vecAC = 0)

(vecAC.vecCB =- vecCA). (vecCB)

Ta có: (CB= sqrtAB^2+AC^2)(=sqrta^2+a^2=asqrt2); (widehatC = 45^0) bởi (Delta ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (A.) 

Vậy (vecAC.vecCB = -vecCA. vecCB)(= -|vecCA|. |vecCB|. Cos45^0)

(= - a.asqrt 2 .sqrt 2 over 2 = - a^2.)
Xem thêm: Li Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + pragamisiones.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 45 SGK Hình học tập 10 pragamisiones.com"